Aktualne ogłoszenia - najnowsze:

Article List

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 07/2019/WD/DEKiD

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia. Rodzaj: działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138)

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 06/2019/WD/DEKiD

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Warszawskim. Rodzaj: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 05/2019/WD/DEKiD

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Wdzięczni Bohaterom - Obrońcom Ojczyzny 1939 roku. Rodzaj: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 04/2019/WD/DEKiD

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia. Rodzaj zadnia: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.01.2019 16:20
Osoba publikująca: Jarosław Zeidler
Zmodyfikowano: 15.01.2019 16:20
Osoba modyfikująca: Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jarosław Zeidler
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Aktualne ogłoszenia - najnowsze: 1.0 15.01.2019 16:20 Jarosław Zeidler Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP