W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Tryb ponownego wykorzystania w rozumieniu ww. ustawy jest identyczy  z trybem udostępniania informacji publicznej. 

Jeżeli ponowne wykorzystanie na wniosek wiąże się z poniesieniem przez Państwową Agencję Atomistyki dodatkowych kosztów związanych z przekształceniem informacji w formę wskazaną we wniosku, Państwowa Agencja Atomistyki może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Państwowa Agencja Atomistyki powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni, a w uzasadnionych sytuacjach 2 miesięcy od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Państwowa Agencja Atomistyki nie zawarła żadnej umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.02.2021 15:49 Stanisław Janikowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Stanisław Janikowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1.0 26.02.2021 15:49 Stanisław Janikowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP