W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nr referencyjny: 33/ZP/19

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na usługi naprawcze i konserwacyjne w kompleksie 3575 przy Al. Niepodległości.

Wizja lokalna - 2 października 2019 r. godz. 12:00

Uwaga: zmiana terminu składania ofert na 7 października 2019 r. godz. 11:00

Uwaga: dot. dokumentów w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

 

Materiały

Ogloszenie o zamowieniu
33​_ogloszenie​_o​_zamowieniu.pdf 0.39MB
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu
33​_ogloszenie​_o​_zmianie​_ogloszenia​_o​_zamowieniu.pdf 0.20MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
33​_SIWZ.pdf 12.08MB
SIWZ w formie edytowalnej
33​_zał​_do​_SIWZ​_w​_formie​_edytowalnej.docx 0.06MB
Wizja lokalna
33​_Wizja​_lokalna.pdf 0.31MB
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
33​_Zmiana​_terminu​_skladania​_i​_otwarcia​_ofert.pdf 0.28MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II
33​_ogloszenie​_o​_zmianie​_ogloszenia​_o​_zamowieniu​_II.pdf 0.11MB
Wizja lokalna II/zmiana SIWZ
33​_Wizja​_lokalna​_II​_​_Zmiana​_SIWZ.pdf 0.42MB
Wyjaśnienie treści SIWZ
33​_wyjaśnienie​_treści​_SIWZ.pdf 0.33MB
informacja z otwarcia ofert
33​_Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.26MB
informacja o unieważnieniu postępowania
33​_informacja​_o​_unieważnieniu.pdf 0.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.09.2019 14:29 Maciej Kaczmar
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wojciech Sułkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nr referencyjny: 33/ZP/19 7.0 05.11.2019 11:36 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 33/ZP/19 6.0 08.10.2019 10:05 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 33/ZP/19 5.0 03.10.2019 13:42 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 33/ZP/19 4.0 30.09.2019 14:29 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 33/ZP/19 3.0 27.09.2019 11:34 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 33/ZP/19 2.0 25.09.2019 15:46 Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 33/ZP/19 1.0 20.09.2019 14:29 Maciej Kaczmar

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP