W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Europejski Fundusz Obronny

Europejski Plan Działań w Sektorze Obrony (EDAP)

logo mon 2

EDAP został ogłoszony przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r. (tekst dokumentu -> https://bit.ly/2kkHd6G). W jego ramach podejmowane są działania mające na celu wspieranie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej bazy przemysłowej sektora obronnego oraz rozwój współpracy i zwiększenie efektywności wydatków państw członkowskich UE na stworzenie wspólnych zdolności obronnych. 

Europejski Fundusz Obronny na lata 2017-2020

W ramach EDAP Komisja Europejska przewiduje wspieranie inwestycji m.in. w MŚP, przedsiębiorstwa typu start-up, przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji jak również wzmocnienie jednolitego rynku na użytek obronności. Główna inicjatywa dotyczy utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund, EDF) wspierającego inwestycje we wspólne prace badawczo-rozwojowew zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych oraz rozwój zdolności w ramach wielonarodowych projektów kluczowych z punktu widzenia UE.

Bieżąca edycja Funduszu obejmująca lata 2017-2020 składa się z dwóch „okien” – badawczego i zdolnościowego - które różnią się pod względem struktury prawnej i finansowania z budżetu UE. Więcej informacji o poszczególnych oknach znajduje się w kolejnych zakładkach.

Europejski Fundusz Obronny na lata 2021-2027

13 czerwca 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła propozycję dotyczącą uruchomienia w Wieloletnich Ramach Finansowych UE 2021-2027 kolejnej edycji Europejskiego Funduszu Obronnego, która będzie kontynuacją działań KE mających na celu wspieranie z budżetu UE inwestycji we wspólne prace badawcze i rozwojowe w obszarze obronności. 
Proponowany przez KE na lata 2021-2027 budżet na wynieść 13 mld EUR, z czego 4,1 mld EUR przeznaczone będzie na finansowanie prac badawczych, a 8,9 mld EUR na działania związane
z pracami rozwojowymi.  

W lutym 2019 r. zakończono negocjacje tekstu rozporządzenia, głosowanie z wynikiem pozytywnym w Parlamencie Europejskim odbyło się 18.04.2019 r., przyjęcie ostateczne dokumentu nastąpi wraz z zatwierdzeniem budżetu UE prawdopodobnie do końca 2019 r.
 

Zdjęcia (1)