Program „Zwiedzaj i Pracuj” Japonia

 

Dnia 11 lipca 2015 r. weszło w życie Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj”, podpisane w Tokio w dniu 27 lutego 2015 r.

Wnioski wizowe można składać w Ambasadzie Japonii w Warszawie.

Korzyści wynikające z udziału w Programie

Program „Zwiedzaj i Pracuj” skierowany jest do osób młodych (w wieku od 18 do 30 lat włącznie) i umożliwia wyjazd do Japonii na okres do jednego roku, stanowiący połączenie pobytu wypoczynkowego, pozwalającego na poznanie kultury i stylu życia w Japonii, z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

Warunki udziału w Programie

O udział w Programie mogą starać się obywatele polscy, spełniający poniższe warunki:

  • za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w Japonii;
  • w dniu złożenia wniosku mają od osiemnastu (18) lat do trzydziestu (30) lat włącznie;
  • nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu;
  • mają ważny paszport oraz bilet powrotny, bądź wystarczające środki do jego nabycia;
  • posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie w początkowym okresie pobytu, oraz
  • spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Japonii oraz zakupią ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną.

Roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” będzie wynosił – w 2015 r. 250 (dwieście pięćdziesiąt) wiz, a w kolejnych latach: 500 (pięćset) wiz.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań z Państwa strony, dotyczących warunków udziału w Programie bądź procedury wizowej, prosimy o kontakt z Ambasadą Japonii w Warszawie.

Zapytania i wnioski wizowe powinny być przesyłane na adres główny konsulatu: cons@wr.mofa.go.jp

Telefon kontaktowy: +48 22 696 50 05 (konsulat), +48 22 696 50 46 (tel. bezpośredni – p. Maria Żurawska)

  • Informacje podstawowe oraz wzory dokumentów do pobrania
  • Informator dotyczący programu "Zwiedzaj i Pracuj”
Informacje podstawowe oraz wzory dokumentów do pobrania
Informator dotyczący programu "Zwiedzaj i Pracuj”

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.11.2018 10:13
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 09.11.2018 10:13
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji