W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

MALUCH+ 2020

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2020.

  1. Na Program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł.
  2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
  3. Program „MALUCH+” w 2020 r. składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu,

– Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

  1. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.
  2. Termin składania ofert: do 13 listopada 2019 r.  
  3. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  4. Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.
  5. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 29 stycznia 2020 r. dla wszystkich modułów.
  6. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r.
  7. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020”

 

Materiały

Program MALUCH+ 2020
Maluch​_​_2020.docx 0.08MB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2020
OGŁOSZENIE​_O​_ZMIANIE​_PROGRAMU​_ROZWOJU​_INSTYTUCJI​_OPIEKI​_NAD​_DZIEĆMI​_W​_WIEKU​_DO​_LAT​_3​_„MALUCH+”​_2020.DOCX 0.02MB
Zał. 1a - oferta konkursowa MALUCH+ 2020 (moduł 1a - dla jst)
Zał​_1a​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2020.xls 0.05MB
Zał. 1b - oferta konkursowa MALUCH+ 2020 (moduł 1b - dla jst)
Zał​_1b​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2020.xls 0.05MB
Zał. 2 - oferta konkursowa MALUCH+ 2020 (moduł 2 - dla jst)
Zał​_2​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2020.xls 0.04MB
Zał. 3 - oferta konkursowa MALUCH+ 2020 (moduł 3 - dla podmiotów innych niż jst)
Zał​_3​_oferta​_konkursowa​_dla​_podm​_pryw​_2020.xls 0.04MB
Zał. 4a - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 1a)
Zał​_4a​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_1a​_2020.xls 0.05MB
Zał. 4b - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 1b)
Zał​_4b​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_1b​_2020.xls 0.05MB
Zał. 5 - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 2)
Zał​_5​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_2​_2020.xls 0.04MB
Zał. 6 - oferta zbiorcza wojewódzka (moduł 3)
Zał​_6​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_3​_2020.xls 0.04MB
Zał. 7 - wzór umowy z wojewodą
Zał​_7​_umowa​_z​_wojewoda​_2020.docx 0.02MB
Zał. 8 - program inwestycji
Zał​_8​_program​_inwestycji.docx 0.02MB
Zał. 9 - oświadczenie o braku utworzonych przez jst żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (moduł 1a)
Zał​_9​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_braku​_instytucji​_na​_terenie​_gminy.doc 0.02MB
Zał. 10 - oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych (moduł 2 - oświadczenie tylko dla gmin)
Zał​_10​_-​_m2​_gminy​_-​_oświadczenie​_o​_liczbie​_dotowanych​_dzieci​_w​_niepubl​_żłobkach​_i​_klubach.doc 0.03MB
Zał. 11 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 1a)
Zał​_11​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji.doc 0.03MB
Zał. 12 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1a)
Zał​_12​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy.doc 0.03MB
Zał. 13 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 1b)
Zał​_13​_-​_m1b​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji.doc 0.03MB
Zał. 14 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1b)
Zał​_14​_-​_m1b​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy.doc 0.03MB
Zał. 15 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 2)
Zał​_15​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji.doc 0.04MB
Zał. 16 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 2)
Zał​_16​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy.doc 0.03MB
Zał. 17 - oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 3)
Zał​_17​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_przycjęciu​_dotacji.doc 0.04MB
Zał. 18 - oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 3)
Zał​_18​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy.doc 0.04MB
Zał. 19 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 1)
Zał​_19​_-​_m1​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku.docx 0.02MB
Zał. 20 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 2)
Zał​_20​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku.docx 0.02MB
Zał. 21 - oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (moduł 3)
Zał​_21​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku.docx 0.02MB
Zał. 22 - sprawozdanie wojewódzkie
Zał​_22​_-​_sprawozdanie​_wojewodzkie​_2020.xls 0.12MB
Klauzula informacyjna
KLAUZULA​_INFORMACYJNA.docx 0.02MB
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (moduł 3 - dla osób fizycznych)
oświadczenie.doc 0.03MB
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich ws. MALUCH+ 2020
kontakty​_do​_UW​_ws​_MALUCH​_2020.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}