W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021

W dniu 3 grudnia br., Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021.

Zgodnie z założeniami, program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021 Minister przeznaczył kwotę 50 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

– w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Program będzie realizowany w trzech formach:

1)  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,
 2. w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu .

3) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Ile godzin opieki wytchnieniowej przysługuje opiekunom?

W tegorocznej edycji jest to: 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego, 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego oraz 20 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usługi opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów ich realizacji.

Nabór wniosków do programu:

 • Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
 • Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej – w terminie do 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).
 • Termin rozpatrzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 5 lutego 2021 r.

 

UWAGA:

 • termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2020 r.,
 • wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Poniżej linki bezpośrednie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

Materiały

uzupełnienie do Zał.-5A-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-pobyt-dzienny-1607014892-1 — kopia
uzupełnienie​_do​_Zał-5A-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-pobyt-dzienny-1607014892-1​_—​_kopia.xlsx 0.01MB
uzupełnienie do Zał.-5B-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-pobyt-calodobowy
uzupełnienie​_do​_Zał-5B-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-pobyt-calodobowy.xlsx 0.01MB
uzupełnienie do Zał.-5C-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-specjalistyczne-poradnic-1607014892 — kopia
uzupełnienie​_do​_Zał-5C-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-specjalistyczne-poradnic-1607014892​_—​_kopia.xlsx 0.01MB
aktualizacja- lista zatwierdzonych wniosków przez MRiPS- OW 2021 - pobyt dzienny - Gminy i Powiaty
aktualizacja-​_lista​_zatwierdzonych​_wniosków​_przez​_MRiPS-​_OW​_2021​_-​_pobyt​_dzienny​_-​_Gminy​_i​_Powiaty.xlsx 0.01MB
aktualizacja- lista zatwierdzonych wniosków przez MRiPS- OW 2021 - pobyt całodobowy - Gminy i Powiaty
aktualizacja-​_lista​_zatwierdzonych​_wniosków​_przez​_MRiPS-​_OW​_2021​_-​_pobyt​_całodobowy​_-​_Gminy​_i​_Powiaty.xlsx 0.01MB
aktualizacja- lista zatwierdzonych wniosków przez MRiPS- OW 2021 - poradnictwo specjalistyczne
aktualizacja-​_lista​_zatwierdzonych​_wniosków​_przez​_MRiPS-​_OW​_2021​_-​_poradnictwo​_specjalistyczne.xlsx 0.01MB
Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące programy resortowe Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Informacja​_w​_sprawie​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_przez​_jednostki​_samorządu​_terytorialnego​_realizujące​_programy​_resortowe​_Ministra​_Rodziny​_i​_Polityki​_Społecznej​_.docx 0.01MB
Wytyczne promocji
Wytyczne​_promocji.docx 0.35MB
Komunikat o zmianie programu Opieka wytchnieniowa -edycja 2021
Komunikat-o-zmianie-programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1614194016.docx 0.02MB
OW 2021 - poradnictwo specjalistyczne -lista zatwierdzonych wniosków przez MRiPS- Gminy i Powiaty
OW​_2021​_-​_poradnictwo​_specjalistyczne​_-lista​_zatwierdzonych​_wniosków​_przez​_MRiPS-​_Gminy​_i​_Powiaty.xlsx 0.01MB
OW 2021 - pobyt całodobowy -lista zatwierdzonych wniosków przez MRiPS- Gminy i Powiaty
OW​_2021​_-​_pobyt​_całodobowy​_-lista​_zatwierdzonych​_wniosków​_przez​_MRiPS-​_Gminy​_i​_Powiaty.xlsx 0.01MB
OW 2021 - pobyt dzienny -lista zatwierdzonych wniosków przez MRiPS- Gminy i Powiaty
OW​_2021​_-​_pobyt​_dzienny​_-lista​_zatwierdzonych​_wniosków​_przez​_MRiPS-​_Gminy​_i​_Powiaty.xlsx 0.01MB
Wzór umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu MRiPS OW - Wojewoda-Gmina-Powiat
Wzór​_umowy​_na​_realizację​_zadania​_w​_ramach​_resortowego​_Programu​_MRiPS​_OW​_-​_Wojewoda-Gmina-Powiat.DOCX 0.03MB
Wzór umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu MRiPS OW - Minister-Wojewoda
Wzór​_umowy​_na​_realizację​_zadania​_w​_ramach​_resortowego​_Programu​_MRiPS​_OW​_-​_Minister-Wojewoda.DOCX 0.03MB
Komunikat-11.02.2021-r.-wydłużenie terminu weryfikacji wniosków przez MRIPS
Komunikat-11022021-r-wydłużenie​_terminu​_weryfikacji​_wniosków​_przez​_MRIPS.pdf 0.07MB
Komunikat z dnia 23.12.2020r.- wydłużenie terminu naboru wniosków
Komunikat​_z​_dnia​_23122020r-​_wydłużenie​_terminu​_naboru​_wniosków.pdf 0.09MB
Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-Opieka-wytchnieniowa-dla-jst--1607077081
Ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-Opieka-wytchnieniowa-dla-jst--1607077081.docx 0.03MB
Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013027
Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013027.pdf 0.87MB
Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013027
Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013027.pdf 0.87MB
Kopia-zal.-1A-wniosek-gminy--powiatu-na-srdoki-finansowe-10.12-WO-1607692980
Kopia-zal-1A-wniosek-gminy--powiatu-na-srdoki-finansowe-1012-WO-1607692980.xlsx 0.01MB
Kopia-Zal.-1B-wniosek-na-srodki-finansowe-gminy-powiatu-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021---pobyt-calodobowy-10-1607692979
Kopia-Zal-1B-wniosek-na-srodki-finansowe-gminy-powiatu-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021---pobyt-calodobowy-10-1607692979.xlsx 0.01MB
Kopia-Zal.-1C-wniosek-na-srodki-finansowe-gminy-powiatu-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021---specjalistyczne-por-1607692980
