W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki prowadzi rejestr:

 • źródeł wysokoaktywnych, z którymi jest wykonywana działalność
 • innych zamkniętych źródeł promieniotwórczych stosowanych i przechowywanych w jednostkach organizacyjnych wykonujących na podstawie zezwolenia działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła.

Rejestr, zawiera określenie:

 1. jednostki organizacyjnej wykonującej działalność ze źródłem;
 2. typu źródła;
 3. izotopu promieniotwórczego zawartego w źródle;
 4. aktywności źródła w momencie jego wytworzenia, a jeżeli nie jest znana, w momencie wprowadzenia źródła do obrotu albo wejścia w posiadanie źródła przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność z tym źródłem;
 5. w przypadku źródeł wysokoaktywnych, jeżeli jest to możliwe, także numeru identyfikacyjnego źródła.

Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność ze źródłami wysokoaktywnymi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących na podstawie zezwolenia działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu zamkniętych źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła przekazują Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki kopie dokumentów ewidencji źródeł promieniotwórczych, w tym źródeł wysokoaktywnych w terminach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 r. poz. 994, Dz. U. z 2020 r. poz. 2300).

Powyższe rozporządzenie określa ponadto:

 1. wymagania dotyczące pracy ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła oraz urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, stosowanymi poza pracowniami, o których mowa w pkt 1;
 2. sposób prowadzenia kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych, częstotliwość tej kontroli i sposób dokumentowania jej wyników;
 3. wzory kart ewidencyjnych do prowadzenia ewidencji źródeł promieniotwórczych, okres przechowywania tych kart i innych dokumentów ewidencji;
 4. dokumenty ewidencji, których kopie stanowią podstawę wpisu do rejestru źródeł wysokoaktywnych, z którymi jest wykonywana działalność związana z narażeniem, oraz innych zamkniętych źródeł promieniotwórczych stosowanych i przechowywanych w jednostkach organizacyjnych wykonujących na podstawie zezwolenia działalność polegającą na stosowaniu lub przechowywaniu źródeł promieniotwórczych lub urządzeń zawierających takie źródła.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.02.2021 15:15 Stanisław Janikowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Elżbieta Zalewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 11.0 07.09.2023 10:17 Agnieszka Mąkosa
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 10.0 07.09.2023 09:46 Agnieszka Mąkosa
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 9.0 24.02.2023 15:07 Agnieszka Mąkosa
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 8.0 24.02.2023 14:05 Agnieszka Mąkosa
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 7.0 28.10.2021 11:37 Elżbieta Zalewska
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 6.0 28.10.2021 11:35 Elżbieta Zalewska
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 5.0 28.10.2021 11:06 Elżbieta Zalewska
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 4.0 28.10.2021 09:45 Elżbieta Zalewska
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 3.0 28.10.2021 09:34 Elżbieta Zalewska
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 2.0 25.10.2021 13:53 Elżbieta Zalewska
Rejestr zamkniętych źródeł promieniotwórczych 1.0 26.02.2021 15:15 Stanisław Janikowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}