W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kompleksowy program wsparcia opracowany wspólnie z weteranami

09.05.2019

– Ministerstwo Obrony Narodowej powinno wspierać weteranów. Tak się dzieje w przypadku obecnego rządu, który przygotował nowelizację ustawy o weteranach – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Centrum Weterana.

weteran

W czwartek, 9 maja szef MON przedstawił założenia nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz zaprezentował dodatkowe działania z pakietu dla poszkodowanych żołnierzy.

Pracowaliśmy nad tym projektem kilka miesięcy. Kilka dni temu odbyło się moje spotkanie ze starszym chorążym sztabowym w stanie spoczynku Tomaszem Klocem i z pułkownikiem Leszkiem Stępniem podczas którego ustaliliśmy ostateczny kształt projektu nowelizacji ustawy  – mówił minister Mariusz Błaszczak.

Po pierwsze zdecydowaliśmy o tym, żeby zwiększyć wysokość dodatków dla weteranów poszkodowanych poza granicami naszego kraju. Największy wzrost dodatku dotyczył będzie osób najbardziej poszkodowanych. Ten dodatek średnio wzrośnie o 30% – podkreślił szef MON.

Zdecydowałem także o tym, żeby uruchomić w ramach Wojskowego Instytutu Medycznego specjalistyczny oddział, który będzie przeznaczony dla weteranów, a więc to będzie Centrum Leczenia Weteranów, gdzie najlepsi specjaliści wojskowi będą obejmowali opieką weteranów. To jest niezwykle ważne, żeby pomoc medyczna miała charakter kompleksowy. Dotychczas tak nie było – podkreślił minister.

Będziemy także finansować weteranom naukę. Poza tym również po raz drugi będziemy finansować udział weteranów w Igrzyskach Invictus Games – mówił minister obrony.

Zwiększenie pomocy dla weteranów oraz weteranów poszkodowanych jest jednym z priorytetów ministra Mariusza Błaszczaka. Celem przygotowanej nowelizacji jest stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia. Minister wielokrotnie spotykał się z weteranami poszkodowanymi i przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających weteranów. Efektem tych spotkań jest projekt nowelizacji ustawy o weteranach przygotowany w ścisłej współpracy z tym środowiskiem.

Minister wspomniał także o prowadzonych sprawach sądowych o odszkodowania, które najbardziej poszkodowani weterani skierowali przeciwko Ministerstwu Obrony Narodowej.

Postępowania sądowe prowadzi Prokuratoria Generalna i to Prokuratoria Generalna jest odpowiedzialna za przyjęcie strategii procesowej, nie mniej na piśmie przedstawiliśmy nasze stanowisko,  żeby podczas postępowań procesowych nie korzystać z przesłanki przedawnienia i żeby każdą ze spraw traktować indywidualnie, żeby każda ze spraw była bardzo szczegółowo przeanalizowana przez służby, które reprezentują stronę państwową podczas tych postępowań – zaznaczył minister.

W kwietniu szef MON powołał pełnomocnika ds. współpracy z weteranami, którego zadaniem jest m.in. analiza wniosków o odszkodowania.

Podczas spotkania obecny był także st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz  Kloc, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz płk Leszek Stępień, Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Dziś kibicujemy Ministerstwu Obrony Narodowej, aby (…) zmiany objęły jak najszybciej polskich poszkodowanych weteranów działań poza granicami kraju. Za każdym razem mówimy, że chcemy dobrej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, ponieważ wielu członków naszego stowarzyszenia to żołnierze, wielu naszych członków to pracownicy wojska, którzy są bardzo związani z resortem. Uważamy, że ta współpraca powinna wyglądać właśnie tak, że poprzez dyskusje, poprzez rozmowę powinno się te problemy rozwiązywać i tak jest w tej chwili. Kwestie przedstawione przez pana ministra (…) w realny sposób wspierają środowiska weteranów poszkodowanych – mówił podczas spotkania st. chor. szt. w st. spocz. Tomasz Kloc, Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju nawiązując w ten sposób do wypracowanych wspólnie zmian w ustawie o weteranach.

***

Nowelizacja ustawy o weteranach – więcej korzyści finansowych i ulg, a także kompleksowa pomoc i opieka.

1.            Zwiększenie dodatku dla weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu ponad 30%  - w wysokości od 10% do 50% najniższej emerytury.

2.            Wprowadzenie dodatku dla weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu od 1% do 9%.

3.            Bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem na zdrowiu co najmniej 30% wraz z jednym pełnoletnim członkiem rodziny.

