W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Współpraca krajowa

Dla zapewnienia silnego systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce konieczna jest ścisła współpraca między różnymi rodzajami służb i urzędów istotnych dla tego systemu. Dlatego Prezes Państwowej Agencji Atomistyki zawarł formalne porozumienia z szefami służb istotnych dla wypełniania jego obowiązków, a także z szefami organów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa Polski i jej obywateli.

Czego dotyczą porozumienia?

Porozumienia te określają formy i obszary współdziałania w zakresie kompetencji poszczególnych organów i służb. Dotyczą takich zagadnień, jak:

 • ocena sytuacji radiacyjnej kraju,
 • ochrona pracowników przed promieniowaniem jonizującym,
 • zapobieganie skutkom nielegalnego stosowania czy przewozu źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych
 • wystąpienia zagrożenia radiacyjnego ludzi i środowiska. 

I tak przykładowo:

 1. Porozumienie Państwowej Agencji Atomistyki ze Strażą Graniczną i Służbą Celną określa zasady współdziałania na wypadek wykrycia nielegalnego przewozu przez granicę państwa źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych.
 2. Porozumienie z Szefostwem Generalnym Zarządu Wsparcia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczy współdziałania w zakresie ochrony radiologicznej oraz usuwania skutków zdarzeń radiacyjnych. Pozwala ona na udostępnianie Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń i podległej mu zautomatyzowanej sieci pomiarów skażeń promieniotwórczych, mobilnego laboratorium radiometrycznego i środków powietrznego rozpoznania skażeń, a także urządzeń przeznaczonych do prowadzenia likwidacji skażeń. 
 3. Współpraca PAA z Państwową Strażą Pożarną i Głównym Inspektorem Sanitarnym obejmuje zwłaszcza udział terenowych jednostek Straży i pracowników Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w działaniach mających na celu rozpoznanie i usuwanie skutków zdarzeń radiacyjnych.
 4. Porozumienie Prezesa PAA z szefostwem Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie umożliwia diagnostykę i leczenie osób w przypadku wystąpienia u nich objawów choroby popromiennej.

Lista porozumień

 1. Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym, Głównym Inspektorem Sanitarnym Polskich Kolei Państwowych i Prezesem PAA w sprawie określenia szczegółowych zasad i form współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej zawarte 10 kwietnia 1990 r.
 2. Porozumienie pomiędzy Prezesem PAA, Prezesem Głównego Urzędu Ceł, Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza oraz Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, a Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ochrony obszaru Państwa przed samowolnym wwożeniem materiałów promieniotwórczych zawarte 10 października 1990 r.
 3. Porozumienie pomiędzy Prezesem PAA i Szefem Urzędu Ochrony Państwa w sprawie współpracy PAA i UOP zawarte 24 marca 1994 r.
 4. Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Prezesem PAA o współpracy w zakresie zagrożeń radiacyjnych zawarte 28 kwietnia 1994 r.
 5. Porozumienie pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, Głównym Inspektorem Sanitarnym i Prezesem PAA w sprawie współdziałania w zakresie ochrony radiologicznej w górnictwie zawarte 4 lipca 1995 r.
 6. Porozumienie pomiędzy Prezesem PAA i Szefem Obrony Cywilnej Kraju w sprawie spółdziałania w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zawarte 11 maja 1996 r.
 7. Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Zagranicznej i Dyrektorem Generalnym  PAA w sprawie stanowiska służbowego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ i innych organizacjach międzynarodowych w Wiedniu do spraw współpracy międzynarodowej w zakresie działalności Prezesa PAA zawarte 12 września 2002 r.
 8. Porozumienie pomiędzy Prezesem PAA i Szefem Generalnego Zarządu Wsparcia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w sprawie współdziałania w zakresie ochrony radiologicznej oraz usuwania skutków zdarzeń radiacyjnych na terenie kraju zawarte 17 lutego 2004 r.
 9. Porozumienie pomiędzy Dyrektorem Wojskowego Instytuty Medycznego i Prezesem PAA w zakresie ochrony zdrowia w przypadku zdarzeń radiacyjnych zawarte 8 grudnia 2004 r.
 10. Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej i Prezesem PAA w sprawie współdziałania w zakresie ochrony radiologicznej zawarte 19 sierpnia 2005 r.
 11. Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnymi a Prezesem PAA  w sprawie współdziałania w realizacji zadań z zakresu ochrony radiologicznej zawarte 19 kwietnia 2017 r.
 12. Porozumienie pomiędzy Prezesem PAA a Ministrem Finansów w sprawie wzajemnej współpracy PAA i Służby Celnej w zwalczaniu nielegalnego obrotu materiałami, urządzeniami i technologiami stosowanymi w jądrowym cyklu paliwowym oraz substancjami promieniotwórczymi zawarte 16 czerwca 2008 r.
 13. Porozumienie pomiędzy Prezesem PAA a Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie zasad współdziałania PAA z UDT zawarte 8 stycznia 2013 r.
 14. Porozumienie pomiędzy Prezesem PAA a Szefem Biura Ochrony Rządu o współpracy w zakresie ochrony radiologicznej zawarte 28 lutego 2013 r.
 15. Porozumienie pomiędzy Prezesem PAA i Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie współdziałania w zakresie ochrony radiologicznej oraz w zakresie reagowania w sytuacjach skażeń radiacyjnych na terenie kraju zawarte 20 lipca 2017 r.
{"register":{"columns":[]}}