Aktualne ogłoszenia - najnowsze:

Article List

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 08/2019/WD/DEKiD

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia. Rodzaj zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Termin składania ofert do dnia 13 czerwca 2019 r., do godziny 16.15.

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 06/2019/WD/DEKiD

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Warszawskim. Rodzaj: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 05/2019/WD/DEKiD

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku. Rodzaj: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.01.2019 16:20
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 22.05.2019 17:02
Osoba modyfikująca: Maciej Kaczmar
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Aktualne ogłoszenia - najnowsze: 1.0 15.01.2019 16:20 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler
Aktualne ogłoszenia - najnowsze: 1.1 22.05.2019 17:01 Maciej Kaczmar Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP