W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ruszyły konsultacje publiczne Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej

20.07.2021

Do 3 sierpnia trwają konsultacje publiczne do projektu Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwszy tego rodzaju dokument w Polsce.

Konsultacje publiczne

Główny cel Strategii

Dokument określa najważniejsze cele i kierunki działań, a także przedstawia opis aktualnego stanu oraz zasady bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Głównym celem Strategii jest zapewnienie ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami działania promieniowania jonizującego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele szczegółowe Strategii

W Strategii wskazano również cztery cele szczegółowe.

 1. Rozwój krajowego systemu regulacyjnego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – realizacji tego celu ma sprzyjać przegląd obowiązujących przepisów prawa w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania systemu. Dzięki temu możliwe będzie wzmocnienie mechanizmów koordynacji, nadzoru i kontroli, ale też doskonalenie wymagań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Regulacje prawne powinny zostać dostosowane do wykorzystania nowych technologii jądrowych. Strategia zakłada również większy udział  polskich instytucji w pracach międzynarodowych grup eksperckich w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
   
 2. Rozwój systemu monitoringu radiacyjnego kraju – w Polsce działa stały monitoring mocy dawki promieniowania gamma oraz pomiarów zawartości izotopów promieniotwórczych w środowisku oraz produktach spożywczych. System pozwala na bieżącą ocenę sytuacji, wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju. Strategia zakłada rozbudowę tego systemu a także rozwój programu szkoleń i doskonalenie procedur związanych z reagowaniem na zdarzenia radiacyjne oraz usuwaniem skutków tych zdarzeń.
   
 3. Wzmocnienie krajowych kompetencji w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz nadzór nad jej bezpiecznym wykonywaniem wymagają wysokiego poziomu kompetencji, w tym wiedzy oraz przeszkolenia kadry pracowniczej w dziedzinach mających wpływ na stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.  Rozwojowi kompetencji ma sprzyjać upowszechnianie zasad bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Istotna w tym aspekcie jest współpraca międzynarodowa, m.in. kontakty z zagranicznymi organami dozoru jądrowego, które stanowią wartościową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń.
   
 4. Zwiększanie potencjału badawczego oraz świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej mają ścisły związek z postępem w nauce. Badania naukowe są podstawą ustanawiania standardów, wymagań i rozwiązań organizacyjno-technicznych, które zapewniają bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami promieniowania jonizującego. Rozwój silnego zaplecza naukowo-badawczego stanowi ważny element budowania kapitału ludzkiego na potrzeby wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce, jak również dla tworzenia i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań służących ochronie ludzi oraz środowiska naturalnego. Wprowadzanie nowych technologii jądrowych wiąże się z koniecznością zwiększania potencjału badawczego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Ważna jest też świadomość społeczna w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Rozwój oferty edukacyjnej, ale też promowanie wiedzy o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej będą sprzyjać wzmocnieniu społecznego zaufania do nauki.
   

Pełny tekst Strategii dostępny jest poniżej w materiałach do pobrania.

Konsultacje publiczne projektu Strategii

 Od 20 lipca do 3 sierpnia trwają konsultacje publiczne do Strategii.

Strategia i polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym tego typu dokumentem w Polsce. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z art. 39p ust. 1 ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784).

Materiały

Strategia i polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej
Strategia​_i​_polityka​_w​_zakresie​_rozwoju​_bezpieczeństwa​_jądrowego​_i​_ochrony​_radiologicznej​_Rzeczypospolitej​_Polskiej.pdf 0.88MB
Tabela uwag do projektu Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej
Tabela​_uwag​_do​_projektu​_Strategii​_i​_polityki​_w​_zakresie​_rozwoju​_bezpieczeństwa​_jądrowego​_i​_ochrony​_radiologicznej​_Rzeczypospolitej​_Polskiej.docx 0.02MB
Pełnomocnictwo MKiŚ dla Prezesa PAA do strategii i polityki rozwoju bjior z 02.11.2020 r.
Pełnomocnictwo​_MKiŚ​_dla​_Prezesa​_PAA​_do​_strategii​_i​_polityki​_rozwoju​_bjior​_z​_02112020​_r.pdf 0.18MB