Nr referencyjny: 4/ZP/19

Dostawa mebli biurowych, gabinetowych oraz krzeseł i foteli – III części

Termin składania ofert: 26 luty 2019 r., godz. 11:00

„Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.”

pdf ogłoszenie o zamówieniu

0.4MB

pdf specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

2.76MB

docx załączniki nr 1,2,3,4,5 i 7 do SIWZ w wersji edytowalnej

0.1MB

7z załącznik nr 7 do SIWZ rysunki

0.03MB

pdf wyjaśnienia treści SIWZ

0.08MB

pdf 4_informacja_z_otwarcia_ofert

0.3MB

pdf informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

0.34MB

pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

0.09MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.02.2019 13:23
Osoba publikująca: Magdalena Czerwińska
Zmodyfikowano: 16.05.2019 12:22
Osoba modyfikująca: Magdalena Czerwińska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nr referencyjny: 4/ZP/19 1.0 13.02.2019 13:23 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 4/ZP/19 1.1 13.02.2019 15:03 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 4/ZP/19 1.2 19.02.2019 15:35 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 4/ZP/19 1.3 28.02.2019 14:09 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 4/ZP/19 1.4 19.04.2019 12:57 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska
Nr referencyjny: 4/ZP/19 1.5 16.05.2019 12:22 Magdalena Czerwińska Magdalena Czerwińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP