W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Państwowa Agencja Atomistyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.gov.pl/web/paa/ .

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre dokumenty opublikowane na stronie nie są w pełni dostępne cyfrowo:

  • część plików do pobrania (np. wzorów, formularzy) nie jest w pełni dostępna cyfrowo – są one sukcesywnie aktualizowane w celu zapewnienia dostępności;
  • część dokumentów/publikacji pochodzi ze źródeł zewnętrznych i nie mogą być przez nas edytowane;
  • brak dostępności niektórych pików PDF pod względem oznakowania nagłówków;
  • dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. (wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności).

Obecnie nie jest w pełni dostępna cyfrowo mapa prezentująca bieżącą sytuację radiacyjną w Polsce. Planuje się, że nowa, dostępna cyfrowo wersja mapy zostanie udostępniona w maju 2022 roku.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia:  2019-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-24.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych klawiszy nawigacji oraz skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Zapewniamy dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online poprzez połączenie z usługą Tłumacz Migam.
Link do połączenia jest dostępny po kliknięciu na logo
w prawym górnym rogu strony internetowej.

Usługa działa od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00.

Dostęp obejmuje komunikację zdalną poprzez dedykowaną podstronę internetową w domenie www.tlumacz.migam.org i jest finansowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Tłumacz po nawiązaniu połączenia wideo przez stronę internetową wykona połączenie telefoniczne w imieniu osoby niesłyszącej.

Usługa działa wprost z przeglądarek internetowych bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Państwowa Agencja Atomistyki nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością strony internetowej PAA jest Elżbieta Zalewska, e-mail elzbieta.zalewska@paa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 628 94 39.

Każda osoba ma prawo poinformować o braku dostępności lub zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej PAA lub jej elementów.

Można również złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Wniosek taki powinien zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • adres strony internetowej, której dotyczy wniosek,
  • opis problemu z dostępnością danego elementu lub treści strony internetowej,
  • preferowany sposób kontaktu.

Wnioskodawca może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. W tym wypadku prosimy o określenie dogodnego sposobu przedstawienia tej informacji - na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Na zgłoszenie lub wniosek odpowiemy najszybciej, jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli w tym czasie nie będzie możliwe spełnienie żądania zapewniania dostępności, wnioskodawca zostanie przez nas poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia dostępu do informacji. Jeżeli zapewnienie pełnej dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Termin udzielenia dostępu do informacji nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Opis procedury rozpatrywania wniosków i skarg

W przypadku, gdy PAA nie zrealizuje żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji- wnoszący żądanie może złożyć skargę do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki lub do Ministra Klimatu i Środowiska.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Państwowej Agencja Atomistyki (PAA) znajduje się w budynku Centrum Bankowo-Finansowego (CBF) przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Przy budynku wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością - 1 od strony Alei Jerozolimskich oraz 2 od strony ul. Nowy Świat.

Główne wejście do budynku to wejście A - oznaczone tablicami urzędów, w tym tablicą Państwowej Agencji Atomistyki.

W holu głównym - po prawej stornie od wejścia przy okienku Poczty Polskiej
- znajduje się Punkt Podawczy dla Interesantów Państwowej Agencji Atomistyki.

Godziny pracy punktu podawczego to 8:15 – 16:15.

Punkt podawczy załatwia sprawy Kancelarii Ogólnej oraz informuje pracowników PAA o przybyciu gościa.

W Punkcie podawczym znajduje się przenośna pętla indukcyjna (model Geemarc LoopHEAR LH102 V2).

W PAA obowiązuje zasada, że pracownicy osobiście odbierają gości i klientów z holu głównego.

W holu głównym znajdują się podesty ułatwiające dostęp do wind w klatkach „A” i „D”. Windy posiadają wypukłe przyciski z numerami pięter - dodatkowo oznaczonymi alfabetem Braille’a. Windy są również wyposażone w informację głosową.

W klatce „A” na poziomie -1 znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, do której prowadzą windy od klatki „A” oraz platforma elektryczna dla wózków (obsługiwana przez pracowników ochrony CBF).

Do budynku CBF oraz pomieszczeń zajmowanych przez PAA możliwe jest wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biura Państwowej Agencji Atomistyki znajdują się na piętrach 2, 4 i 5.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na piętrach 2 i 4.

Windy i korytarze są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

W biurach PAA nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, jak również oznaczeń głosowych.

Koordynator dostępności

Koordynatorem dostępności w Państwowej Agencji Atomistyki jest:

Katarzyna Kaczmarczyk

Główny specjalista
w Biurze Dyrektora Generalnego

e-mail:  katarzyna.kaczmarczyk@paa.gov.pl, 
tel. 22 628 31 43

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności PAA 2021
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_PAA​_2021.pdf 0.06MB
Raport o stanie zapewniania dostępności PAA 2021 (forma dostępna)
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_PAA​_2021​_(forma​_dostępna).pdf 0.10MB
Wniosek o zapewnienie dostępności PAA PDF
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepnosci​_PAA​_w10.pdf 0.10MB
Wniosek o zapewnienie dostępności PAA DOC
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepnosci​_PAA​_w10.docx 0.02MB
Informacja o Państwowej Agencji Atomistyki w tekście łatwym do czytania i zrozumienia
Informacja​_o​_Państwowej​_Agencji​_Atomistyki​_w​_tekście​_łatwym​_do​_zrozumien.pdf

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.04.2021 08:28 Daniel Witowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Kaczmarczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 11.0 24.04.2024 14:37 Jarosław Chilmon
Deklaracja dostępności 10.0 21.08.2023 15:17 Agnieszka Mąkosa
Deklaracja dostępności 9.0 21.08.2023 13:18 Agnieszka Mąkosa
Deklaracja dostępności 8.0 31.03.2023 16:12 Jarosław Chilmon
Deklaracja dostępności 7.0 25.03.2022 10:41 Agnieszka Mąkosa
Deklaracja dostępności 6.0 27.12.2021 13:53 Agnieszka Mąkosa
Deklaracja dostępności 5.0 09.09.2021 08:36 Apolonia Cichocka
Deklaracja dostępności 4.0 08.09.2021 15:29 Apolonia Cichocka
Deklaracja dostępności 3.0 08.09.2021 15:23 Apolonia Cichocka
Deklaracja dostępności 2.0 08.04.2021 12:58 Daniel Witowski
Deklaracja dostępności 1.0 08.04.2021 08:28 Daniel Witowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}