W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kierownictwo

Kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki

Prezes PAA - dr Łukasz Młynarkiewicz

Wiceprezes PAA - Andrzej Głowacki

Dyrektor Generalny - Katarzyna Krzywda

Status Prezesa PAA

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Prezesa PAA powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. klimatu. Nadzór nad Prezesem PAA sprawuje Minister Klimatu i Środowiska.

Status prawny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki określony jest w rozdz. 13 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz.284) .

Zgodnie z art. 112 ust.1 ustawy Prawo atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki wykonuje swoje zadania przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy Prawo atomowe minister właściwy ds. klimatu w drodze zarządzenia nadaje statut Państwowej Agencji Atomistyki określający jej organizację wewnętrzną.

Kontakt do kierownictwa

Sekretariat Prezesa PAA i Wiceprezesa PAA

sekretariat.paa@paa.gov.pl
Tel.: 22 556 28 00
Fax: 22 621 37 86

Sekretariat Dyrektora Generalnego

sekretariat.dg@paa.gov.pl
Tel.: 22 556 28 03
Fax: 22 621 37 86

Materiały

Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.02.2021 13:07 Stanisław Janikowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Stanisław Janikowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kierownictwo 9.0 03.01.2022 07:44 Agnieszka Mąkosa
Kierownictwo 8.0 10.12.2021 14:20 Agnieszka Mąkosa
Kierownictwo 7.0 24.03.2021 12:08 Daniel Witowski
Kierownictwo 6.0 24.03.2021 09:06 Daniel Witowski
Kierownictwo 5.0 24.03.2021 09:02 Daniel Witowski
Kierownictwo 4.0 23.03.2021 15:49 Daniel Witowski
Kierownictwo 3.0 23.03.2021 15:48 Daniel Witowski
Kierownictwo 2.0 01.03.2021 13:56 Stanisław Janikowski
Kierownictwo 1.0 26.02.2021 13:07 Stanisław Janikowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}