W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

29.07.2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2021.

1.   Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

2.   O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się  podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

3.   Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

  • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
  • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;
  • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4.   Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

5.   Harmonogram składania ofert:

moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.

moduły 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

UWAGA! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.   Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Liczy się data wpływu do urzędu.

7.   Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

8.   Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,

moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

9.   Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2021 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2026 r.

10. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021”

Materiały

Resortowy program rozwoju unstytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021
Maluch+​_​_2021.docx 0.09MB
Ogłoszenie o zmianie programi MALUCH+ 2021
OGŁOSZENIE​_O​_ZMIANIE​_PROGRAMU​_ROZWOJU​_INSTYTUCJI​_OPIEKI​_NAD​_DZIEĆMI​_W​_WIEKU​_DO​_LAT​_3​_MALUCH+​_2021.DOCX 0.02MB
KLAUZULA INFORMACYJNA 2021
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_2021.DOCX 0.02MB
Zał​_1a​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2021
Zał​_1a​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2021.xls 0.05MB
Zał​_1b​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2021
Zał​_1b​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2021.xls 0.05MB
Zał​_2​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2021
Zał​_2​_oferta​_konkursowa​_dla​_jst​_2021.xls 0.04MB
Zał​_3​_oferta​_konkursowa​_dla​_podm​_pryw​_2021
Zał​_3​_oferta​_konkursowa​_dla​_podm​_pryw​_2021.xls 0.04MB
Zał​_4​_oferta​_konkursowa​_dla​_podm​_pryw​_2021
Zał​_4​_oferta​_konkursowa​_dla​_podm​_pryw​_2021.xls 0.03MB
Zał​_5a​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_1a​_2021
Zał​_5a​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_1a​_2021.xls 0.04MB
Zał​_5b​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_1b​_2021
Zał​_5b​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_1b​_2021.xls 0.05MB
Zał​_6​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_2​_2021
Zał​_6​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_2​_2021.xls 0.04MB
Zał​_7​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_3​_2021
Zał​_7​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_3​_2021.xls 0.04MB
Zał​_8​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_4​_2021
Zał​_8​_oferta​_zbiorcza​_wojewodzka​_modul​_4​_2021.xls 0.03MB
Zał​_9​_umowa​_z​_wojewoda​_2021
Zał​_9​_-​_Umowa​_z​_Wojewoda​_2021.DOCX 0.03MB
Zał​_10​_program​_inwestycji​_2021
Zał​_10​_program​_inwestycji​_2021.docx 0.02MB
Zał​_11​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_braku​_instytucji​_na​_terenie​_gminy​_2021
Zał​_11​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_braku​_instytucji​_na​_terenie​_gminy​_2021.doc 0.02MB
Zał​_12​_-​_m2​_gminy​_-​_oświadczenie​_o​_liczbie​_dotowanych​_dzieci​_w​_niepubl​_żłobkach​_i​_klubach​_2021
Zał​_12​_-​_m2​_gminy​_-​_oświadczenie​_o​_liczbie​_dotowanych​_dzieci​_w​_niepubl​_żłobkach​_i​_klubach​_2021.doc 0.03MB
Zał​_13​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_2021
Zał​_13​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_2021.doc 0.03MB
Zał​_14​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy​_2021
Zał​_14​_-​_m1a​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy​_2021.doc 0.03MB
Zał​_15​_-​_m1b​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_2021
Zał​_15​_-​_m1b​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_2021.doc 0.03MB
Zał​_16​_-​_m1b​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy​_2021
Zał​_16​_-​_m1b​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy​_2021.doc 0.03MB
Zał​_17​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_2021
Zał​_17​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_2021.doc 0.03MB
Zał​_18​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy​_2021
Zał​_18​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy​_2021.doc 0.03MB
Zał​_19​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_2021
Zał​_19​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_2021.doc 0.03MB
Zał​_20​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy​_2021
Zał​_20​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy​_2021.doc 0.03MB
Zał​_21​_-​_m4​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_2021
Zał​_21​_-​_m4​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_2021.doc 0.03MB
Zał​_22​_-​_m4​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy​_2021
Zał​_22​_-​_m4​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_Funduszu​_Pracy​_2021.doc 0.03MB
Zał​_23​_-​_m1​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_2021
Zał​_23​_-​_m1​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_2021.docx 0.02MB
Zał​_24​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_2021
Zał​_24​_-​_m2​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_2021.docx 0.02MB
Zał​_25​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_2021
Zał​_25​_-​_m3​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_2021.docx 0.02MB
Zał​_27​_zbiorcza​_tabela​_do​_potwierdzeń​_przelewów​_dokumentujących​_obniżenie​_opłat​_rodziców​_(moduł​_3​_i​_4)​_2021
Zał​_27​_zbiorcza​_tabela​_do​_potwierdzeń​_przelewów​_dokumentujących​_obniżenie​_opłat​_rodziców​_(moduł​_3​_i​_4)​_2021.xlsx 0.21MB
Zał​_28​_oświadczenie​_o​_zapoznaniu​_się​_z​_klauzulą​_informacyjną​_RODO​_2021
Zał​_28​_oświadczenie​_o​_zapoznaniu​_się​_z​_klauzulą​_informacyjną​_RODO​_2021.doc 0.03MB
Zał​_29​_sprawozdanie​_Maluch+​_2021​_v​_4
Załącznik​_do​_zmiany​_programu​_-​_ZAŁ​_29​_SPRAWOZDANIE​_MALUCH+​_2021.XLSX 0.05MB
Zał​_30​_logo​_Programu
Zał​_30​_-​_Logo​_programu​_.JPG 0.06MB
Zał​_31​_logo​_MRiPS
Zał​_31​_Logo​_MRiPS.JPG 0.08MB
Wykaz kontaktów do urzędów Wojewódzkich
Wykaz​_kontaktów​_do​_Urzędów​_Wojewódzkich-​_nabór​_Maluch+2021.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}