W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Znak Krajowego Planu Odbudowy. Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, napis „Rzeczpospolita Polska”. Flaga Unii Europejskiej, napis "Sfinansowane przez Unię Europejską. Next Generation EU".

Krajowy Plan Odbudowy

Celem strategicznym Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki, utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

Dowiedz się więcej o Krajowym Planie Odbudowy w serwisie rządowym

Dowiedz się więcej o Planie Odbudowy w serwisie funduszy europejskich

Realizacja KPO przez Ministerstwo Finansów ma na celu:

  1. Zwiększenie przejrzystości i efektywności wydatków publicznych poprzez realizację reformy ram fiskalnych ukierunkowanej na:
  • umożliwienie bardziej efektywnego zarządzania środkami publicznymi;
  • zwiększenie rozliczalności w zakresie zarządzania środkami publicznymi;
  • zwiększenie stabilności finansów publicznych i zapobieżenie niezrównoważonemu wzrostowi wydatków.

W związku z reformą ram fiskalnych rozszerzono zakres stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) o państwowe fundusze celowe, co pozwoli na objęcie zakresem SRW większej liczby jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych, przy jednoczesnym zachowaniu operacyjności reguły i, w efekcie, zwiększeniu przejrzystości i efektywności zarządzania finansami publicznymi. Przyjęcie takiego rozwiązania zapewni w przyszłości automatyczne włączenie nowo utworzonych państwowych funduszy celowych do zakresu SRW. Ponadto, w tym kontekście planowany jest przegląd funkcjonowania SRW za lata 2019-2023, ze szczególnym uwzględnieniem jej zakresu, którego wyniki zostaną opublikowane na stronie MF. Analiza ta umożliwi opracowanie zaleceń dotyczących m.in.: osiągnięcia celów i parametrów formuły SRW oraz jej zakresu.

Dodatkowo prowadzone są działania zmierzające do ustanowienia nowego systemu budżetowego, na który składać się będą: nowy system klasyfikacyjny, nowy model zarządzania budżetem oraz zdefiniowane na nowo średniookresowe ramy budżetowe.

  1. Przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej poprzez wprowadzenie preferencji (ulgi podatkowej) dla tych firm, które przeprowadzają proces cyfryzacji oraz transformacji cyfrowej poprzez inwestycje w robotyzację i cyfryzację. Ulga podatkowa będzie dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, spełniających warunki wynikające z przepisów, co do zasady bez względu na ich wielkość, czy miejsce prowadzenia działalności.
  2. Zwiększenie zdolności i motywacji pracowników do pozostawania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego poprzez wdrożenie systemu zachęty podatkowej do kontynuacji zatrudnienia lub podejmowania nowego zatrudnienia, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Cel ten został zrealizowany z wyprzedzeniem poprzez wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wdrażającej obniżkę podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale kontynuują pracę.
  3. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w obszarze podatków, zwolnienie z obowiązku przechowywania i archiwizacji wystawionych przez podatników faktur, skrócenie czasu zwrotu VAT poprzez wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa ustandaryzowanego, elektronicznego wzoru faktury oraz powszechnego wystawiania i otrzymywania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktur ustrukturyzowanych.
{"register":{"columns":[]}}