W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego odpowiada za definiowanie propozycji celów i zadań oraz koordynowanie współpracy międzynarodowej resortu w zakresie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego, w aspekcie wielo- i dwustronnym, ze szczególnym uwzględnieniem działań w ramach NATO oraz UE i z wyłączeniem spraw związanych z wdrażaniem prawa UE do polskiego sytemu prawa oraz spraw dotyczących postępowań przed organami sądowymi lub instytucjami UE. Celem Departamentu jest tworzenie warunków do realizacji polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa na arenie międzynarodowej.

Dyrektor Departamentu
Piotr Pacholski

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

Monitorowanie procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, formułowanie propozycji stanowiska resortu oraz wspieranie jego realizacji na forum międzynarodowym w odniesieniu do:

 • kształtowania się polityki obronnej kluczowych państw,
 • rozwoju zagrożeń, kryzysów i konfliktów oraz reakcji na nie społeczności międzynarodowej,
 • kontroli zbrojeń, włączając w to rozbrojenie, nieproliferację broni masowego rażenia oraz środki budowy zaufania i bezpieczeństwa,
 • uczestnictwa w operacjach poza granicami państwa;

Koordynacja współpracy resortu z NATO i UE, w tym:

 • formułowanie propozycji stanowiska resortu oraz wspieranie jego realizacji w odniesieniu do rozwoju polityczno-wojskowych koncepcji funkcjonowania NATO i UE oraz uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach tych organizacji,
 • monitorowanie stanu realizacji zobowiązań polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w tych organizacjach,
 • organizowanie udziału resortu w opracowaniu dokumentów strategicznych NATO i UE oraz inicjatywach rozwoju ich zdolności obronnych,
 • organizowanie udziału resortu w procesie planowania obronnego NATO, w tym przygotowywanie Odpowiedzi Rzeczypospolitej Polskiej na Kwestionariusz Zdolności Planowania Obronnego NATO,
 • monitorowanie udziału resortu w procesie rozwoju zdolności obronnych UE;

Koordynowanie współpracy resortu w zakresie obrony przeciwrakietowej, w tym:

 • identyfikowanie interesów bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie oraz opracowywanie propozycji sposobów ich realizacji,
 • formułowanie propozycji stanowiska resortu w negocjacjach umów międzynarodowych dotyczących rozwoju systemów obrony przeciwrakietowej,
 • koordynowanie realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych i innych porozumień wykonawczych;

Koordynowanie i realizacja w resorcie zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych w zakresie kontroli zbrojeń;

Merytoryczne przygotowanie wizyt i spotkań ministra wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO i UE oraz ze współpracy wielostronnej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:46 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2.0 03.01.2020 12:05 Beata Kozerawska
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1.4 28.02.2019 09:02 Magdalena Czerwińska
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1.3 25.01.2019 11:08 Magdalena Czerwińska
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1.2 11.12.2018 09:47 Magdalena Czerwińska
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1.1 05.12.2018 12:46 Jarosław Zeidler
Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1.0 05.12.2018 12:46 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP