W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Trzeci blok elektrowni jądrowej Mochovce z pozwoleniem na rozpoczęcie eksploatacji

20.05.2021

Słowacki Urząd Dozoru jądrowego (ÚJD SR) poinformował 13 maja 2021 r., że po zweryfikowaniu spełnienia wszystkich wymagań technicznych i prawnych, wydał zezwolenie na uruchomienie bloku nr 3 elektrowni jądrowej Mochovce oraz gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.

EJ Mochovce

ÚJD SR podkreśla, że postępowanie administracyjne rozpoczęło się 12 grudnia 2016 r. na wniosek przyszłego operatora. W trakcie oceny ÚJD SR dokonał szczegółowego przeglądu i oceny wszystkich obszarów, potwierdzających techniczną gotowość trzeciego bloku do załadunku paliwa jądrowego. Gotowość do wprowadzenia pierwszego wkładu paliwowego oraz rozpoczęcia testów musiała zostać kompleksowo wykazana przez inwestora we wszystkich ocenianych obszarach, od wykonania obiektów budowlanych, poprzez zakończenie montażu układów technologicznych, pomyślną weryfikację funkcji projektowych przez serię testów systemowych i integralnych, ochronę przeciwpożarową i radiacyjną, ochronę środowiska, aż do gotowości personelu i dokumentacji eksploatacyjnej.


Decyzja została wydana zgodnie z § 26 Kodeksu postępowania administracyjnego Republiki Słowacji w drodze publicznego zarządzenia i istnieje możliwość odwołania się od niej. Z prawnego punktu widzenia załadunek paliwa, który rozpoczyna uruchomienie reaktora, możliwy jest dopiero po wejściu w życie wydanej decyzji ÚJD SR.
Państwowa Agencja Atomistyki utrzymuje wieloletnią, bliską współpracę z Urzędem Dozoru jądrowego Słowacji (ÚJD SR), realizowaną w oparciu o umowę pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Republiki Słowackiej o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (sporządzona w Bratysławie dnia 17 września 1996 r.).


Elektrownia jądrowa Mochovce składa się obecnie z dwóch reaktorów VVER  440 / V-213 o mocy 470 MWe, oddanych do eksploatacji w latach 1998 i 2000. Budowa bloków 3 i 4, również w technologii VVER 440 / V-213, rozpoczęła się początkowo w 1987 roku, ale została przerwana w 1991. Decyzję o dokończeniu budowy podjęto w 2016 r.

Informacja ÚJD SR o decyzji w języku słowackim:
https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/FCFEE9B9F71BB8ABC12586D400380DD4

Decyzja ÚJD SR nr 156/2021:
https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/5445d0bff8676fcac1256f1c002c4740/fabc46cbcd898778c12586650024e979?OpenDocument

Dokładne dane o infrastrukturze jądrowej na Słowacji są dostępne na stronie Power Reactor Information System (PRIS) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowe (MAEA):
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/CountryDetails.aspx?current=SK