W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

16.03.2020

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 12.03.2020 r. Sekretarz Stanu Stanisław Szwed, w zastępstwie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Materiały

Ogłoszenie o naborze wniosku w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020
Ogłoszenie​_o​_naborze​_wniosku​_w​_ramach​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020.pdf 0.15MB
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 r.
Program​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020​_r​_pdf.pdf 0.79MB
Program Opieka wytchnieniowa
Program​_Opieka​_wytchnieniowa.doc 0.15MB
Zał. 1 A Wniosek gminy, powiatu
Zał​_1A​_wniosek​_gminy​_powiatu​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020,​_pobyt​_dzienny.xlsx 0.01MB
Zał. 1B wniosek ​_gminy​_powiatu​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa - edycja 2020, pobyt całodobowy
Zał​_1B​_wniosek​_​_gminy​_powiatu​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020,​_pobyt​_całodobowy.xlsx 0.01MB
Zał. 1C wniosek​_gminy​_powiatu​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa - edycja 2020, specjalistyczne poradnictw
Zał​_1C​_wniosek​_gminy​_powiatu​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020,​_specjalistyczne​_poradnictw.xlsx 0.01MB
Zał. 2A wniosek​_wojewody​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa - edycja 2020, pobyt dzienny
Zał​_2A​_wniosek​_wojewody​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020,​_pobyt​_dzienny.xlsx 0.01MB
Zał. 2B wniosek​_wojewody​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa - edycja 2020, pobyt całodobowy
Zał​_2B​_wniosek​_wojewody​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020,​_pobyt​_całodobowy.xlsx 0.01MB
Zał. 2C wniosek​_wojewody​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa - edycja 2020, specjalistyczne poradnictwo
Zał​_2C​_wniosek​_wojewody​_na​_środki​_finansowe​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020,​_specjalistyczne​_poradnictwo.xlsx 0.01MB
Zał​_3​_Lista​_rekomendowanych​_gmin​_powiatów​_zakwalifikowanych​_do​_realizacji​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_edycja​_2020
Zał​_3​_Lista​_rekomendowanych​_gmin​_powiatów​_zakwalifikowanych​_do​_realizacji​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_edycja​_2020.xlsx 0.01MB
Kopia Zal. 4A zestawienie-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa - edycja 2020- pobyt dzienny​_
Kopia​_Zal​_4A​_zestawienie-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020-​_pobyt​_dzienny​_.xlsx 0.01MB
Kopia Zal. 4B zestawienie-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa - edycja 2020- pobyt calodobowy​_
Kopia​_Zal​_4B​_zestawienie-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020-​_pobyt​_calodobowy​_.xlsx 0.01MB
Kopia Zal. 4C zestawienie-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa - edycja 2020- specjalistyczne porad​_
Kopia​_Zal​_4C​_zestawienie-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020-​_specjalistyczne​_porad​_.xlsx 0.01MB
Kopia Zal. 5A sprawozdanie-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa - edycja 2020- pobyt dzienny​_
Kopia​_Zal​_5A​_sprawozdanie-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020-​_pobyt​_dzienny​_.xlsx 0.01MB
Kopia Zal. 5B sprawozdanie-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa - edycja 2020- pobyt calodobowy​_
Kopia​_Zal​_5B​_sprawozdanie-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020-​_pobyt​_calodobowy​_.xlsx 0.01MB
Kopia Zal. 5C sprawozdanie-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa - edycja 2020- specjalistyczne poradn​_
Kopia​_Zal​_5C​_sprawozdanie-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020-​_specjalistyczne​_poradn​_.xlsx 0.01MB
Kopia Zal. 6A sprawozdanie-wojewody-z-reealizacji-Programu-opieka-wytchnieniowa - edycja 2020​_
Kopia​_Zal​_6A​_sprawozdanie-wojewody-z-reealizacji-Programu-opieka-wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020​_.xlsx 0.01MB
Kopia Zal. 6B sprawozdanie-wojewody-z-realizacji-Programu-opieka-wytchnieniowa - edycja 2020​_
Kopia​_Zal​_6B​_sprawozdanie-wojewody-z-realizacji-Programu-opieka-wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020​_.xlsx 0.01MB
Kopia Zal. 6C sprawozdanie-wojewody-z-realizacji-Programu-opieka-wytchnieniowa - edycja 2020​_
Kopia​_Zal​_6C​_sprawozdanie-wojewody-z-realizacji-Programu-opieka-wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020​_.xlsx 0.01MB
Zał. 7 Karta​_oceny​_stanu​_osoby​_niepełnosprawnej​_wg​_zmodyfikowanej​_skali​_FIM 11 luty
Zał​_7​_Karta​_oceny​_stanu​_osoby​_niepełnosprawnej​_wg​_zmodyfikowanej​_skali​_FIM​_11​_luty.docx 0.01MB
Zał​_nr​_8​_Karta​_zgłoszenie​_do​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa - edycja 2020
Zał​_nr​_8​_Karta​_zgłoszenie​_do​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020.docx 0.02MB
Zał​_nr​_9​_Karta​_wykonania​_usług​_opieki wytchnieniowej - edycja 2020
Zał​_nr​_9​_Karta​_wykonania​_usług​_opieki​_wytchnieniowej​_-​_edycja​_2020.docx 0.02MB
Zał.​_nr​_10​_Oświadczenie​_o​_przyjęciu​_środków​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa - edycja 2020
Zał​_nr​_10​_Oświadczenie​_o​_przyjęciu​_środków​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020.docx 0.01MB
Informacja dodatkowa do Wzoru Karty załacznika​_nr​_7​_do​_Programu
Informacja​_dodatkowa​_do​_Wzoru​_Karty​_załacznika​_nr​_7​_do​_Programu.docx 0.02MB
Wzór umowy w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020, Minister​_Wojewoda
Wzór​_umowy​_w​_ramach​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020,​_Minister​_Wojewoda.pdf 0.37MB
Wzór umowy w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020, Wojewoda​_Gmina​_Powiat
Wzór​_umowy​_w​_ramach​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020,​_Wojewoda​_Gmina​_Powiat.pdf 0.38MB
Wzor umowy w ramach Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2020- Wojewoda-Gmina-Powiat
Wzor​_umowy​_w​_ramach​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa​_-​_edycja​_2020-​_Wojewoda-Gmina-Powiat.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.03.2020 11:04 Biuro Promocji
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Elżbieta Gimlewicz/ Małgorzata Podrażka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 12.0 15.01.2021 12:05 Ewa Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 11.0 15.01.2021 10:07 Ewa Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 10.0 22.10.2020 15:31 Ewa Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 9.0 19.10.2020 17:00 Ewa Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 8.0 15.09.2020 07:38 Małgorzata Podrażka
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 7.0 15.09.2020 07:37 Małgorzata Podrażka
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 6.0 14.09.2020 15:03 Małgorzata Podrażka
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 5.0 01.06.2020 11:13 Ewa Dąbrowska
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 4.0 27.04.2020 14:59 Małgorzata Podrażka
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 3.0 24.04.2020 09:17 Małgorzata Podrażka
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 2.0 09.04.2020 14:18 Małgorzata Podrażka
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 1.0 16.03.2020 11:04 Biuro Promocji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}