W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program „Opieka 75+”

Od 2018 r. w resorcie rodziny realizowany jest program „Opieka 75+”, który został opracowany w odpowiedzi na wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne.

Bezpośrednim adresatem programu są gminy do 60 tys. mieszkańców, które przystępując do jego realizacji otrzymają wsparcie finansowe na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w wysokości do 60% kosztów realizacji tych usług.

Adresatem pośrednim programu są osoby  w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także te które pozostają w rodzinie.

Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych – kontaktów z otoczeniem.

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie.

Środki finansowe przyznane gminie  w ramach ww. programu mogą zostać przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były już świadczone w ramach programu w latach ubiegłych i będą kontynuowane w danym roku kalendarzowym,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym usługi te nie były świadczone,
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.02.2024 15:25 Departament Komunikacji i Promocji
Pierwsza publikacja:
14.12.2018 11:41 Biuro Promocji
{"register":{"columns":[]}}