W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

04.06.2019

2 kwietnia 2019 r. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaakceptowała Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza  nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W ramach Programu gmina / powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

 

 

Materiały

program opieka wytchnieniowa - 2019 r.
program​_opieka​_wytchnieniowa.pdf 6.79MB
ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie​_o​_naborze2.docx 0.02MB
umowa wojewoda gmina powiat
Umowa​_Wojewoda​_Gmina​_Powiat.docx 0.03MB
umowa mrpips wojewoda
Umowa​_MRPiPS​_Wojewoda.docx 0.02MB
zał1a pobyt dzienny
Zał1A pobyt dzienny.xlsx 0.01MB
zał1b pobyt całodobowy
Zał1B pobyt całodobowy.xlsx 0.01MB
zał1c specjalistyczne poradnictwo
Zał1C specjalistyczne poradnictwo.xlsx 0.01MB
zał​_2a​_pobyt​_dzienny
Zał​_2A​_pobyt​_dzienny​_pop.xlsx 0.01MB
zał​_2b​_pobyt​_całodobowy
Zał​_2B​_pobyt​_całodobowy​_pop.xlsx 0.01MB
zał​_2c​_specjalistyczne​_poradnictwo
Zał​_2C​_specjalistyczne​_poradnictwo​_pop.xlsx 0.01MB
zał​_3​_lista​_rekomendowanych​_gmin​_powiatów
Zał​_3​_Lista​_rekomendowanych​_gmin​_powiatów​_pop.xlsx 0.01MB
zał​_4a​_pobyt​_dzienny
Zał​_4A​_pobyt​_dzienny.xlsx 0.01MB
zał​_4b​_pobyt​_całodobowy
Zał​_4B​_pobyt​_całodobowy.xlsx 0.01MB
zał​_4c​_specjalistyczne​_poradnictwo
Zał​_4C​_specjalistyczne​_poradnictwo.xlsx 0.01MB
zał​_5a​_pobyt​_dzienny
Zał​_5A​_pobyt​_dzienny.xlsx 0.01MB
zał​_5b​_pobyt​_całodobowy
Zał​_5B​_pobyt​_całodobowy.xlsx 0.02MB
zał​_5c​_specjalistyczne​_poradnictwo
Zał​_5C​_specjalistyczne​_poradnictwo.xlsx 0.02MB
Zał​_6​_Karta​_oceny​_stanu​_pacjenta​_wg​_zmodyfikowanej​_skali​_Barthel
Zał​_6​_Karta​_oceny​_stanu​_pacjenta​_wg​_zmodyfikowanej​_skali​_Barthel.doc 0.04MB
zał​_7​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_środków
Zał​_7​_Oświadczenie​_o​_przyjęciu​_środków.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.04.2019 05:54 Biuro Promocji
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Elżbieta Rafalska, minister/ Małgorzata Podrażka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 4.0 14.09.2020 15:05 Małgorzata Podrażka
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 3.0 08.09.2020 12:10 Małgorzata Podrażka
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 2.0 28.04.2020 12:30 Małgorzata Podrażka
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.8 04.06.2019 10:04 Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.7 13.05.2019 14:34 Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.6 29.04.2019 13:20 Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.5 09.04.2019 07:31 Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.4 08.04.2019 13:23 Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.3 04.04.2019 15:22 Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 1.2 04.04.2019 14:25 Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wychnieniowa" - edycja 2019 1.1 03.04.2019 08:34 Biuro Promocji
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wychnieniowa" - edycja 2019 1.0 03.04.2019 05:54 Biuro Promocji

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP