W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wyniki konkursu „MALUCH+” 2021 moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b (w zakresie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc)

Prawie 19 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3 utworzą w 2021 r. podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego dzięki programowi „MALUCH+” 2021. Beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania miejsc dla ok. 112,7 tys. dzieci, w tym dla 1,16 tys. dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję „MALUCH+” 2021 do 450 mln zł.

Po zgłoszonych korektach ogłasza się rozstrzygnięcie dla modułu 3 skierowanego do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego na tworzenie nowych miejsc opieki oraz w przypadku dofinansowania do funkcjonowania – dla wszystkich modułów.

W module 3 o środki na utworzenie w 2021 r. nowych miejsc i ich utrzymanie, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Zgłosiły one, w zakresie tworzenia miejsc, zapotrzebowanie w wysokości ok. 177,5 mln zł. Przyznane dofinansowanie odpowiada zgłoszonemu zapotrzebowaniu.

Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 80 zł,
a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł, przy czym w modułach 3 i 4 na obniżenie opłat rodziców, kwota przyznanego dofinansowania nie może być wyższa od opłat jakie ponoszą rodzice za pobyt dziecka
w instytucji z uwzględnieniem przysługujących ulg.

Na program rozdysponowano 447 265 812,21 zł, z czego 165 299 038,95 zł na tworzenie miejsc opieki w ramach modułu 1a i 1b.

 

Zgodnie z punktem 6.1.1.Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest
– w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra – dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.

Materiały

Wyniki Moduł 1a 2021 funkcjonowanie
wyniki​_funkcjonowanie​_1a​_2021.docx 0.02MB
Wyniki Moduł 1b 2021 funkcjonowanie
wyniki​_funkcjonowanie​_1b​_2021.docx 0.02MB
Wyniki MODUŁ 2 - korekta
wyniki​_2​_2021​_po​_korekcie.docx 0.02MB
Wyniki MODUŁ 3 - korekta
wyniki​_3​_2021​_po​_korekcie.docx 0.01MB
Wyniki Moduł4 - korekta2
Wyniki​_moduł​_4​_-​_korekta2.DOCX 0.02MB
Wyniki Moduł 1a - funkcjonowanie
wyniki​_moduł​_​_1a​_funkcjonowanie.xls 0.06MB
Wyniki Moduł 1b - funkcjonowanie
wyniki​_moduł​_1​_b​_funkcjonowanie.xls 0.06MB
Wyniki Moduł 2 - korekta
wyniki​_moduł​_2​_po​_korekcie.xls 0.41MB
Wyniki Moduł 3 - korekta
wyniki​_moduł​_3​_po​_korekcie.xlsx 0.23MB
Wyniki Moduł 4 - korekta2
Wyniki​_moduł​_4​_-​_korekta​_2.XLS 1.38MB
{"register":{"columns":[]}}