W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór wniosków w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019

06.03.2019

W dniu 28 lutego 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019., który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 60 mln zł.

seniorzy

W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie 
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza  nabór wniosków w ramach 
ww. Programu.
Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. Dla gmin przewiduje się dofinansowanie do 50 % kosztów przeznaczonych na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi gminom zwiększenie godzin usług opiekuńczych.

Terminy naboru wniosków
1.    Gmina składa wniosek do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) 
– w terminie do 29 marca 2019 r.
2.    Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (zał. nr 2 i 3 do Programu) – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji 
i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 17 maja 2019 r.

Pliki do pobrania:

Materiały

Program
PROGRAM.pdf 7.73MB
Ogłoszenie o naborze
Ogłoszenie​_o​_naborze.docx 0.02MB
Umowa Minister/Wojewoda
umowa​_Minister​_Wojewoda.pdf 0.22MB
Umowa Wojewoda/Gmina
umowa​_Wojewoda​_Gmina.pdf 0.37MB
Zał​_1a​_wniosek gminy usługi opiekuńcze
Zał​_1A​_​_Gminy​_wniosek​_usł​_op.xlsx 0.02MB
Zał​_1b​_wniosek gminy specjalistyczne usługi opiekuńćze
Zał​_1B​_Gminy​_wniosek​_spec​_usł​_op.xlsx 0.02MB
zał​_2akk​_wojewoda​_wniossek​_usł​_op
Zał​_2Akk​_Wojewoda​_wniossek​_usł​_op.xlsx 0.02MB
zał​_2bkk​_wojewda​_wniosek​_specj​_usł​_op
Zał​_2Bkk​_Wojewda​_wniosek​_specj​_usł​_op.xlsx 0.02MB
Zał​_3​_Lista rekomendowanych gmin
Zał​_3​_Lista​_rekomendowanych​_Gmin.xlsx 0.01MB
Zał​_4a​_sprawozdanie gminy z usług opiekuńczych
Zał​_4A​_Gminy​_sprawozdanie​_usł​_op.xlsx 0.02MB
Zał​_4b​_sprawozdanie gminy ze specjalistycznych usług opiekuńczych
Zał​_4B​_Gminy​_sprawozdanie​_spec​_usł​_op.xlsx 0.02MB
Zał​_5a​_sprawozdanie wojewody - usługi opiekuńcze
Zał​_5A​_Wojewoda​_sprawozdanie​_usł​_op.xlsx 0.02MB
Zał​_5b​_sprawozdanie wojewody - specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zał​_5B​_Wojewoda​_sprawozdanie​_spec​_usł​_op.xlsx 0.02MB
Zał​_6​_oświadczenie o przyjęciu środków gminy
Zał​_6​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_środków​_GMINY.docx 0.01MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
26.03.2019 10:47 Biuro Promocji
Pierwsza publikacja:
26.03.2019 10:47 Biuro Promocji