4.            Bezpłatne turnusy leczniczo-profilaktyczne dla żołnierzy, pracowników wojska oraz funkcjonariuszy SWW, SKW, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR/SOP, ABW, Agencji Wywiadu oraz Straży Granicznej, którzy wykonywali zadania poza granicami kraju. Ustawa wprowadzi też 50% zniżkę na pobyt dla jednego pełnoletniego członka rodziny.

5.            Kompleksowa opieka medyczna dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu co najmniej 30%, które doznały urazu lub nabyły chorobę podczas wykonywania zadań poza granicami państwa ponad limity finansowania określone przez NFZ. Finansowanie świadczeń będzie odbywać się z budżetu MON i innych, właściwych resortów.

6.            Wszyscy weterani poszkodowani uzyskają ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego oraz komunikacji miejskiej.

7.            Weterani i weterani poszkodowani będą mogli bezpłatnie korzystać z hal sportowych, siłowni i pływalni jednostek samorządu terytorialnego.

8.            Rozszerzenie pomocy finansowej na naukę dla weteranów poszkodowanych, którzy mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu co najmniej 30%. Ustawa pozwoli dofinansowywać dwie formy kształcenia.

9.            Ograniczenie wysokości opłaty za pobyt w Domu Weterana.

10.          Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni roboczych dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy SWW, SKW, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR/SOP, ABW, Agencji Wywiadu oraz Straży Granicznej ze statusem weterana poszkodowanego.

11.          Bezpłatny wstęp do muzeów państwowych dla weteranów i weteranów poszkodowanych.

12.          Zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie abonamentu RTV dla weteranów poszkodowanych oraz turnusów readaptacyjno-kondycyjnych.

13.          Rozszerzenie definicji misji pokojowej/stabilizacyjnej, dzięki czemu status weterana lub weterana poszkodowanego będą mogli uzyskać m. in. uczestnicy międzynarodowych komisji kontroli i nadzoru nad zawieszeniem działań wojennych w Korei i Indochinach.

Dodatkowe działania MON na rzecz wsparcia weteranów

1. Dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na zadania na rzecz wsparcia dla weteranów. Wśród zadań, które będą realizowały organizacje są m.in.:

• pomoc i opieka nad weteranami oraz ich rodzinami,

• uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym oraz zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska - uczestnikom działań poza granicami państwa,

• integracja i budowanie szacunku dla weteranów w społeczeństwie,

• profesjonalne wsparcie środowiska weteranów i ich rodzin poprzez warsztaty terapeutyczno-psychologiczne,

• kształtowanie postaw i zdobywanie kompetencji pozwalających na skuteczne radzenie sobie z problemami będącymi efektem udziału w misjach poza granicami państwa.

Na realizację tych zadań Minister Obrony Narodowej przeznaczył 1 650 500 zł.

2. Wprowadzenie bezpłatnych turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem poniżej 30% (raz na trzy lata).

3. Minister Mariusz Błaszczak zdecydował o uruchomieniu Centrum Leczenia Weteranów. Będzie to specjalistyczna i rozbudowana pod względem zaplecza klinicznego komórka, koncentrująca wsparcie dla wszystkich weteranów poszkodowanych w Polsce, która powstanie na bazie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

4. Weterani oraz weterani poszkodowani w 2020 r. już po raz drugi, dzięki wsparciu ministra Mariusza Błaszczaka będą uczestniczyli w międzynarodowych zawodach sportowo-rehabilitacyjnych dla weteranów „Invictus Games Haga 2020”. Pierwsza edycja odbyła się w Australii, brali w niej udział również polscy weterani. Założeniem zawodów jest integracja weteranów i ich rodzin podczas wspólnych zawodów sportowych.

5. Powołanie Pełnomocnika ds. współpracy z weteranami, którego zadaniem jest m.in. analiza wniosków o odszkodowania, które najbardziej poszkodowani weterani skierowali przeciwko Ministerstwu Obrony Narodowej.

***

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937, z późn. zm.) weszła w życie 30 marca 2012 r. Doświadczenia wynikające z realizacji jej  przepisów oraz postulaty środowisk weteranów skłoniły ministra Mariusza Błaszczaka do dokonania szczegółowej oceny funkcjonowania tego aktu prawnego. Po analizie podjęto wysiłki  na rzecz usprawnienia systemu pomocy weteranom poszkodowanym, przy uwzględnieniu racjonalnych postulatów środowisk weteranów. Rezultatem dokonanej oceny systemu pomocy weteranom i weteranom poszkodowanym jest przygotowany projekt nowelizacji ustawy o weteranach oraz niektórych innych ustaw.

Zdjęcia (3)