W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nowe stacje wykrywania skażeń promieniotwórczych

29.09.2021

Rozbudowa zdolności do wykrywania potencjalnych skażeń promieniotwórczych oraz zdarzeń radiacyjnych to ważny element działalności Państwowej Agencji Atomistyki.

.

Państwowa Agencja Atomistyki kontynuuje rozpoczęte w 2016 r. prace nad rozbudową stacji SYSTEMU wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (ang. Permanent Monitoring System). Nowe stacje wzmacniają krajowy system wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą atmosferyczną poprzez zwiększoną efektywność wykrywania zdarzeń radiacyjnych.

W ramach realizowanych działań zdemontowano wysłużone, ponad 20-letnie stacje, które zostały rozlokowane na terenie województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego. Wymieniono stacje na nowe w Toruniu, Szczecinie, Koszalinie i Wrocławiu. Ponadto uruchomiono nową stację w Kaliszu, pierwszą stację PMS postawioną na terenie województwa wielkopolskiego.

Powyższe stacje zostały posadowione na terenach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, na mocy Ramowego Porozumienia o Współpracy zawartego w dniu 13.01.2020 r. w Warszawie.

Obecnie w kraju funkcjonuje 36 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych systemu PMS należących do PAA, w tym 30 urządzeń nowego typu.

Do końca 2021 r. planujemy uruchomić 2 stacje w okolicach Bielska Podlaskiego w województwie podlaskim oraz w Krzywym w województwie podkarpackim. Planujemy również wymienić stację w Zielonej Górze na stację nowego typu.

W 2022 r. będziemy kontynuować rozbudowę sieci stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

Czym są stacje PMS?

Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, jak również wczesne wykrywanie skażeń promieniotwórczych w razie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego.

Stacje Permanent Monitoring System (PMS) zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki pomiarom spektrometrycznym umożliwiają wykrycie pojawienia się w środowisku śladowych ilości izotopów pochodzenia sztucznego, co pozwala na szybsze reagowanie w przypadkach możliwych wystąpień zdarzeń radiacyjnych. Pozwala to na wczesne i sprawne reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}