Świadczenia rodzinne

Świadczenie rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Article List

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania

Przypominamy, że przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Wniosek o uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych

Dodatkowe informacja dla składających wniosek.

Prawo

Pobierz pliki

Informacje statystyczne

Informacje o realizacji świadczeń rodzinnych

Komunikaty dotyczące świadczeń rodzinnych

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.11.2018 13:47
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 28.11.2018 13:47
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji