W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komisja Europejska podnosi prognozy gospodarcze dla Polski

08.05.2019

Graf słupkowy oraz strzałka skierowana do góry
  • Komisja Europejska (KE) opublikowała 7 maja 2019 r. wiosenne prognozy gospodarcze, według których realny wzrost PKB Polski wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.
  • Oznacza to, że Polska w 2019 r. będzie najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką unijną i drugą po Malcie.
  • Prognozy Komisji dotyczące tempa wzrostu gospodarczego są zbliżone zarówno do aktualnych prognoz rynkowych, jak i oczekiwań Ministerstwa Finansów.

„Podwyższenie prognozy wzrostu PKB przez Komisją Europejską to dobry sygnał dla Polski. Znalazła się w grupie pięciu krajów członkowskich UE, dla których prognozy wzrostu PKB w latach 2019-2020 skorygowano w górę” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

Stało się tak pomimo korekty w dół oczekiwań co do zagregowanego tempa wzrostu PKB w strefie euro oraz w Unii Europejskiej.

„Zdaniem ekspertów Komisji, Polska w 2019 r. będzie najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką unijną i jednocześnie drugą po Malcie, uwzględniając wszystkie państwa członkowskie UE. Podobna sytuacja będzie miała miejsce również w 2020 r.” – dodała minister Czerwińska.

Silne fundamenty gospodarcze Polski

W przypadku Polski KE oczekuje realnego wzrostu PKB na poziomie 4,2% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r. Głównym motorem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna przy relatywnie stabilnym, wynoszącym ponad 4% tempie wzrostu w latach 2019-2020. Utrzymująca się konkurencyjność polskich przedsiębiorstw pozwoli im w okresie prognozy zwiększać udziały ich produkcji na rynkach eksportowych. Warto zaznaczyć, że spośród grupy państw członkowskich UE, dla których Komisja oczekuje stopniowego przyspieszenia tempa wzrostu potencjalnego PKB, w Polsce będzie ono najwyższe i w 2020 r. wzrost potencjalny osiągnie 4,0%. Będzie to jednocześnie drugi (po Malcie) najlepszy wynik w całej UE. Oznacza, to że fundamenty i perspektywy polskiej gospodarki są bardzo silne.

Prognozy Komisji dotyczące tempa wzrostu gospodarczego są zbliżone do aktualnych prognoz rynkowych (mediana z ankiety agencji Reuters z kwietnia br. przewiduje wzrost PKB o 4,1% w roku 2019, a w 2020 r. o 3,6%; projekcja NBP z marca br. zakłada wzrost PKB o 4,0% w 2019 r. i 3,7% w 2010 r.) i oczekiwań Ministerstwa Finansów (realny wzrost PKB o 4,0% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.).

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Prognoza KE dotycząca wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych w br. (-1,6% PKB) jest zbliżona do aktualnej prognozy Ministerstwa Finansów opublikowanej w tegorocznej aktualizacji programu konwergencji (-1,7% PKB). Komisja oczekuje powrotu na ścieżkę konsolidacji fiskalnej w 2020 r. i poprawy wyniku sektora o 0,2 pkt. proc.

Prognozowana przez Komisję skala konsolidacji jest niższa niż poprawa zakładana przez Ministerstwo Finansów. Różnica ta wynika m.in. ze standardowego podejścia no-policy change, czyli w przypadku lat nieobjętych ustawą budżetową KE nie uwzględnia efektów funkcjonowania reguły wydatkowej. Ponadto, jak zaznacza Komisja, prognoza na 2020 r. nie uwzględnia działań, które w momencie zamknięcia prognozy nie zostały jeszcze przyjęte przez parlament lub wystarczająco doprecyzowane.

Są to m.in. rozwiązania wzmacniające system składek na ubezpieczenia społeczne, a także uszczelnienie opłaty recyklingowej. Natomiast w przypadku działań ogłoszonych przez rząd i objętych prognozą, np. przebudowa modelu funkcjonowania OFE, Komisja stosuje ostrożne podejście, uwzględniając jedynie część planowych skutków danego działania.

Zmniejszenie deficytu strukturalnego w 2018 r.

Ponadto KE potwierdza redukcję deficytu strukturalnego w 2018 r. zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin, tj. o 0,5 pkt. proc., do 1,4% PKB. Szacunek deficytu strukturalnego w 2018 r. jest nieznacznie gorszy od szacunków Ministerstwa Finansów, co wynika z zastosowania innego poziomu luki produktowej. W kolejnych latach KE prognozuje wzrost deficytu strukturalnego do 3% PKB. Jednak zgodnie z prognozą zawartą w aktualizacji programu konwergencji, uwzględnienie limitów wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej oraz realizacja działań dochodowych o trwałym charakterze (założonych w aktualizacji programu konwergencji) pozwolą zredukować deficyt strukturalny do poziomu średniookresowego celu budżetowego (MTO).

Komisja oczekuje również kontynuacji spadku długu w relacji do PKB, który w horyzoncie prognozy zostanie zredukowany o 1,5 pkt. proc., do 47,4% PKB.