W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Działania informacyjne

Podmioty, które realizują różne zadania i projekty ze wsparciem środków z budżetu państwa lub funduszy celowych muszą informować o dofinansowaniu. Dlatego, zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępniamy materiały niezbędne do realizacji działań informacyjnych – wzory tablic i plakatów.

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane zbudżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji. Koszty tych działań są ponoszone wramach finansowania lub dofinansowania zbudżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych bądź ze środków własnych podmiotów realizujących zadania.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) określa rodzaje tych działań, oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a  ust.1 ustawy.

Materiały

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Rozporządzenie​_w​_sprawie​_określenia​_działań​_informacyjnych​_podejmowanych​_przez​_podmioty​_realizujące​_zadania​_finansowane​_lub​_dofinansowane​_z​_budżetu​_państwa​_lub​_z​_państwowych​_funduszy​_celowych.pdf 1.43MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_20​_grudnia​_2021​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_określenia​_działań​_informacyjnych​_podejmowanych​_przez​_podmioty​_realizujące​_zadania​_finansowane​_lub​_dofinansowane​_z​_budżetu​_państwa.pdf 2.04MB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Rozporządzenie​_Rady​_Ministrów​_z​_dnia​_7​_lipca​_2023​_r​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_określenia​_działań​_informacyjnych​_podejmowanych​_przez​_podmioty​_realizujące​_zadania​_finansowane​_lub​_dofinansowane​_z​_budżetu​_p.pdf 2.25MB

Działania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celo-wych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania przez:

 1. umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:
  1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinforma-tycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej,
  2. prac budowlanych,
  3. zakupu środków trwałych;
 2. umieszczenie plakatu informacyjnego – w przypadku realizacji projektów:
  1. badawczo-rozwojowych o charakterze wdrożeniowym, rozwojowym, badawczym lub naukowym,
  2. edukacyjnych – realizowanych w formie debaty, konferencji, seminarium, lekcji, warsztatu lub wykładu,
  3. społecznych – obejmujących przedsięwzięcia kulturalne, wydawnicze, sportowe, socjalne, wychowawcze lub profilaktyczne oraz działania z zakresu opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego;
 3. zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada oraz na swoich profilach w internetowychserwisach społecznościowych, o ile takie profile posiada.

Tablica Informacyjna

Tablica informacyjna zawiera:

 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
 4. nazwę zadania;
 5. datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.

Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania i o całkowi-tej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartości finansowania lub dofinansowania zada-nia i całkowitej wartości zadania, za każdym razem, gdy wartości te ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocz-nie wymienić, tak aby wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność.

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje się do charakteru danego zadania zgodnie z następującymi wymogami:

 1. w przypadku realizacji zadania w zakresie oinfrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinforma-tycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej oraz prac budowlanych umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm;
 2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinforma-tycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 90 × 60 cm;
 3. w przypadku realizacji zadania w zakresie zakupu środków trwałych umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 60 × 40 cm.

Wzór tablicy informacyjnej dotyczącej zadania finansowanego lub dofinansowanego z budżetu państwa

Materiały

Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40
tablica​​_budżet​​_państwa​​_60​x40.eps 5.46MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40
tablica​​_budżet​​_państwa​​_60​x40.pdf 1.16MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60
tablica​​_budżet​​_państwa​​_90​_60.eps 6.65MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60
tablica​​_budżet​​_państwa​​_90​_60.pdf 1.16MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120
tablica​​_budżet​​_państwa​​_180x120.eps 6.58MB
Tablica - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120
tablica​​_budżet​​_państwa​​_180x120.pdf 1.17MB

Wzór tablicy informacyjnej dotyczącej zadania finansowanego lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych

Materiały

Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 60 x 40
tablica​​_fundusz​_60x40.eps 5.46MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 60 x 40
tablica​​_fundusz​_60x40.pdf 1.16MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 90 x 60
tablica​​_fundusz​_90x60.eps 6.64MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 90 x 60
tablica​​_fundusz​_90x60.pdf 1.16MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 180 x 120
tablica​​_fundusz​_180x120.eps 6.57MB
Tablica - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 180 x 120
tablica​​_fundusz​_180x120.pdf 1.16MB

Wzór tablicy informacyjnej zbiorczej dotyczącej zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa

Materiały

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40
tablica​​_zbiorcza​_budżet​​_państwa​​_60​x40.eps 5.46MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 60 x 40
tablica​​_zbiorcza​_budżet​​_państwa​​_60​x40.pdf 1.16MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60
tablica​​_zbiorcza​_budżet​​_państwa​​_90x60.eps 6.64MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 90 x 60
tablica​​_zbiorcza​_budżet​​_państwa​​_90x60.pdf 1.16MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120
tablica​​_zbiorcza​_budżet​​_państwa​​_180x120.eps 6.57MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków budżetu państwa - 180 x 120
tablica​​_zbiorcza​_budżet​​_państwa​​_180x120.pdf 1.16MB

Wzór tablicy informacyjnej zbiorczej dotyczącej zadań finansowanych lub dofinansowanych z państwowych funduszy celowych

Materiały

Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 60 x 40
tablica​​_zbiorcza​_fundusz​_60x40.eps 5.45MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 60 x 40
tablica​​_zbiorcza​_fundusz​_60x40.pdf 1.16MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 90 x 60
tablica​​_zbiorcza​_fundusz​_90x60.eps 6.64MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 90 x 60
tablica​​_zbiorcza​_fundusz​_90x60.pdf 1.16MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 180 x 120
tablica​​_zbiorcza​_fundusz​_180x120.eps 6.57MB
Tablica zbiorcza - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego - 180 x 120
tablica​​_zbiorcza​_fundusz​_180x120.pdf 1.16MB

Wzór tablicy informacyjnej zbiorczej dotyczącej zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa oraz państwowego funduszu celowego

Materiały

Tablica zbiorcza - jedno zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa i państwowego funduszu celowego - 60 x 40
tablica​​_zbiorcza​_jedno​_zadanie​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_60​x40.eps 5.46MB
Tablica zbiorcza - jedno zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa i państwowego funduszu celowego - 60 x 40
tablica​​_zbiorcza​_jedno​_zadanie​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_60​x40.pdf 1.16MB
Tablica zbiorcza - jedno zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa i państwowego funduszu celowego - 90 x 60
tablica​​_zbiorcza​_jedno​_zadanie​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_90x60.eps 6.64MB
Tablica zbiorcza - jedno zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa i państwowego funduszu celowego - 90 x 60
tablica​​_zbiorcza​_jedno​_zadanie​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_90x60.pdf 1.16MB
Tablica zbiorcza - jedno zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa i państwowego funduszu celowego - 180 x 120
tablica​​_zbiorcza​_jedno​_zadanie​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_180x120.eps 6.57MB
Tablica zbiorcza - jedno zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa i państwowego funduszu celowego - 180 x 120
tablica​​_zbiorcza​_jedno​_zadanie​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_180x120.pdf 1.16MB

Wzór tablicy informacyjnej zbiorczej dotyczącej zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego

Materiały

Tablica zbiorcza - wiele zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego - 60 x 40
tablica​​_zbiorcza​_wiele​_zadan​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_60​x40.eps 5.46MB
Tablica zbiorcza - wiele zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego - 60 x 40
tablica​​_zbiorcza​_wiele​_zadan​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_60​x40.pdf 1.16MB
Tablica zbiorcza - wiele zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego - 90 x 60
tablica​​_zbiorcza​_wiele​_zadan​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_90x60.eps 6.65MB
Tablica zbiorcza - wiele zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego - 90 x 60
tablica​​_zbiorcza​_wiele​_zadan​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_90x60.pdf 1.16MB
Tablica zbiorcza - wiele zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego - 180 x 120
tablica​​_zbiorcza​_wiele​_zadan​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_180x120.eps 6.58MB
Tablica zbiorcza - wiele zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego - 180 x 120
tablica​​_zbiorcza​_wiele​_zadan​_budżet​​_państwa​​_fudnusz​_180x120.pdf 1.17MB

Objaśnienia

 1. Tablicę  wykonuje  się  z  płyty  kompozytowej,  tworzywa  sztucznego  pleksi  lub  PCV o grubości  minimum  3  mm  albo  umieszcza  na  podkładzie  metalowym  z  podwójnie zawiniętą krawędzią.
 2. Wzorów tablic nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.
 3. Tablica  informacyjna  może  zawierać  informację  o  wartościach  finansowania  lub dofinansowania zadania, zamieszczaną w polu „dofinansowanie” i o całkowitej wartości zadania;
 4. Tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.
 5. Wymiary  tablicy  należy  dostosować  do  charakteru  danego  zadania,  zgodnie z następującymi wymogami:
  1. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm;
  2. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 90 × 60 cm;
  3. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 60 × 40 cm.”;

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny zawiera:

 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
 4. nazwę zadania;
 5. wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania;
 6. datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania.

