W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uprawnienia pracownicze

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki nadaje uprawnienia:

 • inspektora ochrony radiologicznej typu: IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1, IOR-2, IOR-3
 • do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o specjalnościach:
  • operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii (S-A)
  • operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi (S-Z)
  • operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów (A-A)
  • operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów (A-A)
  • operator reaktora badawczego (R-O)
  • dozymetrysta reaktora badawczego (R-D)
  • starszy dozymetrysta reaktora badawczego (R-D)
  • kierownik zmiany reaktora badawczego (R-OK)
  • kierownik reaktora badawczego (R-OK)
  • zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej reaktor badawczy (R-OK) + (R-D)
  • specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych (S-E)
  • operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego (S-O)
  • kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych (S-O)
  • kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych (S-O)

Uprawnienia, o których mowa powyżej, nadawane są na okres 5 lat z wyjątkiem uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony jądrowej radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, które nadawane są na okres 3 lat i uprawniają do zajmowania takiego stanowiska tylko w jednostce organizacyjnej imiennie wskazanej w uprawnieniu.

Jak można uzyskać uprawnienie?

Uzyskanie uprawnień wymaga kolejno:

 1. ukończenia szkolenia,
 2. zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa PAA,
 3. złożenia wniosku do Prezesa PAA o nadanie konkretnych uprawnień

Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania uprawnień do zajmowania poszczególnych stanowisk znaleźć można w dziale załatw sprawę.

Kto może prowadzić szkolenie?

Szkolenia prowadzić mogą wyłącznie jednostki wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń

Kiedy odbywają się egzaminy na inspektora ochrony radiologicznej?

Terminy egzaminów na inspektora ochrony radiologicznej

 

{"register":{"columns":[]}}