W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uzyskaj informację publiczną

Informacje publiczne [1], których nie udostępniliśmy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów lub w portalu danych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniamy na wniosek.

Klauzula informacyjna Ministra Finansów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej możesz przesłać:

za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Finansów na platformie ePUAP na adres: /bx1qpt265q/skrytka (wymagane jest posiadanie profilu na platformie e-PUAP).

pocztą na adres:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

na adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Terminy

Informację publiczną na wniosek udostępniamy nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie możemy udostępnić informacji w tym terminie, powiadomimy cię o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

Nie w każdym przypadku możemy udostępnić informację publiczną w pełnym zakresie. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dostęp do informacji ograniczają również przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Odmowa udostępnienia wskazanej informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której możesz się odwołać.
Odmowa udostępnienia następuje także w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej, o ile jej udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej

Informację publiczną udostępniamy bezpłatnie. W przypadku jednak, gdy Ministerstwo Finansów ma ponieść dodatkowe koszty (powyżej 20 zł) związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, możemy pobrać od Ciebie opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Dodatkowe koszty mogą być związane np. z: wykorzystaniem materiałów biurowych, nośników elektronicznych do zapisania danych lub wykonaniem tłumaczenia.
Wówczas powiadomimy cię o wysokości opłaty. Jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia nie dokonasz zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo nie wycofasz wniosku, informacja zostanie udostępniona zgodnie z wnioskiem i nastąpi pobranie opłaty.


[1] Informacja publiczna - każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności w sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej; informacja o sprawach publicznych, a więc dotyczących ogółu, nie o sprawach prywatnych, indywidualnych; dotyczy sfery faktów; jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.

Materiały

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 2021.10.27
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 2021.10.27.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.01.2019 14:23 Izabela Podsiadły-Gronow
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Izabela Podsiadły-Gronow
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uzyskaj informację publiczną 17.0 23.06.2022 13:09 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 16.0 27.10.2021 12:53 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 15.0 27.10.2021 12:25 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 14.0 27.10.2021 12:09 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 13.0 27.10.2021 11:58 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 12.0 13.09.2021 14:25 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 11.0 13.09.2021 14:21 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 10.0 18.12.2020 09:32 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 9.0 08.10.2020 11:11 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 8.0 29.09.2020 14:06 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 7.0 03.01.2020 15:16 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 6.0 03.01.2020 15:04 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 5.0 15.11.2019 15:08 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 4.0 05.11.2019 11:49 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 3.0 04.09.2019 15:05 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 2.0 04.09.2019 12:01 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 1.5 21.02.2019 07:46 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 1.4 20.02.2019 18:15 Paulina Pawlik
Uzyskaj informację publiczną 1.3 19.02.2019 12:50 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 1.2 19.02.2019 12:48 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 1.1 23.01.2019 08:53 Izabela Podsiadły-Gronow
Uzyskaj informację publiczną 1.0 22.01.2019 14:23 Izabela Podsiadły-Gronow

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}