W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Patronat Prezesa PAA

Zasady przyznawania patronatów w Państwowej Agencji Atomistyki

 1. Patronat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza osobistego udziału Prezesa w wydarzeniu ani deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego. 
 2. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki obejmuje patronatem przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla spraw dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju. 
 3. Zakres tematyczny przedsięwzięć obejmowanych patronatem musi być zbieżny z priorytetami Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w obszarze prowadzonej polityki państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, z uwzględnieniem roli Państwowej Agencji Atomistyki w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. 
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
 5. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki nie obejmuje patronatem przedsięwzięć prowadzonych w celach komercyjnych.
 6. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki obejmuje patronat nad przedsięwzięciami, których realizacja jest zgodna z misją Państwowej Agencji Atomistyki. 
 7. Współpraca nie obejmuje bezpośredniego zaangażowania finansowego Państwowej Agencji Atomistyki w przedsięwzięcia i ogranicza się jedynie do tych części przedsięwzięcia, które bezpośrednio dotyczą kwestii związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. 
 8. Zaangażowanie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki służy informacji społecznej nt. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i nie może być wykorzystywane do wsparcia promocji energetyki jądrowej oraz marki konkretnego produktu lub firmy. W szczególności logo i elementy systemu identyfikacji wizualnej podmiotu komercyjnego nie mogą pojawiać się na materiałach wykorzystywanych przy realizacji przedsięwzięcia.

Tryb przyznawania patronatów

 1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia.
 2. Wniosek o patronat wraz z dołączonym programem przedsięwzięcia powinien zostać złożony co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 3. Po wypełnieniu, podpisany wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
  Sekretariat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa
  Wniosek wraz z załącznikami można również przesłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@paa.gov.pl
 4. W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem, informacji o patronacie oraz logo Państwowej Agencji Atomistyki, które zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora.
 5. Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w Komitecie Honorowym danego przedsięwzięcia.

Materiały

Wniosek o patronat Prezesa PAA
Wniosek​_o​_patronat​_Prezesa​_PAA.pdf 0.30MB
Wniosek o patronat Prezesa PAA
Wniosek​_o​_patronat​_Prezesa​_PAA​_edytowalny.doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}