W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Wojskowej Służby Zdrowia

Departament Wojskowej Służby Zdrowia odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju oraz funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej oraz systemu orzecznictwa lekarskiego, a także sprawuje nadzór nad SPZOZ i instytutami badawczymi uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia (IB). Celem Departamentu jest stworzenie warunków do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie na rzecz pełniących służbę, zatrudnionych oraz weteranów i weteranów poszkodowanych.

Kierownictwo

Dyrektor: dr Aurelia Ostrowska
Zastępca Dyrektora: Anna Wierzowiecka
Zastępca Dyrektora: płk Mariusz Świderski

Kontakt

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 842 606
e-mail: dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl

Zadania

Do zakresu zadań Departamentu należy w szczególności:

 • wyznaczanie kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie;
 • określenie standardów ochrony zdrowia i opieki psychologicznej, wytwarzania, przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz osłony sanitarno-higienicznej i weterynaryjnej w resorcie;
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie ochrony zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie oraz monitorowanie regulacji prawnych z tego obszaru;
 • sprawowanie nadzoru formalno-prawnego, właścicielskiego, finansowego oraz merytorycznego nad IB, podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w formie SPZOZ oraz spółek kapitałowych;
 • przygotowywanie i prowadzenie procesu tworzenia, reorganizacji, likwidacji, przekazywania poza resort oraz przekształcania w spółki kapitałowe podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Minister;
 • określanie wymagań w zakresie: organizacji, warunków i trybu wykonywania zadań przez organy wojskowej inspekcji sanitarnej, farmaceutycznej i weterynaryjnej;
 • sprawowanie funkcji koordynatora działalności naukowo-badawczej i rozwojowej w obszarze ochrony zdrowia i opieki psychologicznej, z wyłączeniem procedur przetargowych;
 • określanie wymagań w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego i psychologów, przebiegu służby w korpusie osobowym medycznym oraz zlecanie zadań z tego obszaru;
 • projektowanie działań przewidzianych do realizacji przez konsultantów krajowych do spraw obronności, konsultantów wojskowych służby zdrowia w dziedzinach medycyny, farmacji i ratownictwa medycznego;
 • opracowywanie programów zdrowotnych i psychologicznych oraz profilaktycznych, wdrażanie ich oraz monitorowanie realizacji;
 • przygotowywanie propozycji - nakładanych przez Ministra na SPZOZ i IB - zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz nadzór nad ich realizacją;
 • organizacja służby zdrowia i opieki psychologicznej w resorcie;
 • tworzenie warunków do funkcjonowania systemu orzecznictwa wojskowych komisji lekarskich.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2018 12:59 Jarosław Zeidler
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Czerwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Wojskowej Służby Zdrowia 3.0 17.08.2022 08:56 Maciej Kaczmar
Departament Wojskowej Służby Zdrowia 2.0 14.06.2021 12:39 Magdalena Czerwińska
Departament Wojskowej Służby Zdrowia 1.2 28.02.2019 11:42 Magdalena Czerwińska
Departament Wojskowej Służby Zdrowia 1.1 11.12.2018 09:47 Magdalena Czerwińska
Departament Wojskowej Służby Zdrowia 1.0 05.12.2018 12:59 Jarosław Zeidler

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}