W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pracownicy cywilni resortu obrony narodowej otrzymają średnio 300 zł podwyżki

22.03.2019

Wbrew informacji, która pojawiła się dziś w serwisie Polskiej Agencji Prasowej, przypominamy, że pracownicy cywilni resortu obrony narodowej zgodnie z zapowiedzią otrzymają podwyżki wynagrodzeń średnio o 300 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia.

logo mon 2

W ramach przyznanych podwyżek zwiększyła się kwota bazowa wynagrodzeń pracowników cywilnych i zwiększeniu uległy wszystkie składniki wynagrodzenia czyli nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody uznaniowe.
 
288 zł na które powołuje się NSZZ Pracowników Wojska dotyczy wysokości kwoty naliczeniowej na etat. Pozostałe 12 zł na etat zostanie rozdysponowane pracodawcom po określeniu ich potrzeb (wysokość nagród jubileuszowych lub uznaniowych i odpraw). Taka procedura przekazywania podwyżek jest wymagana przez prawo m.in. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej na rok 2019. Pismo, na które powołuje się NSZZ zostało przekazane do pracodawców i stanowi instrukcję postępowania w kwestii przyznawania podwyżek pracowników cywilnym resortu.
 
Jeszcze raz podkreślamy, że pismo, na które powołuje się NSZZ i które zostało opisane w Polskiej Agencji Prasowej nie zmienia wysokości podwyżek, które w dalszym ciągu będą wynosiły średnio 300 zł na etat.
 
Strona społeczna od początku posiadała informację o elementach składowych kwoty zwiększenia wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2019 r. oraz sposobu ich rozdysponowania, gdyż była ona omawiana na spotkaniach z przedstawicielami MON.
 
***
Przypominamy, że decyzją ministra Mariusza Błaszczaka, pracownicy cywilni resortu obrony narodowej otrzymają podwyżki wynagrodzeń średnio o 300 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia.
 
Kwota 300 zł jest o 211 zł wyższa od średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, ustalonego przez Radę Dialogu Społecznego i opiniowana przez struktury krajowe największych związków zawodowych. Wypłata podwyżek wynagrodzeń, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., nastąpi do 30 kwietnia 2019 r.
 
MON planuje też wypłatę dla każdego pracownika jednorazowej premii w połowie 2019 roku, w przypadku wystąpienia oszczędności na funduszu wynagrodzeń i uposażeń. Podejmuje też zabiegi, by w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano podwyżki wynagrodzeń pracowników resortu Obrony Narodowej w średniej kwocie 500 zł.