W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program Opieka 75+ edycja 2020

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej

W dniu 30 stycznia 2020 r., Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, zaakceptowała program pn. „Opieka 75+” – edycja 2020.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie
do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji  usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Zmiany w programie w edycji na rok 2020 obejmują następujący zakres:

  1. Rozszerzenie form realizacji usług opiekuńczych o:
  • zlecanie wykonania usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym na podstawie art. 25
    ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  • umożliwienie gminom zakupu usług opiekuńczych od podmiotów sektora prywatnego.

2.  Zakres przedmiotowy:

  • dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą one kontynuowane
    w roku 2020,
  • dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom, którym w roku 2019 nie były one świadczone,
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca gminy do skorzystania z programu i rozszerzania oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Materiały

PROGRAM​_OPIEKA​_75+ edycja 2020
PROGRAM​_OPIEKA​_75+.pdf 0.81MB