W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kontrola narażenia zawodowego

Wykonywanie obowiązków zawodowych w niektórych jednostkach organizacyjnych stosujących źródła promieniowania jonizującego może wiązać się z narażeniem pracowników. Takie narażenie nazywane jest narażeniem zawodowym.

Kto odpowiada za przestrzeganie wymagań związanych z narażeniem zawodowym?

Odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań w zakresie kontroli narażenia na promieniowanie jonizująceo spoczywa przede wszystkim na kierowniku jednostki organizacyjnej. Odpowiada on za kontrolę dawek otrzymywanych przez podległych mu pracowników.

Kontrola musi być dokonywana na podstawie wyników pomiarów środowiskowych lub dozymetrii indywidualnej przeprowadzanych przez specjalistyczne, akredytowane laboratorium radiometryczne.

Jak określone są kategorie pracowników?

Indywidualną kontrolą dozymetryczną muszą być objęci pracownicy kategorii A, czyli tacy, którzy według oceny kierownika jednostki organizacyjnej mogą w normalnych warunkach pracy być narażeni na:

 • dawkę skuteczną (efektywną) od sztucznych źródeł promieniowania, przekraczającą 6 mSv w ciągu roku lub
 • dawkę równoważną przekraczającą 15 mSv rocznie dla soczewek oczu lub 150 mSv rocznie dla skóry lub kończyn. 

Ocena dawek pracowników kategorii B prowadzona jest na podstawie pomiarów w środowisku pracy. Decyzją kierownika jednostki organizacyjnej pracownicy tej kategorii mogą, ale nie muszą być objęci kontrolą narażenia za pomocą dawkomierzy osobistych.

Kierownik jednostki organizacyjnej obowiązany jest prowadzić rejestr dawek indywidualnych otrzymywanych przez pracowników zaliczonych do kategorii A na podstawie wyników pomiarów i ocen. Ponadto w terminie do 15 kwietnia następnego roku jest zobowiązany przesłać dane dotyczące otrzymanych przez podległych mu pracowników dawek:

 1. uprawnionemu lekarzowi prowadzącemu dokumentację medyczną dla pracowników kategorii A;
 2. do centralnego rejestru dawek, który prowadzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Lista akredytowanych laboratoriów radiometrycznych

 1. Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi - Zakład Ochrony Radiologicznej
  www.imp.lodz.pl
 2. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie - Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
  www.ifj.edu.pl
 3. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie - Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania
  www.clor.waw.pl
 4. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych
  www.ncbj.gov.pl lpd@ncbj.gov.pl
 5. Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej
  www.radiometria.gig.eu
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.03.2021 13:25 Stanisław Janikowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Stanisław Janikowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kontrola narażenia zawodowego 1.0 01.03.2021 13:25 Stanisław Janikowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}