W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Egzamin na doradcę podatkowego

Jak złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego

Przygotuj komplet dokumentów [1]:

  • własnoręcznie podpisany wniosek o dopuszczenie do egzaminu;
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych (tj. spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym;

  • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (licencjat lub magister) lub jego kopię poświadczoną notarialnie (zaświadczenia o ukończeniu studiów nie są honorowane), jesli w przeszłości dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia został juz złożony i kandydat go nie odebrał - nie trzeba go ponownie składać;

  • osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 5 ww. ustawy, dodatkowo dołączają do wniosku dokumenty, które potwierdzają uprawnienia zawodowe (oryginały lub ich kopie poświadczone notarialnie);

  • osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego załączają do wniosku dokument, który potwierdza zgodę Krajowej Rady Doradców Podatkowych na dopuszczenie do egzaminu;

  • potwierdzenie opłaty za egzamin (w przypadku opłaty drogą elektroniczną - potwierdzenie musi być dokumentem wygenerowanym elektronicznie, nie wymagającym podpisu ani stempla; musi to być potwierdzenie zrealizowanej transakcji a nie tylko jej zlecenie lub szczegóły operacji na koncie)

Gdzie złożyć dokumenty

Prześlij je na adres:

Ministerstwo Finansów
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Ile zapłacę

Opłata za egzamin wynosi 1800 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu, opłata za ponowny egzamin z tej części wynosi 900 zł [3].

Opłatę za egzamin/ponowny egzamin wpłać na rachunek:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
NBP O/O Warszawa
nr 10101010100038252231000000

Kiedy złożyć dokumenty

Na złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu masz 30 dni od dnia ogłoszenia przez sekretarza komisji egzaminacyjnej informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu.

Kontakt

Dodatkowe informacje dotyczące egzaminów na doradcę podatkowego uzyskasz w Wydziale do Spraw Doradztwa Podatkowego, Zarządzania i Opiniowania, tel. 22 694 52 49 w godz. 8.15 – 16.15, e-mail: komisja.doradztwo@mf.gov.pl.

przypisy:

[1] § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego,

[2] Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym,

[3] § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 lutego 2023 r. w sprawie opłaty za egzamin na doradcę podatkowego.

Materiały

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji Egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
24112023​_Rozporządzenie​_Ministra​_Finansów​_zmieniające​_rozporządzenie​_w​_sprawie​_Państwowej​_Komisji​_Egzaminacyjnej​_do​_Spraw​_Doradztwa​_Podatkowego​_i​_przeprowadzania​_egzaminu​_na​_doradcę​_podatkowego.pdf 0.18MB
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie Komisjji Egzaminacyjnje oraz egzaminu na doradce podatkowego
Rozporządzenie​_Ministra​_Finansów​_w​_sprawie​_​_Komisji​_Egzaminacyjnej​_oraz​_egzaminu​_na​_doradcę​_podatkowego.pdf 0.30MB
Ustawa o doradztwie podatkowym
Ustawa​_o​_doradztwie​_podatkowym​_tekst​_jednolity​_z​_20122019​_r.pdf 0.35MB
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłaty za egzamin na doradcę podatkowego
17022023​_rozporządzenie​_Ministra​_Finansów​_w​_sprawie​_opłaty​_za​_egzamin​_na​_doradcę​_podatkowego.pdf 0.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.02.2019 19:42 Honorata Trzaska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Honorata Trzaska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Egzamin na doradcę podatkowego 27.0 27.12.2023 12:10 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 26.0 23.03.2023 08:36 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 25.0 26.10.2022 12:21 Natalia Wyglądała
Egzamin na doradcę podatkowego 24.0 26.10.2022 12:10 Natalia Wyglądała
Egzamin na doradcę podatkowego 23.0 31.03.2022 20:56 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 22.0 25.11.2021 09:28 Natalia Wyglądała
Egzamin na doradcę podatkowego 21.0 24.11.2021 10:45 Natalia Wyglądała
Egzamin na doradcę podatkowego 20.0 23.09.2021 13:22 Natalia Wyglądała
Egzamin na doradcę podatkowego 19.0 23.09.2021 13:20 Natalia Wyglądała
Egzamin na doradcę podatkowego 18.0 01.03.2021 16:10 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 17.0 25.11.2020 16:27 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 16.0 16.06.2020 00:07 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 15.0 27.05.2020 19:33 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 14.0 27.05.2020 19:31 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 13.0 27.05.2020 19:29 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 12.0 01.04.2020 20:17 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 11.0 01.04.2020 18:51 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 10.0 01.04.2020 18:49 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 9.0 24.03.2020 22:07 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 8.0 24.03.2020 22:01 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 7.0 19.03.2020 11:14 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 6.0 12.02.2020 13:40 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 5.0 12.02.2020 13:34 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 4.0 15.10.2019 09:12 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 3.0 15.10.2019 09:11 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 2.6 10.07.2019 09:53 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 2.5 10.07.2019 09:49 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 2.4 01.07.2019 14:06 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 2.3 22.02.2019 12:09 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 2.2 21.02.2019 09:16 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 2.1 20.02.2019 18:26 Anna Madziar
Egzamin na doradcę podatkowego 2.0 20.02.2019 15:20 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 1.9 20.02.2019 14:04 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 1.8 20.02.2019 14:03 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 1.7 20.02.2019 13:57 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 1.6 20.02.2019 13:56 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 1.5 20.02.2019 13:12 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 1.4 20.02.2019 11:31 Paulina Pawlik
Egzamin na doradcę podatkowego 1.3 20.02.2019 11:15 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 1.2 01.02.2019 19:46 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 1.1 01.02.2019 19:43 Honorata Trzaska
Egzamin na doradcę podatkowego 1.0 01.02.2019 19:42 Honorata Trzaska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}