Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Article List

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania

Przypominamy, że przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Wniosek o uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych

Dodatkowe informacja dla składających wniosek.

Prawo

Pobierz pliki

Informacje statystyczne

Informacje o realizacji świadczeń rodzinnych

Komunikaty dotyczące świadczeń rodzinnych

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.12.2018 12:57
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 14.12.2018 12:57
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji