W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O PAA","url":"/web/paa/o-paa","pageId":20131275,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Co robimy","url":"/web/paa/co-robimy","pageId":20131276,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/paa/aktualnosci","pageId":20131274,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prawo","url":"/web/paa/prawo","pageId":20241154,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/paa/zalatw-sprawe","pageId":20131277,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/paa/kontakt","pageId":20131278,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2018","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42018","pageId":20256760,"parentPageId":20256944,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2018","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32018","pageId":20256761,"parentPageId":20256944,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2018","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22018","pageId":20256762,"parentPageId":20256944,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2018","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12018","pageId":20256763,"parentPageId":20256944,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Departament Bezpieczeństwa Jądrowego","url":"/web/paa/departament-bezpieczenstwa-jadrowego","pageId":20131771,"parentPageId":20131770,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Departament Ochrony Radiologicznej","url":"/web/paa/departament-ochrony-radiologicznej","pageId":20131777,"parentPageId":20131770,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych","url":"/web/paa/centrum-do-spraw-zdarzen-radiacyjnych","pageId":20131778,"parentPageId":20131770,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Departament Budżetowo-Organizacyjny","url":"/web/paa/departament-budzetowo-organizacyjny","pageId":20131782,"parentPageId":20131770,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Departament Prawny","url":"/web/paa/departament-prawny","pageId":20131783,"parentPageId":20131770,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Biuro Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej","url":"/web/paa/biuro-polityk-strategicznych-i-wspolpracy-miedzynarodowej","pageId":20131780,"parentPageId":20131770,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3-4/2020","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-3-42020","pageId":20256707,"parentPageId":20256932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1-2/2020","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-1-22020","pageId":20256755,"parentPageId":20256932,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-elektrowni-jadrowej","pageId":20218752,"parentPageId":20131879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opracowanie graficzne, skład oraz wydruk i nagranie na nośnikach USB \" Raportu rocznego. Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2020 r.\"","url":"/web/paa/opracowanie-graficzne-sklad-oraz-wydruk-i-nagranie-na-nosnikach-usb--raportu-rocznego-dzialalnosc-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki-oraz-ocena-stanu-bezpieczenstwa-jadrowego-i-ochrony-radiologicznej-w-2020-r","pageId":20241379,"parentPageId":20257964,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, chemicznych i czystościowych - 57/2021/DBO","url":"/web/paa/sukcesywne-dostawy-artykulow-spozywczych---572021dbo","pageId":20271207,"parentPageId":20257964,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sukcesywny odbiór odpadów z siedziby Zamawiającego 58/2021/DBO","url":"/web/paa/sukcesywny-odbior-odpadow-z-siedziby-zamawiajacego-582021dbo","pageId":20273635,"parentPageId":20257964,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych materiałów dla Państwowej Agencji Atomistyki. Numer sprawy 59/2021/DBO","url":"/web/paa/zakup-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek-i-urzadzen-wielofunkcyjnych-oraz-innych-materialow-dla-panstwowej-agencji-atomistyki-numer-sprawy-592021dbo","pageId":20273667,"parentPageId":20257964,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przydatne przepisy","url":"/web/paa/zezwolenia---przydatne-przepisy","pageId":20253070,"parentPageId":20131882,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sprawozdania finansowe","url":"/web/paa/sprawozdania-finansowe","pageId":20217905,"parentPageId":20217903,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zbędne i zużyte składniki majątku","url":"/web/paa/zbedne-i-zuzyte-skladniki-majatku","pageId":20243838,"parentPageId":20217903,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3-4/2019","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-3-42019","pageId":20256757,"parentPageId":20256937,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1-2/2019","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-1-22019","pageId":20256759,"parentPageId":20256937,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wykonanie usługi polegającej na wyjazdach ekipy dozymetrycznej, na polecenie dyżurnego Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), w celu prowadzenia działań i pomiarów na miejscu zdarzenia radiacyjnego oraz dokonywania oznaczeń laboratoryjnych, służących ocenie zagrożenia spowodowanego zdarzeniem radiacyjnym","url":"/web/paa/wykonanie-uslugi-polegajacej-na-wyjazdach-ekipy-dozymetrycznej-na-polecenie-dyzurnego-centrum-ds-zdarzen-radiacyjnych-panstwowej-agencji-atomistyki-paa-w-celu-prowadzenia-dzialan-i-pomiarow-na-miejscu-zdarzenia-radiacyjnego-oraz-dokonywania-oznaczen-laboratoryjnych-sluzacych-ocenie-zagrozenia-spowodowanego-zdarzeniem-radiacyjnym","pageId":20241559,"parentPageId":20257963,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego, składającego się z bazy danych monitoringu radiacyjnego oraz narzędzi do analizy i raportowania na potrzeby Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (System KCAD)","url":"/web/paa/stworzenie-i-wdrozenie-systemu-informatycznego-skladajacego-sie-z-bazy-danych-monitoringu-radiacyjnego-oraz-narzedzi-do-analizy-i-raportowania-na-potrzeby-centrum-analizy-danych-centrum-ds-zdarzen-radiacyjnych-system-kcad","pageId":20241773,"parentPageId":20257963,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie usługi polegającej na pomiarach skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego","url":"/web/paa/wykonanie-uslugi-polegajacej-na-pomiarach-skazen-promieniotworczych-w-probkach-wody-osadow-dennych-i-ryb-w-ramach-prowadzonego-monitoringu-skazen-promieniotworczych-morza-baltyckiego","pageId":20241906,"parentPageId":20257963,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie usługi polegającej na pomiarach skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego","url":"/web/paa/wykonanie-uslugi-polegajacej-na-pomiarach-skazen-promieniotworczych-w-probkach-wody-osadow-dennych-i-ryb-w-ramach-prowadzonego-monitoringu-skazen-promieniotworczych-morza-baltyckiego2","pageId":20242033,"parentPageId":20257963,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie prac dostosowawczych we wskazanych w umowie lokalizacjach","url":"/web/paa/wykonanie-prac-dostosowawczych-we-wskazanych-w-umowie-lokalizacjach","pageId":20242144,"parentPageId":20257963,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup ośmiu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych typu TDPMS3","url":"/web/paa/zakup-osmiu-stacji-wczesnego-wykrywania-skazen-promieniotworczych-typu-tdpms3","pageId":20242223,"parentPageId":20257963,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie prac dostosowawczych we wskazanych