Kopia-Zal-1C-wniosek-na-srodki-finansowe-gminy-powiatu-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021---specjalistyczne-por-1607692980.xlsx 0.01MB
Kopia-Zal.-2A-wniosek-na-srodki-finansowe-wojewody-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021---pobyt-dzienny--10.12-WO-1607692980
Kopia-Zal-2A-wniosek-na-srodki-finansowe-wojewody-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021---pobyt-dzienny--1012-WO-1607692980.xlsx 0.01MB
Kopia-Zal.-2B-wniosek-na-srodki-finansowe-wojewody-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021---pobyt-calodobowy--10.12--1607692980
Kopia-Zal-2B-wniosek-na-srodki-finansowe-wojewody-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021---pobyt-calodobowy--1012--1607692980.xlsx 0.01MB
Kopia-Zal.-2C-wniosek-na-srodki-finansowe-wojewody-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2020--specjalistyczne-poradnict-1607692980
Kopia-Zal-2C-wniosek-na-srodki-finansowe-wojewody-z-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2020--specjalistyczne-poradnict-1607692980.xlsx 0.01MB
Kopia-Zal.-3-Lista-rekomendowanych-gmin-powiatow-zakwalifikowanych-do-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021--1607692980
Kopia-Zal-3-Lista-rekomendowanych-gmin-powiatow-zakwalifikowanych-do-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021--1607692980.xlsx 0.01MB
Zal. -4A-zestawienie-dla-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-pobyt-dzienny-1607014892
Zal​_-4A-zestawienie-dla-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-pobyt-dzienny-1607014892.xlsx 0.01MB
Zal.- 4B-zestawienie-dla-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-pobyt-calodobowy-1607014892
Zal-​_4B-zestawienie-dla-gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-pobyt-calodobowy-1607014892.xlsx 0.01MB
Zal.- 4C-zestawienie-dla--gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-specjalistyczne-poradnict-1607014892
Zal-​_4C-zestawienie-dla--gmin-powiatow-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-specjalistyczne-poradnict-1607014892.xlsx 0.01MB
Zal.- 5A--Sprawozdanie-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-w-formie-pobytu-dziennego---edycja-2021.-1640174172
Zal-​_5A--Sprawozdanie-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-w-formie-pobytu-dziennego---edycja-2021-1640174172.xlsx 0.01MB
Zal.- 5B-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-pobyt-calodobowy-1607014892-2
Zal-​_5B-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-pobyt-calodobowy-1607014892-2.xlsx 0.01MB
Zal.- 5C-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-specjalistyczne-poradnic-1607014892
Zal-​_5C-sprawozdanie-dla-gminy-powiatu-z-realizacji-Programu-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-specjalistyczne-poradnic-1607014892.xlsx 0.01MB
Zal.-6A-sprawozdanie-dla-wojewody-z-reealizacji-Programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-1607013026
Zal-6A-sprawozdanie-dla-wojewody-z-reealizacji-Programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-1607013026.xlsx 0.01MB
Zal.-6B-sprawozdanie-dla-wojewody-z-realizacji-Programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-1607013026
Zal-6B-sprawozdanie-dla-wojewody-z-realizacji-Programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-1607013026.xlsx 0.01MB
Zal.-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM-1607013026
Zal-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM-1607013026.docx 0.01MB
Dodatkowa-Informacja-do-zalacznika-nr-7---Wzoru-karty-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-1607013026
Dodatkowa-Informacja-do-zalacznika-nr-7---Wzoru-karty-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-1607013026.docx 0.02MB
Zal.-nr-8-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013026
Zal-nr-8-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013026.docx 0.02MB
Zal.-nr-9-Karta-wykonania-uslug-opieki-wytchnieniowej---edycja-2021-1607013026
Zal-nr-9-Karta-wykonania-uslug-opieki-wytchnieniowej---edycja-2021-1607013026.docx 0.02MB
aktualny Zał. nr 10 Oświadczenie o przyjęciu środków z Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2021
aktualny​_Zał​_nr​_10​_Oświadczenie​_o​_przyjęciu​_środków​_z​_Programu​_Opieka​_wytchnieniowa-​_edycja​_2021.docx 0.02MB
Zal.-11-Wzor-karty-oceny-wniosku-gminy-powiatu-w-ramach-Programu-Opieka-wytchnieniowa--10.-12-WO-13;31-1607693382
Zal-11-Wzor-karty-oceny-wniosku-gminy-powiatu-w-ramach-Programu-Opieka-wytchnieniowa--10-12-WO-13;31-1607693382.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2020 12:03 Urszula Kalinowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Polityki Społecznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 11.0 05.01.2022 15:27 Urszula Kalinowska
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 10.0 27.12.2021 08:47 Urszula Kalinowska
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 9.0 26.04.2021 12:33 Urszula Kalinowska
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 8.0 22.03.2021 13:32 Urszula Kalinowska
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 7.0 01.03.2021 13:53 Urszula Kalinowska
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 6.0 24.02.2021 13:02 Urszula Kalinowska
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 5.0 15.02.2021 11:13 Urszula Kalinowska
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 4.0 29.12.2020 11:11 Urszula Kalinowska
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 3.0 28.12.2020 10:41 Urszula Kalinowska
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 2.0 14.12.2020 11:57 Urszula Kalinowska
Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 1.0 10.12.2020 12:03 Urszula Kalinowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}