Program „Zwiedzaj i Pracuj” Nowa Zelandia

 

W dniu 9 maja 2008 r. weszła w życie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj”. Była to pierwsza umowa tego typu, zawarta przez Rzeczpospolitą Polską, stwarzająca młodym osobom możliwości poznania kultury i sposobu życia Polski i Nowej Zelandii, w połączeniu z możliwością legalnego podjęcia pracy zarobkowej.

Korzyści wynikające z udziału w Programie

Program „Zwiedzaj i Pracuj” skierowany jest do osób młodych (w wieku od 18 do 31 lat) i umożliwia wyjazd do Nowej Zelandii na okres do jednego roku, będący połączeniem pobytu wypoczynkowego, pozwalającego na pogłębienie znajomości języka angielskiego i kultury Nowej Zelandii, z możliwością podjęcia pracy zarobkowej, mającej charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego i kulturoznawczego celu pobytu.

Warunki udziału w Programie

O udział w Programie mogą starać się obywatele polscy, spełniający poniższe warunki:

  • za główny cel udziału w Programie uznają pobyt wypoczynkowy w Nowej Zelandii;
  • mają ukończone osiemnaście (18) lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyli jeszcze trzydziestu jeden (31) lat;
  • nie towarzyszą im osoby, pozostające na ich utrzymaniu;
  • mają ważny paszport, wydany nie wcześniej niż dziesięć (10) lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie (2) puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż dziewięćdziesiąt (90) dni po zakończeniu planowanego pobytu;
  • posiadają bilet powrotny, bilet na dalszą podróż lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet;
  • posiadają wystarczające środki na własne utrzymanie w ramach udziału w Programie, w przypadku niepodjęcia pracy w Nowej Zelandii;
  • spełniają wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych Nowej Zelandii oraz zakupiły ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną;

Zgodnie z Umową, roczny limit wiz z tytułu udziału w Programie „Zwiedzaj i Pracuj” wynosi 100 (sto) wiz.

Procedury wizowe

Wszelkie informacje, dotyczące procedury ubiegania się o wizę Nowej Zelandii z tytułu udziału w Programie znajdą Państwo w poniżej zamieszczonym linku.

Informacje w sprawie wiz do Nowej Zelandii
Szczegółowe informacje na temat wizy Working Holiday

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.11.2018 10:13
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 09.11.2018 10:13
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji