W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zwiedzaj i pracuj!

12.03.2019

Chile, Argentyna, Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia i Tajwan – do tych państw mogą już jeździć młodzi Polacy dzięki programowi „Zwiedzaj i pracuj”. W sumie mają do dyspozycji pakiet z 1,5 tys. wiz.

zwiedzaj i pracuj australia

Idea jest prosta. Wystarczy mieć 18 – 30 lat i przeznaczyć jeden rok na poznawanie zabytków, kultury i języka państw z drugiego krańca świata. A że można połączyć przyjemne z pożytecznym, wraz z wizą do takich państw jak Chile, Argentyna (umowa wejdzie w życie w kwietniu br.), Korea Południowa, Japonia, Australia, Nowa Zelandia czy Tajwan, otrzymuje się pozwolenie na pracę, uzupełniającą pobyt wypoczynkowy.

Tak w skrócie działa  program "Zwiedzaj i Pracuj" (Working Holiday Programme), w którym od 2018 roku uczestniczy także Polska. Nasz kraj ma obecnie podpisane porozumienia z siedmioma państwami. Należy przy tym dodać, że w przypadku umowy z Tajwanem,  z uwagi na międzynarodowy status Tajwanu, nie było możliwe zawarcie porozumienia w formie umowy międzynarodowej, lecz pomiędzy biurami handlowymi Polski i Tajwanu. Zasady udziału w programie polsko-tajwańskim są jednak w całości wzorowane na innych tego typu porozumieniach.

1,5 tys. wiz do rozdania

Program "Zwiedzaj i Pracuj" jest rozbudowywany i w przyszłości oferta zostanie powiększona o kolejne państwa. Dziś młodzi podróżnicy mają już do dyspozycji w sumie pakiet 1,5 tys. wiz , z czego po 500 do Australii i Japonii, 400 do Argentyny, po 200 do Korei Południowej i na Tajwan i 100 wiz do Nowej Zelandii. Jedynie dla Chile nie ma określonego limitu wiz w ramach programu.

Warunku uczestnictwa

Osoby, które chcą skorzystać z programu "Zwiedzaj i Pracuj" muszą w szczególności:

  • posiadać ważny paszport, wydany nie wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku o wydanie wizy, posiadający co najmniej dwie puste strony, który zachowa ważność przez okres nie krótszy niż 90 dni po zakończeniu planowanego pobytu,
  • posiadać bilet powrotny lub wystarczające środki, by zakupić taki bilet,
  • posiadać wystarczające środki na własne utrzymanie w trakcie pobytu, w wysokości określonej przez właściwe organy państwa przyjmującego,
  • spełniać wymogi zdrowotne, określone w przepisach prawnych danego państwa,
  • zakupić kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące opiekę szpitalną, zgodnie z przepisami prawnymi państwa przyjmującego,

Ponadto warunkiem jest, aby osoby te:

  • nie uczestniczyły uprzednio w programie „Zwiedzaj i Pracuj” organizowanym przez państwo przyjmujące.
  • miały ukończone 18 lat, lecz w momencie składania wniosku o wizę nie ukończyły jeszcze 31 lat.
  • w przypadku wyjazdu do Australii  przedłożyły w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oświadczenie (formularz online dostępny na stronie MRPiPS), na podstawie którego ministerstwo wydaje osobom aplikującym do programu zaświadczenia o treści uzgodnionej ze stroną australijską

Więcej informacji dotyczących szczegółowych warunków uczestnictwa w programie dla poszczególnych państw znaleźć można na stronie MRPiPS.

Materiały

Program "Zwiedzaj i Pracuj"
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.03.2019 13:30 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
13.03.2019 13:30 Biuro Promocji