Aktualności

Article List

Polska za uzupełnianiem projektów NATO, projektami UE
14.05.2019

Polska za uzupełnianiem projektów NATO, projektami UE

- Polska jest aktywna na forum Unii Europejskiej oraz w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nasze stanowisko jest jasne i precyzyjne. Projekty unijne powinny stanowić uzupełnienie do projektów NATO – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak po posiedzeniu ministrów obrony państw UE.
„Polska jest jednym z liderów NATO, angażując się w każdą sferę działań sojuszu.”
14.05.2019

„Polska jest jednym z liderów NATO, angażując się w każdą sferę działań sojuszu.”

- Siły Zbrojne RP kupują nowoczesny sprzęt, zastępując przestarzałe postsowieckie konstrukcje. Na naszym członkostwie korzysta również przemysł sektora obronnego. Spotkania w ramach takich gremiów, jak NATO Industrial Advisory Group umożliwiają nawiązywanie kontaktów, rozwój technologiczny i efektywną współpracę między przedsiębiorcami a żołnierzami - napisał w liście do uczestników Grupy doradczej NATO ds. przemysłu Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej.
Postępy w kwestii wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce
11.05.2019

Postępy w kwestii wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP Tomasz Szatkowski i Podsekretarz Stanu ds. Politycznych w Departamencie Obrony USA John C. Rood po spotkaniu 10 maja w Pentagonie we wspólnym oświadczeniu zapewnili, że Departament Obrony USA i Ministerstwo Obrony Narodowej RP poczyniły duże postępy w rozmowach wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce.
Historia Cichociemnych to historia bohaterów
11.05.2019

Historia Cichociemnych to historia bohaterów

- Ci, którzy wylądowali w tym miejscu 75 lat temu byli żołnierzami Wojska Polskiego, byli świetnie wyszkoleni. Zostali wysłani na ziemie polskie po to, żeby wspierali Armię Krajową, żeby wykonywali zadania o charakterze sabotażowym i wywiadowczym, żeby szkolili żołnierzy Armii Krajowej i wzmacniali Polskie Państwo Podziemne. - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości w Kołakowie z okazji 75. rocznicy zrzutu Cichociemnych.
Chrześcijańskie wartości nadal kształtują i będą kształtować postawy żołnierzy Wojska Polskiego
09.05.2019

Chrześcijańskie wartości nadal kształtują i będą kształtować postawy żołnierzy Wojska Polskiego

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podpisał „Wytyczne w sprawie kształtowania dyscypliny wojskowej w resorcie obrony narodowej”. Zgodnie z dokumentem utrzymanie wysokiego poziomu dyscypliny wojskowej jest nieodzownym elementem sprawnego działania Sił Zbrojnych RP. Służy też kształtowaniu pożądanych postaw żołnierzy, wynikających z chrześcijańskich wartości Wojska Polskiego, etosu żołnierskiego, w tym zasad żołnierzy niezłomnych. Jest też zgodne z historycznymi tradycjami oręża polskiego, urzeczywistniającymi się w sentencji „ Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Kompleksowy program wsparcia opracowany wspólnie z weteranami
09.05.2019

Kompleksowy program wsparcia opracowany wspólnie z weteranami

– Ministerstwo Obrony Narodowej powinno wspierać weteranów. Tak się dzieje w przypadku obecnego rządu, który przygotował nowelizację ustawy o weteranach – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Centrum Weterana.
Rozwój współpracy obronnej z Indonezją
09.05.2019

Rozwój współpracy obronnej z Indonezją

Wymiana doświadczeń w dziedzinie modernizacji sił zbrojnych, nauki i szkolnictwa wojskowego oraz medycyny wojskowej były głównymi tematami rozmów wiceministra Marka Łapińskiego z delegacją Ministerstwa Obrony Republiki Indonezji pod przewodnictwem dyrektora generalnego ds. strategii obronnej gen. dyw. Rizeriusa Eko Hadisancoko. W rozmowach brał również udział gen. broni Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
„Jesteśmy z Was dumni! Wasza służba stanowi o sile Polski!”
03.05.2019

„Jesteśmy z Was dumni! Wasza służba stanowi o sile Polski!”

- Święto Narodowe 3 Maja w tym roku jest również okazją do uczczenia 20-lecia obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i 15-lecia obecności w Unii Europejskiej. To ważne daty w historii Polski. Przystąpienie zarówno do NATO, jak i do Unii Europejskiej naszego kraju potwierdziło cywilizacyjną i kulturową przynależność Polski do świata Zachodu. Uwolniło potencjał, dzięki któremu dziś możemy powiedzieć, że polskie siły zbrojne są skuteczne, że są sprawnie dowodzone, że konsekwentnie wyposażane są w najnowocześniejszy sprzęt - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas uroczystej defilady „Silni w sojuszach”.
„Nominacja generalska to zobowiązanie do dalszej służby i wielka odpowiedzialność”
02.05.2019

„Nominacja generalska to zobowiązanie do dalszej służby i wielka odpowiedzialność”

2 maja, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda wręczył nominacje na stopień generała brygady czterem oficerom Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej oraz kadra dowódcza Sił Zbrojnych RP.
Defilada „Silni w sojuszach” to dowód współpracy i przyjaźni
02.05.2019

Defilada „Silni w sojuszach” to dowód współpracy i przyjaźni

– Wspólnie przełamujemy bariery, wspólnie odpowiadamy na zagrożenia, wspólnie także tworzymy przyszłość naszych państw - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w czwartek podczas spotkania z żołnierzami państw sojuszniczych i Unii Europejskiej, którzy w piątek wezmą udział w defiladzie "Silni w sojuszach".

Metrics