w umowie lokalizacjach","url":"/web/paa/wykonanie-prac-dostosowawczych-we-wskazanych-w-umowie-lokalizacjach2","pageId":20242369,"parentPageId":20257963,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie prac dostosowawczych we wskazanych w umowie lokalizacjach","url":"/web/paa/wykonanie-prac-dostosowawczych-we-wskazanych-w-umowie-lokalizacjach3","pageId":20242463,"parentPageId":20257963,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 68834 z dnia 2020.09.17","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-68834-z-dnia-2020-09-17","pageId":20243564,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 70809 z dnia 2020.11.04","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-70809-z-dnia-2020-11-04","pageId":20243570,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 71072 z dnia 2020.11.12","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-71072-z-dnia-12112020-r","pageId":20243571,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 73413 z dnia 2021.01.21","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-73413-z-dnia-20210121","pageId":20243572,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 72826 z dnia 2021.01.01","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-72826-z-dnia-2021-01-01","pageId":20244147,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 72825 z dnia 2021.01.01","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-72825-z-dnia-20210101","pageId":20244159,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 72459 z dnia 2020.12.18","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-72459-z-dnia-20201218","pageId":20244163,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 71672 z dnia 2020.11.27","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-71672-z-dnia-2020-11-27","pageId":20244164,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 71226 z dnia 2020.11.17","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-71226-z-dnia-20201117","pageId":20244165,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 71675 z dnia 2020.11.27","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-71675-z-dnia-20201127","pageId":20246959,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 72347 z dnia 2020.12.16","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-72347-z-dnia-20201216","pageId":20246963,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 72843 z dnia 05 stycznia 2021 r.","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-72843-z-dnia-05-stycznia-2021-r","pageId":20246970,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 73526 z dnia 23 stycznia 2021 r.","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-73526-z-dnia-23-stycznia-2021-r","pageId":20246971,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 73733 z dnia 28 stycznia 2021 r.","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-73733-z-dnia-28-stycznia-2021-r","pageId":20246975,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 73734 z dnia 28 stycznia 2021 r.","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-73734-z-dnia-28-stycznia-2021-r","pageId":20246978,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 73867 z dnia 30 stycznia 2021 r.","url":"/web/paa/informacja-o-wyniku-naboru-na-ogloszenie-73867-z-dnia-30-stycznia-2021-r","pageId":20246983,"parentPageId":20217879,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń","url":"/web/paa/jednostki-uprawnione-do-prowadzenia-szkolen","pageId":20218188,"parentPageId":20131856,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Egzaminy","url":"/web/paa/egzaminy","pageId":20218192,"parentPageId":20131856,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uznawanie uprawnień wewnątrz Unii Europejskiej","url":"/web/paa/uznawanie-uprawnien-wewnatrz-unii-europejskiej","pageId":20218626,"parentPageId":20131856,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Niekontrolowane źródła promieniotwórcze","url":"/web/paa/niekontrolowane-zrodla-promieniotworcze","pageId":20218513,"parentPageId":20131863,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenia o wolnych stanowiskach","url":"/web/paa/ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach","pageId":20217875,"parentPageId":20217872,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wyniki naborów","url":"/web/paa/wyniki-naborow","pageId":20217879,"parentPageId":20217872,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Komunikaty kwartalne Prezesa","url":"/web/paa/komunikaty-kwartalne-prezesa","pageId":20218662,"parentPageId":20131861,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie nr 75170 Specjalista w Departamencie Ochrony Radiologicznej","url":"/web/paa/ogloszenie-nr-75170-specjalista-w-departamencie-ochrony-radiologicznej","pageId":20246909,"parentPageId":20217875,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie nr 75659 Specjalista Biurze Polityk Strategicznych i Współpracy Międzynarodowej, w Zespole ds. Informacji i Komunikacji","url":"/web/paa/ogloszenie-nr-75659-specjalista-biurze-polityk-strategicznych-i-wspolpracy-miedzynarodowej-w-zespole-ds-informacji-i-komunikacji","pageId":20254260,"parentPageId":20217875,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydane zezwolenia","url":"/web/paa/wydane-zezwolenia2","pageId":20217971,"parentPageId":20131846,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Bieżąca sytuacja składowisk odpadów promieniotwórczych","url":"/web/paa/biezaca-sytuacja-skladowisk-odpadow-promieniotworczych","pageId":20217972,"parentPageId":20131846,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Roczne oceny stanu ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych","url":"/web/paa/roczne-oceny-stanu-ochrony-radiologicznej-skladowisk-odpadow-promienitoworczych","pageId":20217976,"parentPageId":20131846,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Spotkania przeglądowe Wspólnej konwencji","url":"/web/paa/spotkania-przegladowe-wspolnej-konwencji","pageId":20218043,"parentPageId":20131846,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Krajowe ramy prawne","url":"/web/paa/krajowe-ramy-prawne","pageId":20224681,"parentPageId":20241154,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Europejskie ramy prawne","url":"/web/paa/europejskie-ramy-prawne","pageId":20224686,"parentPageId":20241154,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dziennik urzędowy","url":"/web/paa/dziennik-urzedowy","pageId":20218487,"parentPageId":20241154,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Aktualne prace legislacyjne","url":"/web/paa/aktualne-prace-legislacyjne","pageId":20218492,"parentPageId":20241154,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Przetwarzanie danych osobowych w procesie legislacyjnym","url":"/web/paa/przetwarzanie-danych-osobowych-w-procesie-legislacyjnym","pageId":20245224,"parentPageId":20241154,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Działalność lobbingowa","url":"/web/paa/dzialalnosc-lobbingowa","pageId":20218597,"parentPageId":20241154,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydane zezwolenia","url":"/web/paa/wydane-zezwolenia","pageId":20217922,"parentPageId":20131844,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Bieżąca sytuacja obiektów jądrowych","url":"/web/paa/biezaca-sytuacja-obiektow-jadrowych","pageId":20217927,"parentPageId":20131844,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Roczne oceny stanu bezpieczeństwa obiektów jądrowych","url":"/web/paa/roczne-oceny-stanu-bezpieczenstwa-obiektow-jadrowych","pageId":20217929,"parentPageId":20131844,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Topical Peer Review","url":"/web/paa/topical-peer-review","pageId":20217945,"parentPageId":20131844,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkania przeglądowe Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego","url":"/web/paa/spotkania-przegladowe-konwencji-bezpieczenstwa-jadrowego","pageId":20217951,"parentPageId":20131844,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Autoryzowane laboratoria i organizacje eksperckie","url":"/web/paa/autoryzowane-laboratoria-i-organizacje-eksperckie","pageId":20218505,"parentPageId":20131844,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Znaki ostrzegawcze stosowane w ochronie radiologicznej","url":"/web/paa/znaki-ostrzegawcze-stosowane-w-ochronie-radiologicznej","pageId":20218214,"parentPageId":20131849,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program kontroli dozorowych","url":"/web/paa/program-kontroli-dozorowych","pageId":20218186,"parentPageId":20131854,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Czytaj biuletyn BJiOR","url":"/web/paa/czytaj-biuletyn-bjior","pageId":20256704,"parentPageId":20218635,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2006","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42006","pageId":20257041,"parentPageId":20257013,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2006","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22006","pageId":20257044,"parentPageId":20257013,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2006","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12006","pageId":20257045,"parentPageId":20257013,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2008","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42008","pageId":20257033,"parentPageId":20257012,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2008","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32008","pageId":20257034,"parentPageId":20257012,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2008","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22008","pageId":20257035,"parentPageId":20257012,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2004","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22004","pageId":20257056,"parentPageId":20257015,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2004","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12004","pageId":20257057,"parentPageId":20257015,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2005","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42005","pageId":20257049,"parentPageId":20257014,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2005","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32005","pageId":20257051,"parentPageId":20257014,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2005","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22005","pageId":20257052,"parentPageId":20257014,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2005","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12005","pageId":20257053,"parentPageId":20257014,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2009","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42009","pageId":20257029,"parentPageId":20257009,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2009","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32009","pageId":20257030,"parentPageId":20257009,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2009","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22009","pageId":20257031,"parentPageId":20257009,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2010","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22010","pageId":20257026,"parentPageId":20257008,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2010","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12010","pageId":20257027,"parentPageId":20257008,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2007","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42007","pageId":20257037,"parentPageId":20257011,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2007","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32007","pageId":20257038,"parentPageId":20257011,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2007","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22007","pageId":20257039,"parentPageId":20257011,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2007","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12007","pageId":20257040,"parentPageId":20257011,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2001","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42001","pageId":20257081,"parentPageId":20257021,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2001","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32001","pageId":20257083,"parentPageId":20257021,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2001","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22001","pageId":20257084,"parentPageId":20257021,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2001","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12001","pageId":20257085,"parentPageId":20257021,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-odpadow-promieniotworczych-i-wypalonego-paliwa-jadrowego","pageId":20245058,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przypadków, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-wykonywanie-dzialalnosci-zwiazanej-z-narazeniem-na-promieniowanie-jonizujace-pochodzace-od-naturalnych-izotopow-promieniotworczych-nie-wymaga-powiadomienia","pageId":20245060,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia lub na podstawie powiadomienia","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-przypadkow-w-ktorych-dzialalnosc-zwiazana-z-narazeniem-na-promieniowanie-jonizujace-nie-podlega-obowiazkowi-uzyskania-zezwolenia-zgloszenia-albo-powiadomienia-oraz-przypadkow-w-ktorych-moze-byc-wykonywana-na-podstawie-zgloszenia-lub-na-podstawie-powiadomienia","pageId":20245062,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-inspektorow-ochrony-radiologicznej","pageId":20245064,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-wymagan-dotyczacych-rejestracji-dawek-indywidualnych","pageId":20245067,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-zakresu-analizy-zagrozen-wynikajacych-z-dzialalnosci-zwiazanej-z-narazeniem-na-promieniowanie-jonizujace-oraz-formy-przedstawiania-wnioskow-z-analizy-2","pageId":20245089,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-planow-postepowania-awaryjnego-w-przypadku-zdarzen-radiacyjnych","pageId":20231800,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-wskaznikow-pozwalajacych-na-wyznaczenie-dawek-stosowanych-przy-ocenie-narazenia-na-promieniowanie-jonizujace","pageId":20243263,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-stanowiska-majacego-istotne-znaczenie-dla-zapewnienia-bezpieczenstwa-jadrowego-i-ochrony-radiologicznej","pageId":20243167,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-dokumentow-wymaganych-przy-skladaniu-wniosku-o-wydanie-zezwolenia-na-wykonywanie-dzialalnosci-zwiazanej-z-narazeniem-na-dzialanie-promieniowania-jonizujacego-albo-przy-zgloszeniu-wykonywania-tej-dzialalnosci","pageId":20245116,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie inspektorów dozoru jądrowego","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-inspektorow-dozoru-jadrowego","pageId":20243237,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-zakresu-programu-monitoringu-radiacyjnego-srodowiska-opracowywanego-i-wdrazanego-przez-jednostki-organizacyjne-zakwalifikowane-do-i-lub-ii-kategorii-zagrozen","pageId":20245117,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych","url":"/web/paa/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-zabezpieczenia-zrodel-promieniotworczych","pageId":20245124,"parentPageId":20218492,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Państwowej Agencji Atomistyki - styczeń 2020","url":"/web/paa/informacja-o-zbednych-skladnikach-rzeczowych-majatku-ruchomego-panstwowej-agencji-atomistyki---styczen-2020","pageId":20243875,"parentPageId":20243838,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2000","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42000","pageId":20257086,"parentPageId":20257022,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2000","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32000","pageId":20257087,"parentPageId":20257022,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2000","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22000","pageId":20257088,"parentPageId":20257022,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2003","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42003","pageId":20257058,"parentPageId":20257017,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2003","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32003","pageId":20257060,"parentPageId":20257017,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2002","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22002","pageId":20257065,"parentPageId":20257018,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2002","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12002","pageId":20257080,"parentPageId":20257018,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Współpraca techniczna z IAEA","url":"/web/paa/wspolpraca-techniczna-z-iaea","pageId":20218698,"parentPageId":20218619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Realizacja układów, traktatów i porozumień międzynarodowych","url":"/web/paa/realizacja-ukladow-traktatow-i-porozumien-miedzynarodowych","pageId":20218778,"parentPageId":20218619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przegląd IRRS","url":"/web/paa/przeglad-irrs","pageId":20218695,"parentPageId":20218619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2012","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42012","pageId":20256999,"parentPageId":20256997,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2012","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32012","pageId":20257000,"parentPageId":20256997,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2012","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22012","pageId":20257001,"parentPageId":20256997,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2012","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12012","pageId":20257002,"parentPageId":20256997,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ochrona Danych Osobowych przy Zgłaszaniu Zdarzeń Radiacyjnych","url":"/web/paa/ochrona-danych-osobowych","pageId":20217914,"parentPageId":20218218,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Lista wydanych decyzji nadzorczych","url":"/web/paa/lista-wydanych-decyzji-nadzorczych","pageId":20218077,"parentPageId":20218066,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego","url":"/web/paa/postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego","pageId":20257963,"parentPageId":20244306,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Postępowania zakupowe","url":"/web/paa/postepowania-zakupowe","pageId":20257964,"parentPageId":20244306,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych","url":"/web/paa/plan-zamowien-publicznych","pageId":20244952,"parentPageId":20244306,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Stena Recycling sp. z o.o.","url":"/web/paa/stena-recycling-sp-z-oo","pageId":20218078,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"KZPP „KONIECPOL” S.A.","url":"/web/paa/kzpp-koniecpol-sa","pageId":20218087,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk","url":"/web/paa/instytut-niskich-temperatur-i-badan-strukturalnych-polskiej-akademii-nauk","pageId":20218091,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Loma Systems s.r.o.","url":"/web/paa/loma-systems-sro","pageId":20218094,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Dominik Sałata","url":"/web/paa/przychodnia-weterynaryjna-lek-wet-dominik-salata","pageId":20218099,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Maxtel sp. z o.o.","url":"/web/paa/maxtel-sp-z-oo","pageId":20218101,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Lecznica Weterynaryjna Greg-Wet Bartłomiej Gregoraszczuk","url":"/web/paa/lecznica-weterynaryjna-greg-wet-bartlomiej-gregoraszczuk","pageId":20218105,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"PPHU R&S sp. z o.o.","url":"/web/paa/pphu-rs-sp-z-oo","pageId":20218109,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Lecznica Zwierząt Lew-Kiedrowski","url":"/web/paa/lecznica-zwierzat-lew-kiedrowski","pageId":20218111,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Marek Mrówczyński","url":"/web/paa/gabinet-weterynaryjny-lek-wet-marek-mrowczynski","pageId":20218114,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Instytut Fizyki Jądrowej PAN","url":"/web/paa/instytut-fizyki-jadrowej-pan","pageId":20218116,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Instytut Fizyki Jądrowej PAN","url":"/web/paa/instytut-fizyki-jadrowej-pan2","pageId":20218118,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Instytut Fizyki Jądrowej PAN","url":"/web/paa/instytut-fizyki-jadrowej-pan3","pageId":20218121,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przychodnia Weterynaryjna EDEN CHABRY lek. wet. Tomasz Pięknik","url":"/web/paa/przychodnia-weterynaryjna-eden-chabry-lek-wet-tomasz-pieknik","pageId":20218124,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uniwersytet Warszawski","url":"/web/paa/uniwersytet-warszawski","pageId":20218125,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"CEZIM","url":"/web/paa/cezim","pageId":20218127,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin","url":"/web/paa/instytut-hodowli-i-aklimatyzacji-roslin","pageId":20218128,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu","url":"/web/paa/uniwersyteckie-centrum-medycyny-weterynaryjnej-w-poznaniu","pageId":20218129,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Narodowe Centrum Badań Jądrowych","url":"/web/paa/narodowe-centrum-badan-jadrowych","pageId":20218130,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych","url":"/web/paa/zaklad-unieszkodliwiania-odpadow-promieniotworczych","pageId":20218131,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych","url":"/web/paa/zaklad-unieszkodliwiania-odpadow-promieniotworczych2","pageId":20218132,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"INTERPETRO Sp. z o.o.","url":"/web/paa/interpetro-sp-z-oo","pageId":20218136,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Gabinet Weterynaryjny Centrum Małych Zwierząt Paweł Jakubas","url":"/web/paa/gabinet-weterynaryjny-centrum-malych-zwierzat-pawel-jakubas","pageId":20218137,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Narodowe Centrum Badań Jądrowych","url":"/web/paa/narodowe-centrum-badan-jadrowych2","pageId":20218138,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"WNS Pomorze sp. z o.o.","url":"/web/paa/wns-pomorze-sp-z-oo","pageId":20218140,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Odylion sp. z o.o. sp.k.","url":"/web/paa/odylion-sp-z-oo-spk","pageId":20218142,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin","url":"/web/paa/instytut-hodowli-i-aklimatyzacji-roslin2","pageId":20218144,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Seris Konsalnet Security Sp. z o.o.","url":"/web/paa/seris-konsalnet-security-sp-z-oo","pageId":20218156,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Centrum Weterynaryjne Adam Jakubowski","url":"/web/paa/centrum-weterynaryjne-adam-jakubowski","pageId":20218158,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Narodowe Centrum Badań Jądrowych","url":"/web/paa/narodowe-centrum-badan-jadrowych3","pageId":20218160,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przychodnia Weterynaryjna DELFA-VET, Jarosław Bąbik","url":"/web/paa/przychodnia-weterynaryjna-delfa-vet-jaroslaw-babik","pageId":20218161,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Narodowe Centrum Badań Jądrowych","url":"/web/paa/narodowe-centrum-badan-jadrowych4","pageId":20218162,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Narodowe Centrum Badań Jądrowych","url":"/web/paa/narodowe-centrum-badan-jadrowych5","pageId":20218164,"parentPageId":20218077,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2014","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42014","pageId":20256987,"parentPageId":20256984,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2014","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32014","pageId":20256988,"parentPageId":20256984,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2014","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22014","pageId":20256990,"parentPageId":20256984,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2014","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12014","pageId":20256991,"parentPageId":20256984,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kontrola wykonania budżetu państwa","url":"/web/paa/kontrola-wykonania-budzetu-panstwa","pageId":20217912,"parentPageId":20244187,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki pozostałych kontroli","url":"/web/paa/wyniki-pozostalych-kontroli","pageId":20217913,"parentPageId":20244187,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2016","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42016","pageId":20256772,"parentPageId":20256965,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2016","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32016","pageId":20256773,"parentPageId":20256965,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2016","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22016","pageId":20256774,"parentPageId":20256965,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2016","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12016","pageId":20256775,"parentPageId":20256965,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2017","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42017","pageId":20256765,"parentPageId":20256964,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2017","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32017","pageId":20256768,"parentPageId":20256964,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2017","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22017","pageId":20256769,"parentPageId":20256964,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2017","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12017","pageId":20256770,"parentPageId":20256964,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2015","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42015","pageId":20256978,"parentPageId":20256966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2015","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32015","pageId":20256979,"parentPageId":20256966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2015","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22015","pageId":20256980,"parentPageId":20256966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2015","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12015","pageId":20256982,"parentPageId":20256966,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2020","url":"/web/paa/rocznik-2020","pageId":20256932,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2019","url":"/web/paa/rocznik-2019","pageId":20256937,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2018","url":"/web/paa/rocznik-2018","pageId":20256944,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2017","url":"/web/paa/rocznik-2017","pageId":20256964,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2016","url":"/web/paa/rocznik-2016","pageId":20256965,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2015","url":"/web/paa/rocznik-2015","pageId":20256966,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2014","url":"/web/paa/rocznik-2014","pageId":20256984,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2013","url":"/web/paa/rocznik-2013","pageId":20256972,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2012","url":"/web/paa/rocznik-2012","pageId":20256997,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2011","url":"/web/paa/rocznik-2011","pageId":20256971,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2010","url":"/web/paa/rocznik-2010","pageId":20257008,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2009","url":"/web/paa/rocznik-2009","pageId":20257009,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2008","url":"/web/paa/rocznik-2008","pageId":20257012,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2007","url":"/web/paa/rocznik-2007","pageId":20257011,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2006","url":"/web/paa/rocznik-2006","pageId":20257013,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2005","url":"/web/paa/rocznik-2005","pageId":20257014,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2004","url":"/web/paa/rocznik-2004","pageId":20257015,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2003","url":"/web/paa/rocznik-2003","pageId":20257017,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2002","url":"/web/paa/rocznik-2002","pageId":20257018,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2001","url":"/web/paa/rocznik-2001","pageId":20257021,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rocznik 2000","url":"/web/paa/rocznik-2000","pageId":20257022,"parentPageId":20256704,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Numery archiwalne z lat 1989-1999","url":"/web/paa/numery-archiwalne-z-lat-1989-1999","pageId":20256743,"parentPageId":20256704,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podstawowe informacje","url":"/web/paa/podstawowe-informacje","pageId":20131769,"parentPageId":20131275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kierownictwo","url":"/web/paa/kierownictwo","pageId":20131279,"parentPageId":20131275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/paa/struktura-organizacyjna2","pageId":20264795,"parentPageId":20131275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komórki organizacyjne","url":"/web/paa/komorki-organizacyjne","pageId":20131770,"parentPageId":20131275,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej","url":"/web/paa/rada-ds-bezpieczenstwa-jadrowego-i-ochrony-radiologicznej","pageId":20131799,"parentPageId":20131275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Raport Roczny Prezesa PAA","url":"/web/paa/raport-roczny-prezesa-paa","pageId":20131825,"parentPageId":20131275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kariera w