Wzór plakatu informacyjnego dotyczącego zadania finansowanego lub dofinansowanego z budżetu państwa

Materiały

Plakat - dofinansowano ze środków budżetu państwa
plakat​​_budzet​​_panstwa​​_420x297.eps 3.49MB
Plakat - dofinansowano ze środków budżetu państwa
plakat​​_budzet​​_panstwa​​_420x297.pdf 1.01MB

Wzór plakatu informacyjnego dotyczącego zadania finansowanego lub dofinansowanego z państwowych funduszy celowych

Materiały

Plakat - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
plakat​​_fundusz​​_celowy​​_420x297.eps 3.49MB
Plakat - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
plakat​​_fundusz​​_celowy​​_420x297.pdf 1.01MB

Wzór plakatu informacyjnego zbiorczego dotyczącego zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa

Materiały

Plakat zbiorczy - dofinansowano ze środków budżetu państwa
plakat​​_zbiorczy​​_budzet​​_panstwa​​_420x297.eps 3.48MB
Plakat zbiorczy - dofinansowano ze środków budżetu państwa
plakat​​_zbiorczy​​_budzet​​_panstwa​​_420x297.pdf 1.00MB

Wzór plakatu informacyjnego zbiorczego dotyczącego zadań finansowanych lub dofinansowanych z państwowych funduszy celowych

Materiały

Plakat zbiorczy - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
plakat​​_zbiorczy​​_fundusz​​_celowy​​_420x297.eps 3.48MB
Plakat zbiorczy - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego
plakat​​_zbiorczy​​_fundusz​​_celowy​​_420x297.pdf 1.00MB

Wzór plakatu informacyjnego zbiorczego dotyczącego zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych

Materiały

Plakat zbiorczy - jedno zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa i państwowego funduszu celowego
plaka​t​_zbiorczy​​_jedno​_zadanie​_budzet​_panstwa​_fundusz​_celowy​_420x297.eps 3.49MB
Plakat zbiorczy - jedno zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa i państwowego funduszu celowego
plaka​t​_zbiorczy​​_jedno​_zadanie​_budzet​_panstwa​_fundusz​_celowy​_420x297.pdf 1.01MB
Plakat zbiorczy - wiele zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa oraz państwowego funduszu celowego
plaka​t​_zbiorczy​​_wiele​_zadan​_budzet​_panstwa​_fundusz​_celowy​_420x297.eps 3.49MB
Plakat zbiorczy - wiele zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa oraz państwowego funduszu celowego
plaka​t​_zbiorczy​​_wiele​_zadan​_budzet​_panstwa​_fundusz​_celowy​_420x297.pdf 1.01MB

Informacja na stronach www

Informacja na stronie internetowej oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych zawiera co najmniej:

 1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;
 3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu;
 4. nazwę zadania;
 5. wartość finansowania lub dofinansowania i całkowitą wartość zadania;
 6. datę podpisania umowy o finansowanie lub dofinansowanie zadania;
 7. krótki opis zadania.

Materiały

Znaki na stronie www
znaki​_strona​_www.png 0.16MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.06.2021 08:58 Adam Nowakowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Adam Nowakowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Działania informacyjne 16.0 24.08.2023 15:12 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 15.0 14.08.2023 14:28 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 14.0 14.08.2023 13:52 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 13.0 14.08.2023 12:56 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 12.0 14.08.2023 09:46 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 11.0 04.01.2023 09:35 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 10.0 25.02.2022 14:47 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 9.0 12.01.2022 15:08 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 8.0 12.01.2022 15:08 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 7.0 31.12.2021 23:40 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 6.0 31.12.2021 23:38 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 5.0 09.09.2021 11:12 Joanna Bronka
Działania informacyjne 4.0 30.08.2021 15:19 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 3.0 10.08.2021 14:53 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 2.0 06.08.2021 13:52 Adam Nowakowski
Działania informacyjne 1.0 01.06.2021 08:58 Adam Nowakowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}