W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Biuletyn Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

Informacje podstawowe

e-ISSN2353-9062

ISSN 0867-4752

Wydawca: Państwowa Agencja Atomistyki

Częstotliwość publikacji: cztery numery w roku (numery podwójne w latach 2019-2020)

 

Miło nam poinformować, że Minister Edukacji i Nauki w komunikacie

Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie

wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów

z konferencji międzynarodowych

przyznał biuletynowi "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

40 pkt.: w następujących dyscyplinach naukowych:

 • nauki o bezpieczeństwie,
 • nauki fizyczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki prawne,
 • nauki medyczne.         

Informację na temat przyznanej punktacji można znaleźć w mnisterialnym wykazie na str. 2035.

Informacje o biuletynie

Biuletyn „Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna” jest czasopismem naukowym wydawanym od 1989 r. Jest wiodącym czasopismem krajowym w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Publikowane są w nim oryginalne artykuły dotyczące zagadnień dozoru obiektów i działalności mogących stwarzać zagrożenia promieniowaniem jonizującym dla ludzkiego zdrowia, sposobów ochrony przed takimi zagrożeniami, oraz międzynarodowej współpracy dozorowej i korzystania z  międzynarodowych doświadczeń, w szczególności w zakresie zapewnienia i kontroli bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

Od numeru 3-4/2020 biuletyn jest czasopismem recenzowanym. Tekst publikacji naukowej podlega recenzji wydawniczej przeprowadzonej przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez redakcję.

Tematyka artykułów

Tematyka artykułów obejmuje:

 • zapewnienie i kontrolę bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
 • bezpieczeństwo obiektów jądrowych, zastosowań źródeł promieniowania, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego,
 • bezpieczeństwo transportu materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych,
 • zabezpieczenia i ochronę fizyczną materiałów jądrowych i obiektów jądrowych,
 • technologie jądrowe, reaktory jądrowe i energię jądrową, cykl paliwowy,
 • wykorzystanie źródeł promieniowania jonizującego,
 • techniki radiacyjne,
 • bezpieczeństwo radiacyjne,
 • fizykę i chemię oraz inżynierię jądrową,
 • geologię i geofizykę,
 • medycynę nuklearną,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • wymagania bezpieczeństwa, analizy i oceny bezpieczeństwa,
 • dozór jądrowy, wydawanie zezwoleń, kontrole dozorowe i egzekwowanie wymagań,
 • licencjonowanie obiektów jądrowych oraz składowisk  odpadów promieniotwórczych,
 • szkolenie i nadawanie uprawnień,
 • promieniotwórczość w środowisku, pomiary promieniowania, narażenie ludności, monitorowanie sytuacji radiacyjnej, radon w środowisku,
 • reagowanie na zdarzenia radiacyjne, informowanie ludności, działania interwencyjne,
 • międzynarodowe i krajowe ramy prawne i regulacyjne, traktaty i konwencje, prawo atomowe,
 • współpracę międzynarodową w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,

Informacje dodatkowe

Czasopismo dostępne jest bezpłatnie od 2000 r.

Do 2013 r. biuletyn był drukowany i kolportowany wśród osób i instytucji zainteresowanych zagadnieniami dozoru bezpieczeństwa obiektów i działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące.

Od 2014 r. biuletyn wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Chcesz opublikować artykuł?

Przeczytaj informacje dla autorów

Kontakt z redakcją

Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
e-mail biuletyn@paa.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}