W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działania informacyjne

Na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane zbudżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form imetod komunikacji. Koszty tych działań są ponoszone wramach finansowania lub dofinansowania zbudżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych bądź ze środków własnych podmiotów realizujących zadania.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) określa rodzaje tych działań, oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a  ust.1 ustawy.

Materiały

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Rozporządzenie​_w​_sprawie​_określenia​_działań​_informacyjnych​_podejmowanych​_przez​_podmioty​_realizujące​_zadania​_finansowane​_lub​_dofinansowane​_z​_budżetu​_państwa​_lub​_z​_państwowych​_funduszy​_celowych.pdf 1.43MB

Działania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celo-wych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania przez:

 1. umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:
  1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinforma-tycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej,
  2. prac budowlanych,
  3. zakupu środków trwałych;
 2. umieszczenie plakatu informacyjnego – w przypadku realizacji projektów:
  1. badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym, rozwojowym, badawczym lub naukowym,
  2. edukacyjnych – realizowanych w formie debaty, konferencji, seminarium, lekcji, warsztatu lub wykładu,
  3. społecznych – obejmujących przedsięwzięcia kulturalne, wydawnicze, sportowe, socjalne, wychowawcze lub profilaktyczne oraz działania z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego;
 3. zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada – w przypadku realizacji zadań i projektów określonych w pkt 1 i 2.

Tablica Informacyjna

Tablica informacyjna zawiera:

 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
 4. nazwę zadania.

Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania i o całkowi-tej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartości finansowania lub dofinansowania zada-nia i całkowitej wartości zadania, za każdym razem, gdy wartości te ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocz-nie wymienić, tak aby wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność.

Wzory tablic informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z budżetu państwa

Tablice informacyjne:

Materiały

Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40 cm
tablica​_budżet​_państwa​_60​_40.eps 5.29MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40 cm
tablica​_budżet​_państwa​_60​_40.pdf 0.50MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60 cm
tablica​_budżet​_państwa​_90​_60.eps 6.48MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60 cm
tablica​_budżet​_państwa​_90​_60.pdf 0.51MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 120 x 80 cm
tablica​_budżet​_państwa​_120x80.eps 6.46MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 120 x 80 cm
tablica​_budżet​_państwa​_120x80.pdf 0.51MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120 cm
tablica​_budżet​_państwa​_180x120.eps 6.41MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120 cm
tablica​_budżet​_państwa​_180x120.pdf 0.51MB

Zbiorcze tablice informacyjne:

Materiały

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40 cm
tablica​_zbiorcza​_budżet​_państwa​_60​_40.eps 5.29MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40 cm
tablica​_zbiorcza​_budżet​_państwa​_60​_40.pdf 0.50MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60 cm
tablica​_zbiorcza​_budżet​_państwa​_90​_60.eps 6.48MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60 cm
tablica​_zbiorcza​_budżet​_państwa​_90​_60.pdf 0.50MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 120 x 80 cm
tablica​_zbiorcza​_budżet​_państwa​_120x80.eps 6.46MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 120 x 80 cm
tablica​_zbiorcza​_budżet​_państwa​_120x80.pdf 0.50MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120 cm
tablica​_zbiorcza​_budżet​_państwa​_180x120.eps 6.42MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120 cm
tablica​_zbiorcza​_budżet​_państwa​_180x120.pdf 0.51MB

Wzory tablic informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych

Tablice informacyjne:

Materiały

Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 60 X 40 cm
tablica​_fundusze​_60​_40.eps 5.29MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 60 X 40 cm
tablica​_fundusze​_60​_40.pdf 0.50MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 90 X 60 cm
tablica​_fundusze​_90​_60.eps 6.48MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 90 X 60 cm
tablica​_fundusze​_90​_60.pdf 0.50MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 120 X 80 cm
tablica​_fundusze​_120x80.eps 6.46MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 120 X 80 cm
tablica​_fundusze​_120x80.pdf 0.51MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 180 X 120 cm
tablica​_fundusze​_180x120.eps 6.41MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 180 X 120 cm
tablica​_fundusze​_180x120.pdf 0.51MB

