Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wychnieniowa" - edycja 2019

2 kwietnia 2019 r. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaakceptowała Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza  nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

 

 

pdf program opieka wytchnieniowa - 2019 r.

6.79MB

docx ogłoszenie o naborze

0.02MB

docx umowa wojewoda gmina powiat

0.03MB

docx umowa mrpips wojewoda

0.02MB

xlsx zał1a pobyt dzienny

0.01MB

xlsx zał1b pobyt całodobowy

0.01MB

xlsx zał1c specjalistyczne poradnictwo

0.01MB

xlsx zał_2a_pobyt_dzienny

0.01MB

xlsx zał_2b_pobyt_całodobowy

0.01MB

xlsx zał_2c_specjalistyczne_poradnictwo

0.01MB

xlsx zał_3_lista_rekomendowanych_gmin_powiatów

0.01MB

xlsx zał_4a_pobyt_dzienny

0.01MB

xlsx zał_4b_pobyt_całodobowy

0.01MB

xlsx zał_4c_specjalistyczne_poradnictwo

0.01MB

xlsx zał_5a_pobyt_dzienny

0.01MB

xlsx zał_5b_pobyt_całodobowy

0.02MB

xlsx zał_5c_specjalistyczne_poradnictwo

0.02MB

doc Zał_6_Karta_oceny_stanu_pacjenta_wg_zmodyfikowanej_skali_Barthel

0.04MB

docx zał_7_oświadczenie_o_przyjęciu_środków

0.01MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.04.2019 05:54
Osoba publikująca: Biuro Promocji
Zmodyfikowano: 04.06.2019 10:04
Osoba modyfikująca: Biuro Promocji
Wytwarzający/ Odpowiadający: BON
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wychnieniowa" - edycja 2019 1.0 03.04.2019 05:54 Biuro Promocji Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wychnieniowa" - edycja 2019 1.1 03.04.2019 08:33 Biuro Promocji Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.2 04.04.2019 14:24 Biuro Promocji Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.3 04.04.2019 15:21 Biuro Promocji Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.4 08.04.2019 13:23 Biuro Promocji Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.5 09.04.2019 07:30 Biuro Promocji Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.6 29.04.2019 13:19 Biuro Promocji Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.7 13.05.2019 14:33 Biuro Promocji Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.8 04.06.2019 10:03 Biuro Promocji Biuro Promocji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP