W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Centralny Rejestr Dawek

Centralny rejestr dawek w PAA zawiera dane o dawkach promieniowania jonizującego otrzymanych przez pracowników narażonych na promieniowanie w związku z wykonywaną pracą.

W centralnym rejestrze dawek gromadzone są obowiązkowo - od 2003 r. - dane o dawkach pracowników zaliczonych do kat. A narażenia na promieniowanie jonizujące otrzymanych:

  1. przy rutynowych czynnościach zawodowych,
  2. na skutek przypadku np. zdarzenia radiacyjnego ze źródłem promieniowania,
  3. w szczególnych przypadkach koniecznych do wykonania planowanych zadań i czasie po uzyskaniu zgody Prezesa PAA, na podstawie analizy bezpieczeństwa radiologicznego,
  4. w wyniku narażenia wyjątkowego przy usuwaniu skutków zdarzeń radiacyjnych oraz wykonywanych planowanych działaniach interwencyjnych.

Dane do rejestru w formie karty zgłoszeniowej zobowiązany jest dostarczyć kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracowników w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (przypadek 1. lub 3.), kierownik jednostki organizacyjnej na terenie której doszło do zdarzenia radiacyjnego (przypadek 2.), albo osoba kierująca usuwaniem skutków zdarzenia radiacyjnego lub działaniami interwencyjnymi (przypadek 4.). Ocena dawek rutynowych i otrzymanych w szczególnych przypadkach (przypadek 3.) musi być dokonywana na podstawie pomiarów wykonywanych przez akredytowane laboratoria radiometryczne.

Informacje w centralnym rejestrze dawek indywidualnych służą bezpieczeństwu radiologicznemu pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące (kategoria A narażenia), w szczególności pilnowaniu stosowania ograniczeń dawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego.

Dane o wielkościach dawek pracownika znajdujące się w centralnym rejestrze zapisane są w formie elektronicznej karty ewidencyjnej. Prezes PAA udostępnia te dane na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony w warunkach narażenia zawodowego lub na wniosek samego pracownika.

Szczegółowe informacje na temat trybu przesyłania i rejestracji dawek indywidualnych są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1053).

{"register":{"columns":[]}}