W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Paszport dozymetryczny

Wśród pracowników zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące szczególną grupę osób, która musi być objęta kontrolą dawek indywidualnych stanowią tzw. pracownicy zewnętrzni.

Są to pracownicy: 

  • zatrudnieni przez pracodawcę zewnętrznego lub 
  • wykonujący działalność na własny rachunek

​​​​​​wykonujący dowolną działalność na terenie kontrolowanym lub terenie nadzorowanym, za który nie są odpowiedzialni ani oni, ani ich pracodawca – jeżeli pracownicy ci w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące mogą otrzymać dawki przekraczające wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności.

Ze względu na konieczność dopuszczenia takiego pracownika na teren kontrolowany lub teren nadzorowany, pracodawca zewnętrzny jest zobowiązany wyposażyć go w indywidualny dokument narażenia na promieniowanie jonizujące - paszport dozymetryczny. Pracownik zewnętrzny wykonujący działalność na własny rachunek sam występuje z wnioskiem o wydanie paszportu dozymetrycznego do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Do paszportu dozymetrycznego kierownik jednostki organizacyjnej, pracodawca zewnętrzny i uprawniony lekarz wpisują autoryzowane informacje o dopuszczeniu pracownika do pracy z promieniowaniem, objęciu go kontrolą dawek a w szczególności wyniki pomiarów lub oceny otrzymanych przez niego dawek promieniowania.

Obowiązek posiadania przez pracownika zewnętrznego wykonującego pracę na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym paszportu dozymetrycznego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 r. poz. 2313). Rozporządzenie stanowi wdrożenie dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 90/641/Euratom z 4 grudnia 1990 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (tzw. dyrektywy BSS).

Ustalony wzór paszportu dozymetrycznego stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.

{"register":{"columns":[]}}