PAA","url":"/web/paa/kariera-w-paa","pageId":20217872,"parentPageId":20131275,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/paa/zamowienia-publiczne","pageId":20244306,"parentPageId":20131275,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Plan działalności","url":"/web/paa/plan-dzialalnosci","pageId":20217889,"parentPageId":20131275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej","url":"/web/paa/oswiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzadczej","pageId":20217896,"parentPageId":20131275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Majątek PAA","url":"/web/paa/majatek-paa","pageId":20217903,"parentPageId":20131275,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Wyniki kontroli prowadzonych w PAA","url":"/web/paa/wyniki-kontroli-prowadzonych-w-paa","pageId":20244187,"parentPageId":20131275,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/paa/deklaracja-dostepnosci","pageId":20245908,"parentPageId":20131275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2013","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42013","pageId":20256993,"parentPageId":20256972,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 3/2013","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-32013","pageId":20256994,"parentPageId":20256972,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2013","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22013","pageId":20256995,"parentPageId":20256972,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2013","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12013","pageId":20256996,"parentPageId":20256972,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/paa/aktualnosci2","pageId":20254667,"parentPageId":20131274,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/paa/dane-kontaktowe","pageId":20244324,"parentPageId":20131278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kontakt do Kierownictwa","url":"/web/paa/kontakt-do-kierownictwa","pageId":20245053,"parentPageId":20131278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kontakt do departamentów","url":"/web/paa/kontakt-do-departamentow","pageId":20245043,"parentPageId":20131278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dla mediów","url":"/web/paa/dla-mediow","pageId":20244692,"parentPageId":20131278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Elektroniczna Skrzynka Podawcza","url":"/web/paa/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20245195,"parentPageId":20131278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Inspektor Ochrony Danych","url":"/web/paa/inspektor-ochrony-danych","pageId":20245220,"parentPageId":20131278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Redakcja BIP","url":"/web/paa/redakcja-bip","pageId":20245221,"parentPageId":20131278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Formularz kontaktowy","url":"/web/paa/formularz-kontaktowy","pageId":20245339,"parentPageId":20131278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych","url":"/web/paa/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych","pageId":20257704,"parentPageId":20131278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 4/2011","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-42011","pageId":20257003,"parentPageId":20256971,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 2/2011","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-22011","pageId":20257005,"parentPageId":20256971,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - Numer 1/2011","url":"/web/paa/bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna---numer-12011","pageId":20257006,"parentPageId":20256971,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowelizacja Prawa atomowego została ogłoszona","url":"/web/paa/nowelizacja-prawa-atomowego-zostala-ogloszona","pageId":20260875,"parentPageId":20260555,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowy akt wykonawczy do Prawa atomowego","url":"/web/paa/nowe-rozporzadzenie-rm","pageId":20268584,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia wielkanocne","url":"/web/paa/zyczenia-wielkanocne2","pageId":20267164,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prezes PAA dr Łukasz Młynarkiewicz uczestniczył w wideokonferencji o prawnych aspektach energetyki jądrowej","url":"/web/paa/prezes-paa-dr-lukasz-mlynarkiewicz-uczestniczyl-w-wideokonferencji-o-prawnych-aspektach-energetyki-jadrowej","pageId":20262055,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Polska uznana za ważnego partnera US NRC na polu współpracy międzynarodowej","url":"/web/paa/polska-uznana-za-waznego-partnera-us-nrc-na-polu-wspolpracy-miedzynarodowej","pageId":20254849,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przedstawiciele PAA uczestniczyli w warsztatach Forum Współpracy Dozorowej","url":"/web/paa/przedstawiciele-paa-uczestniczyli-w-warsztatach-forum-wspolpracy-dozorowej","pageId":20254876,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkanie Prezesa PAA z Przewodniczącym Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego","url":"/web/paa/spotkanie-prezesa-paa-z-przewodniczacym-amerykanskiej-komisji-dozoru-jadrowego","pageId":20244198,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Do 15 marca można wypełnić ankietę dotyczącą zaufania do dozoru jądrowego","url":"/web/paa/do-15-marca-mozna-wypelnic-ankiete-dotyczaca-zaufania-do-dozoru-jadrowego","pageId":20260856,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Brak zagrożenia dla ludzi i środowiska po pożarze transformatora w elektrowni jądrowej Trillo-1 w Hiszpanii","url":"/web/paa/brak-zagrozenia-dla-ludzi-i-srodowiska-po-pozarze-transformatora-w-elektrowni-jadrowej-trillo-1-w-hiszpanii","pageId":20244192,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowe akty wykonawcze do Prawa atomowego","url":"/web/paa/nowe-akty-wykonawcze-do-prawa-atomowego","pageId":20231055,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zakończyła się misja INSSP dla Polski","url":"/web/paa/zakonczyla-sie-misja-inssp-dla-polski","pageId":20260861,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uprawnienia zachowują ważność","url":"/web/paa/uprawnienia-zachowuja-waznosc","pageId":20218307,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uwaga na fake news o rzekomym zagrożeniu radiologicznym","url":"/web/paa/uwaga-na-fake-news-o-rzekomym-zagrozeniu-radiologicznym","pageId":20257663,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia świąteczne","url":"/web/paa/zyczenia-swiateczne","pageId":20260855,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Polska przyjęła zintegrowany plan działania w zakresie ochrony fizycznej INSSP","url":"/web/paa/polska-przyjela-zintegrowany-plan-dzialania-w-zakresie-ochrony-fizycznej-inssp","pageId":20260141,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Brak zagrożenia po zdarzeniu w elektrowni jądrowej Olkiluoto w Finlandii","url":"/web/paa/brak-zagrozenia-po-zdarzeniu-w-elektrowni-jadrowej-olkiluoto-w-finlandii","pageId":20260210,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapraszamy do lektury podwójnego numeru biuletynu \"Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna\"","url":"/web/paa/zapraszamy-do-lektury-podwojnego-numeru-biuletynu-bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna","pageId":20260180,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prezes PAA na posiedzeniu CNRA","url":"/web/paa/prezes-paa-na-posiedzeniu-cnra","pageId":20260216,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"13 nowych stacji na Ścianie Wschodniej","url":"/web/paa/13-nowych-stacji-na-scianie-wschodniej","pageId":20260186,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkanie Grupy Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego","url":"/web/paa/spotkanie-grupy-szefow-europejskich-urzedow-dozoru-radiologicznego","pageId":20260235,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Brak zagrożenia dla bezpieczeństwa EJ Krško w Słowenii po trzęsieniu ziemi","url":"/web/paa/brak-zagrozenia-dla-bezpieczenstwa-ej-krko-w-slowenii-po-trzesieniu-ziemi","pageId":20260194,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prezes PAA na spotkaniu międzynarodowego Forum Współpracy Dozorowej","url":"/web/paa/prezes-paa-na-spotkaniu-miedzynarodowego-forum-wspolpracy-dozorowej","pageId":20260245,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Polska w Radzie Gubernatorów IAEA","url":"/web/paa/polska-w-radzie-gubernatorow-iaea","pageId":20260463,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pierwsze posiedzenie Rady Gubernatorów z udziałem Polski","url":"/web/paa/pierwsze-posiedzenie-rady-gubernatorow-z-udzialem-polski","pageId":20260435,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Europejski Dzień Radonu","url":"/web/paa/europejski-dzien-radonu","pageId":20260480,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Akademia Onkologii Nuklearnej","url":"/web/paa/akademia-onkologii-nuklearnej","pageId":20260515,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkanie plenarne ENSREG","url":"/web/paa/spotkanie-plenarne-ensreg","pageId":20260472,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ograniczenie funkcjonowania biura w Jeleniej Górze","url":"/web/paa/ograniczenie-funkcjonowania-biura-w-jeleniej-gorze","pageId":20260526,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"PAA na posiedzeniu WENRA","url":"/web/paa/paa-na-posiedzeniu-wenra","pageId":20260530,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Odwołane wszystkie egzaminy do końca roku","url":"/web/paa/odwolane-wszystkie-egzaminy-do-konca-roku","pageId":20260524,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prezes PAA zatwierdził raport z oceny okresowej bezpieczeństwa reaktora MARIA","url":"/web/paa/prezes-paa-zatwierdzil-raport-z-oceny-okresowej-bezpieczenstwa-reaktora-maria2","pageId":20260547,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Odwołane wszystkie egzaminy do 6 listopada","url":"/web/paa/odwolane-wszystkie-egzaminy-do-6-listopada","pageId":20260538,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wystąpienie Prezesa PAA na NUTECH 2020","url":"/web/paa/wystapienie-prezesa-paa-na-nutech-2020","pageId":20260555,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Minister Klimatu powołał Wiceprezesa PAA","url":"/web/paa/minister-klimatu-powolal-wiceprezesa-paa","pageId":20260584,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Polska została członkiem Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej","url":"/web/paa/polska-zostala-czlonkiem-rady-gubernatorow-miedzynarodowej-agencji-energii-atomowej","pageId":20260565,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Odwołany egzamin na IOR 16 października","url":"/web/paa/odwolany-egzamin-na-ior-16-pazdziernika","pageId":20260550,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Otwarto nabory do programu stypendialnego IAEA im. Marii Skłodowskiej-Curie","url":"/web/paa/otwarto-nabory-do-programu-stypendialnego-iaea-im-marii-sklodowskiej-curie","pageId":20260589,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Minister Klimatu i Środowiska powołał członków Rady BJiOR","url":"/web/paa/minister-klimatu-i-srodowiska-powolal-czlonkow-rady-bjior","pageId":20260545,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Egzaminy na uprawnienia inspektora IOR w 2020 roku","url":"/web/paa/egzaminy-na-uprawnienia-inspektora-ior-w-2020-roku","pageId":20260592,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"64. Konferencja Generalna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej","url":"/web/paa/64-konferencja-generalna-miedzynarodowej-agencji-energii-atomowej","pageId":20260581,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"IAEA przekazała Polsce sprzęt do walki z koronawirusem","url":"/web/paa/iaea-przekazala-polsce-sprzet-do-walki-z-koronawirusem","pageId":20260617,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"PAA prowadzi wstępny dialog regulacyjny z Synthos Green Energy S.A.","url":"/web/paa/paa-prowadzi-wstepny-dialog-regulacyjny-z-synthos-green-energy-sa","pageId":20260534,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Brak zagrożenia po pożarze na terenie nieczynnego kompleksu jądrowego Superphénix we Francji","url":"/web/paa/brak-zagrozenia-po-pozarze-na-terenie-nieczynnego-kompleksu-jadrowego-superphnix-we-francji","pageId":20260682,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"PAA rozbuduje sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych","url":"/web/paa/paa-rozbuduje-siec-stacji-wczesnego-wykrywania-skazen-promieniotworczych","pageId":20260677,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zapraszamy do lektury podwójnego numeru biuletynu \"Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna\"","url":"/web/paa/zapraszamy-do-lektury-podwojnego-numeru-biuletynu-bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna2","pageId":20260664,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prezes PAA z wizytą w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie","url":"/web/paa/prezes-paa-z-wizyta-w-krajowym-skladowisku-odpadow-promieniotworczych-w-rozanie","pageId":20260626,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za 2019 r.","url":"/web/paa/raport-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki-za-2019-r","pageId":20260675,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wznowienie przyjęć interesantów","url":"/web/paa/wznowienie-przyjec-interesantow","pageId":20260693,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Brak zagrożenia po pożarze na terenie budynków pozostałych po nieczynnej elektrowni Dodewaard w Holandii","url":"/web/paa/brak-zagrozenia-po-pozarze-na-terenie-budynkow-pozostalych-po-nieczynnej-elektrowni-dodewaard-w-holandii","pageId":20260701,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki na temat sytuacji radiacyjnej w kraju","url":"/web/paa/komunikat-panstwowej-agencji-atomistyki-na-temat-sytuacji-radiacyjnej-w-kraju","pageId":20260690,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat PAA w związku z pożarem na terenie ośrodka Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku","url":"/web/paa/komunikat-paa-w-zwiazku-z-pozarem-na-terenie-osrodka-narodowego-centrum-badan-jadrowych-w-swierku","pageId":20260706,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ograniczenie działalności PAA w związku z ogłoszeniem stanu epidemii","url":"/web/paa/ograniczenie-dzialalnosci-paa-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-epidemii","pageId":20260708,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uprawnienia zachowują ważność","url":"/web/paa/uprawnienia-zachowuja-waznosc2","pageId":20260736,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Łukasz Młynarkiewicz Prezesem PAA","url":"/web/paa/lukasz-mlynarkiewicz-prezesem-paa","pageId":20260704,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat PAA w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, nieprawdziwymi informacjami na temat sytuacji radiacyjnej na terenie kraju","url":"/web/paa/komunikat-paa-w-zwiazku-z-pojawiajacymi-sie-w-przestrzeni-publicznej-nieprawdziwymi-informacjami-na-temat-sytuacji-radiacyjnej-na-terenie-kraju","pageId":20260744,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdza brak zagrożenia radiacyjnego w związku z pożarami w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia","url":"/web/paa/miedzynarodowa-agencja-energii-atomowej-potwierdza-brak-zagrozenia-radiacyjnego-w-zwiazku-z-pozarami-w-czarnobylskiej-strefie-wykluczenia","pageId":20260729,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o wstrzymaniu do odwołania egzaminów na inspektora ochrony radiologicznej","url":"/web/paa/informacja-o-wstrzymaniu-do-odwolania-egzaminow-na-inspektora-ochrony-radiologicznej","pageId":20260821,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pożar lasu wokół nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Brak Zagrożenia [AKTUALIZACJA]","url":"/web/paa/pozar-lasu-wokol-nieczynnej-elektrowni-jadrowej-w-czarnobylu-brak-zagrozenia-aktualizacja","pageId":20260803,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ograniczenie działalności PAA w związku z ogłoszeniem stanu epidemii","url":"/web/paa/ograniczenie-dzialalnosci-paa-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-epidemii2","pageId":20260807,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia wielkanocne","url":"/web/paa/zyczenia-wielkanocne","pageId":20260801,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze - przedłużenie terminu","url":"/web/paa/miedzylaboratoryjne-pomiary-porownawcze---przedluzenie-terminu","pageId":20260839,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w związku z pytaniami o przyjmowanie preparatów z stabilnym jodem","url":"/web/paa/komunikat-prezesa-panstwowej-agencji-atomistyki-w-zwiazku-z-pytaniami-o-przyjmowanie-preparatow-z-stabilnym-jodem","pageId":20260746,"parentPageId":20254667,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zgłaszanie zdarzeń radiacyjnych","url":"/web/paa/zglaszanie-zdarzen-radiacyjnych","pageId":20218218,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zezwolenia na prowadzenie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego","url":"/web/paa/zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-ze-zrodlami-promieniowania-jonizujacego","pageId":20131882,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zezwolenia dla obiektów jądrowych lub składowisk odpadów promieniotwórczych","url":"/web/paa/zezwolenia-dla-obiektow-jadrowych","pageId":20131884,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uprawnienia pracownicze","url":"/web/paa/uprawnienia-pracownicze-zalatw","pageId":20131887,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zgłaszanie danych do centralnego rejestru dawek","url":"/web/paa/zglaszanie-danych-do-centralnego-rejestru-dawek","pageId":20218447,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wnioskowanie o dane z Centralnego Rejestru Dawek","url":"/web/paa/wnioskowanie-o-dane-z-centralnego-rejestru-dawek","pageId":20218456,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wydanie paszportu dozymetrycznego","url":"/web/paa/wydanie-paszportu-dozymetrycznego","pageId":20218459,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Skargi i wnioski","url":"/web/paa/skargi-i-wnioski","pageId":20218475,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dostęp do informacji publicznej","url":"/web/paa/dostep-do-informacji-publicznej","pageId":20131892,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ponowne wykorzystanie informacji publicznej","url":"/web/paa/ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej","pageId":20131895,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Patronat Prezesa PAA","url":"/web/paa/patronat-prezesa-paa","pageId":20131896,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie","url":"/web/paa/wykaz-danych-zawierajacych-informacjie-o-srodowisku-i-jego-ochronie","pageId":20131894,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Udzielanie informacji na temat danych osobowych","url":"/web/paa/udzielanie-informacji-na-temat-danych-osobowych","pageId":20218484,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Komunikacja drogą elektroniczną w postępowaniach administracyjnych","url":"/web/paa/komunikacja-droga-elektroniczna-w-postepowaniach-administracyjnych","pageId":20218422,"parentPageId":20131277,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nadzór nad obiektami jądrowymi","url":"/web/paa/nadzor-nad-obiektami-jadrowymi","pageId":20131844,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Nadzór nad składowiskami odpadów promieniotwórczych","url":"/web/paa/nadzor-nad-skladowiskami-odpadow-promieniotworczych","pageId":20131846,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Nadzór nad działalnością ze źródłami promieniotwórczymi","url":"/web/paa/nadzor-nad-dzialalnoscia-ze-zrodlami-promieniotworczymi","pageId":20131849,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ocena sytuacji radiacyjnej kraju","url":"/web/paa/ocena-sytuacji-radiacyjnej-kraju","pageId":20131861,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Reagowanie w zdarzeniach radiacyjnych","url":"/web/paa/reagowanie-w-zdarzeniach-radiacyjnych","pageId":20131863,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"PAA w programie Polskiej Energetyki Jądrowej","url":"/web/paa/paa-w-programie-polskiej-energetyki-jadrowej","pageId":20131879,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa","url":"/web/paa/zalecenia-organizacyjno-techniczne-prezesa","pageId":20218167,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ewidencja materiałów jądrowych","url":"/web/paa/ewidencja-materialow-jadrowych","pageId":20131851,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych","url":"/web/paa/rejestr-zamknietych-zrodel-promieniotworczych","pageId":20218503,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kontrole PAA","url":"/web/paa/kontrole-paa","pageId":20131854,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Uprawnienia pracownicze","url":"/web/paa/uprawnienia-pracownicze","pageId":20131856,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Decyzje nadzorcze","url":"/web/paa/decyzje-nadzorcze","pageId":20218066,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Kontrola narażenia zawodowego","url":"/web/paa/kontrola-narazenia-zawodowego","pageId":20131858,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Paszport dozymetryczny","url":"/web/paa/paszport-dozymetryczny","pageId":20131890,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Centralny Rejestr Dawek","url":"/web/paa/centralny-rejestr-dawek","pageId":20131888,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obsługa roszczeń byłych pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu","url":"/web/paa/obsluga-roszczen-bylych-pracownikow-zakladow-produkcji-rud-uranu","pageId":20218509,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze","url":"/web/paa/miedzylaboratoryjne-pomiary-porownawcze","pageId":20218599,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Współpraca krajowa","url":"/web/paa/wspolpraca-krajowa","pageId":20218614,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Współpraca międzynarodowa","url":"/web/paa/wspolpraca-miedzynarodowa","pageId":20218619,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Biuletyn Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna","url":"/web/paa/biuletyn-bezpieczenstwo-jadrowe-i-ochrona-radiologiczna","pageId":20218635,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bieżąca sytuacja radiologiczna w Polsce","url":"/web/paa/sytuacja-rdiologiczna","pageId":20260790,"parentPageId":20131276,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false}]
true