W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Paszport dozymetryczny

Wśród pracowników zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące szczególną grupę osób, która musi być objęta kontrolą dawek indywidualnych stanowią tzw. pracownicy zewnętrzni. Są to pracownicy:

  • zatrudnieni przez pracodawcę zewnętrznego lub
  • wykonujący działalność na własny rachunek,

wykonujący dowolną działalność na terenie kontrolowanym lub terenie nadzorowanym, za który nie są odpowiedzialni ani oni, ani ich pracodawca. 

Ze względu na konieczność dopuszczenia takiego pracownika na teren kontrolowany lub teren nadzorowany, pracodawca zewnętrzny jest zobowiązany wyposażyć go w indywidualny dokument narażenia na promieniowanie jonizujące - paszport dozymetryczny. Jest to dokument szczególnie przydatny pracownikom delegowanym, którzy wykonują zadania na rzecz pracodawcy zewnętrznego w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące w różnych jednostkach organizacyjnych.

Do paszportu dozymetrycznego kierownik jednostki organizacyjnej, pracodawca zewnętrzny i uprawniony lekarz wpisują autoryzowane informacje o dopuszczeniu pracownika do pracy z promieniowaniem, objęciu go kontrolą dawek a w szczególności wyniki pomiarów lub oceny otrzymanych przez niego dawek promieniowania.

Paszport dozymetryczny wydaje kompetentny urząd (w Polsce jest to Prezes PAA) nadając mu indywidualny numer i odnotowując fakt jego wydania w centralnym rejestrze co zabezpiecza dokument przed fałszerstwem lub zatajeniem.

Obowiązek posiadania przez pracownika zewnętrznego wykonującego pracę na terenie kontrolowanym paszportu dozymetrycznego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 r. poz. 2313). Rozporządzenie stanowi wdrożenie dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 90/641/Euratom z 4 grudnia 1990 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (tzw. dyrektywy BSS).

Ustalony wzór paszportu dozymetrycznego stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.

{"register":{"columns":[]}}