W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

WYNIKI KONKURSU „MALUCH+” 2020 MODUŁ 4

Prawie 90 tys. dzieci otrzyma dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, w tym 868 dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki!

Wyniki konkursu „MALUCH +” 2020 w modułach dotyczących funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję 2020 „MALUCH+” 450 mln zł. Zgodnie, z przyjętym przez Radę  Ministrów w dniu
23 grudnia 2019 r. projektem ustawy budżetowej na rok 2020, środki na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2020, zostały  zaplanowane w rezerwie celowej poz. 58 na poziomie 300 mln zł, oraz w planie Funduszu Pracy w wysokości 150 mln zł.

W edycji programu „MALUCH+“ 2020 gminy oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

W przypadku modułu 2 środki zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

O środki z modułu 4 mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Jakie zapotrzebowanie zgłoszono w ramach modułów?

W przypadku modułów 2 i 4 przeznaczonych na funkcjonowanie miejsc podmioty nie zgłaszały zapotrzebowania na środki finansowe, gdyż kwota dofinansowania miała zostać określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, a jedynie przekazywały informacje o liczbie miejsc
w instytucjach i okresie w jakim będą funkcjonowały. W ramach modułów dotyczących funkcjonowania zgłosiły potrzebę dofinansowania:

  1. moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 25 358 miejsc dla dzieci
    z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 369 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,
  2. moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – 63 750 miejsc dla dzieci z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych oraz 472 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Jakie środki przeznaczono na poszczególne moduły?

Na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc w ramach Programu MALUCH+” 2020 przeznacza się 142 063 490,00 zł, z tego na:

  1. moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – 42 407 465,00 zł,
  2. moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego)
    – 99 656 025,00 zł.

Zgodnie z punktem 6.1.1. Programu beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest
– w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra – dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.

Materiały

Wyniki moduł4 Maluch+2020
wyniki​_moduł​_4​_2020​_.docx 0.01MB
Wyniki moduł4 Maluch+2020
moduł​_4​_wyniki​_Maluch+2020.xlsx 0.32MB
{"register":{"columns":[]}}