Zbiorcze tablice informacyjne:

Materiały

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 60 x 40 cm
tablica​_zbiorcza​_fundusze​_60​_40.eps 5.29MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 60 x 40 cm
tablica​_zbiorcza​_fundusze​_60​_40.pdf 0.50MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 90 x 60 cm
tablica​_zbiorcza​_fundusze​_90​_60.eps 6.48MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 90 x 60 cm
tablica​_zbiorcza​_fundusze​_90​_60.pdf 0.50MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 120 x 80 cm
tablica​_zbiorcza​_fundusze​_120x80.eps 6.45MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 120 x 80 cm
tablica​_zbiorcza​_fundusze​_120x80.pdf 0.51MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 180 x 120 cm
tablica​_zbiorcza​_fundusze​_180x120.eps 6.42MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego 180 x 120 cm
tablica​_zbiorcza​_fundusze​_180x120.pdf 0.51MB

Objaśnienia

 1. Tablicę  wykonuje  się  z  płyty  kompozytowej,  tworzywa  sztucznego  pleksi  lub  PCV o grubości  minimum  3  mm  albo  umieszcza  na  podkładzie  metalowym  z  podwójnie zawiniętą krawędzią.
 2. Wzorów tablic nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.
 3. Tablica  informacyjna  może  zawierać  informację  o  wartościach  finansowania  lub dofinansowania zadania, zamieszczaną w polu „dofinansowanie” i o całkowitej wartości zadania;
 4. Tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.
 5. Wymiary  tablicy  należy  dostosować  do  charakteru  danego  zadania,  zgodnie z następującymi wymogami:
  1. w  przypadku realizacji zadań w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinforma-tycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnejwykonuje  się  tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm. Jeżeli ze względów technicznych lub biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa (np. przy wąskich pasach drogowych, przejściach dla pieszych) postawienie tablicy o tych wymiarach nie jest możliwe, dopuszcza się użycie tablicy o wymiarach 90 × 60 cm,
  2. w  przypadku  realizacji  zadania  w  zakresie prac budowalnych wykonuje się tablicę informacyjną o wymiarach 120 × 80 cm,
  3. w  przypadku  realizacji  zadania  w  zakresie zakupu środków trwałych wykonuje się tablicę informacyjną o wymiarach 60 × 40 cm.

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny zawiera:

 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
 4. nazwę zadania;
 5. wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania.

Wzory plakatów informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z budżetu państwa:

Materiały

Plakat - dofinansowano ze środków budżetu państwa
plakat​_budzet​_panstwa​_420x297.eps 3.52MB
Plakat - dofinansowano ze środków budżetu państwa
plakat​_budzet​_panstwa​_420x297.pdf 0.47MB
Plakat zbiorczy - dofinansowano ze środków budżetu państwa
plakat​_zbiorczy​_budzet​_panstwa​_420x297.eps 3.50MB
Plakat zbiorczy - dofinansowano ze środków budżetu państwa
plakat​_zbiorczy​_budzet​_panstwa​_420x297.pdf 0.46MB

Wzory plakatów informacyjnych dotyczących zadania finansowanego lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych

Materiały

Plakat - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
plakat​_fundusz​_celowy​_420x297.eps 3.49MB
Plakat - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
plakat​_fundusz​_celowy​_420x297.pdf 0.46MB
Plakat zbiorczy - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
plakat​_zbiorczy​_fundusz​_celowy​_420x297.eps 3.49MB
Plakat zbiorczy - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
plakat​_zbiorczy​_fundusz​_celowy​_420x297.pdf 0.46MB

Informacja na stronach www

Informacja na stronie internetowej zawiera co najmniej:

 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
 4. nazwę zadania;
 5. wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania;
 6. krótki opis zadania.

Materiały

Znaki na stronie www
znaki​_strona​_www.png 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.06.2021 08:58 Adam Nowakowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Nowakowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Działania informacyjne 1.0 01.06.2021 08:58 Adam Nowakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP