Program „Opieka 75+” – edycja 2018

Istotną formą wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni jest pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
Organizowanie i świadczenie tych usług jest zadaniem własnym gmin finansowanym z ich środków własnych. Zapewnienie tego rodzaju usług może być zatem utrudnione, szczególnie w małych gminach, w których niekorzystna sytuacja demograficzna jest szczególnie widoczna.
W celu zwiększenia dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka 75+”, który jest realizowany od dnia 1 stycznia 2018 r.;
Strategicznym celem programu jest zwiększenie godzin usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej.
Program adresowany jest do gmin do 60 tys. mieszkańców, które przedmiotowe usługi świadczą samodzielnie, tj. przez pracowników urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej lub innych gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
W ramach programu Opieka75+ gminy mogą skorzystać z 50% dofinansowania
kosztów realizacji zadania.
Środki finansowe z Programu mogą być przeznaczone na:
a) zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u osób które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich
w ostatnim roku),
b)  dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

 

pdf Program „Opieka 75+” – edycja 2018

5.67MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.12.2018 11:31
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 11.12.2018 11:31
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji