W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wydanie paszportu dozymetrycznego

Jeśli jesteś pracodawcą zewnętrznym lub pracownikiem zewnętrznym wykonującym działalność na własny rachunek na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym, za który nie jesteś odpowiedzialny ani Twój pracodawca i możesz otrzymać dawki przekraczające wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności, wówczas powinieneś wystąpić z odpowiednim wnioskiem o wydanie paszportu dozymetrycznego do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki odpowiednio dla swoich pracowników lub indywidualnie dla siebie jako pracownika zewnętrznego wykonującego działalność na własny rachunek.

Sprawdź poniżej w jaki sposób uzyskać paszport dozymetryczny.

Co powinieneś wiedzieć?

Wśród pracowników zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące szczególną grupę osób, która musi być objęta kontrolą dawek indywidualnych stanowią tzw. pracownicy zewnętrzni, zatrudnieni przez pracodawcę zewnętrznego lub wykonujący działalność na własny rachunek, wykonujący dowolną działalność na terenie kontrolowanym lub terenie nadzorowanym, za który nie są odpowiedzialni ani oni, ani ich pracodawca.

Ze względu na konieczność dopuszczenia takiego pracownika na teren kontrolowany lub teren nadzorowany pracodawca zewnętrzny jest zobowiązany wyposażyć go w indywidualny dokument narażenia na promieniowanie jonizujące tzw. paszport dozymetryczny. Pracownik zewnętrzny wykonujący działalność na własny rachunek sam występuje z wnioskiem o wydanie paszportu dozymetrycznego do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Paszport dozymetryczny jest dokumentem szczególnie przydatny pracownikom delegowanym, którzy wykonują zadania na rzecz pracodawcy zewnętrznego lub w ramach własnej działalności w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące w różnych jednostkach organizacyjnych.

Do paszportu dozymetrycznego kierownik jednostki organizacyjnej, pracodawca zewnętrzny i uprawniony lekarz wpisują autoryzowane informacje o dopuszczeniu pracownika do pracy z promieniowaniem, objęciu go kontrolą dawek
a w szczególności wyniki pomiarów lub oceny otrzymanych przez niego dawek promieniowania.

Obowiązek posiadania przez pracownika zewnętrznego wykonującego pracę na terenie kontrolowanym i terenie nadzorowanym paszportu dozymetrycznego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2313)Rozporządzenie stanowi wdrożenie dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 90/641/Euratom z 4 grudnia 1990 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (tzw. dyrektywy BSS).

Ustalony wzór paszportu dozymetrycznego stanowi załącznik do ww. rozporządzenia.

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie paszportu dozymetrycznego?

Z wnioskiem o wydanie paszportu dozymetrycznego może wystąpić:

  • pracodawca zewnętrzny lub
  • pracownik zewnętrzny wykonujący działalność na własny rachunek

wykonujący dowolną działalność na terenie kontrolowanym lub terenie nadzorowanym, za który nie jest odpowiedzialny ani oni, ani jego pracodawca – jeżeli pracownik ten w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące może otrzymać dawki przekraczające wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności.

Co zrobić krok po kroku?

  1. Wypełnij i podpisz odpowiedni wniosek lub przygotuj swój własny wniosek uwzględniający wszystkie informacje uwzględnione w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U.  z 2020 r. poz. 2313). (Wzory wniosków znajdują się poniżej).
     
  2. Złóż wniosek do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
  • listownie lub
  • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP lub
  • osobiście w urzędzie.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Materiały

Przykładowy wniosek o wydanie paszportu pracodawca zewnętrzny
Przykładowy​_wniosek​_o​_wydanie​_paszportu​_pracodawca​_zewnętrzny.docx 0.03MB
Przykładowy wniosek o wydanie paszportu pracownik zewnętrzny wykonujący działalność na własny rachunek
Przykładowy​_wniosek​_o​_wydanie​_paszportu​_pracownik​_zewnętrzny​_wykonujący​_działalność​_na​_własny​_rachunek.docx 0.03MB
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych PASZPORT
Informacja​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_PASZPORT.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}