W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Strategia MF

Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów

Minister Finansów określił w formie zarządzenia kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów (MF) w perspektywie lat 2017-2020. Dokument jest swego rodzaju strategią, która odpowiada na aktualną sytuację dotyczącą działalności MF w zaresie działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe. W dokumencie wskazano:

  • misję i wizję MF,
  • cele do osiągnięcia,
  • wskaźniki ich pomiaru oraz
  • zasady składania raportów.

Misją Ministerstwa Finansów oraz jednostek podległych ministrowi i przez niego nadzorowanych jest:

Zapewnienie stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów publicznych oraz wysokiej jakości świadczonych usług.

Wizja Ministerstwa Finansów została sformułowana w sposób następujący:

Ministerstwo Finansów stoi na straży bezpieczeństwa finansów publicznych jako instytucja profesjonalna, skuteczna i ciesząca się zaufaniem.

W dokumencie określono następujące kierunki działania i rozwoju:

  • Utrzymanie stabilności i poprawa efektywności finansów publicznych,
  • Rozwiązania systemowe zapewniające wpływy z tytułu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych,
  • Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Rozwiązania systemowe zapewniające rozwój systemu finansowego,
  • Wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań.

Wyznaczone kierunki działania są równocześnie uszczegółowieniem założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze działalności MF.

Materiały

Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020 Aktualizacja 3
Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020 Aktualizacja 3.pdf 2.45MB
Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020 Aktualizacja 2
Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020 Aktualizacja 2.pdf 1.95MB
Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020 Aktualizacja 1
Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020 Aktualizacja 1.pdf 1.84MB
Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020
Kierunki​_dzialania​_i​_rozwoju​_MF​_2017-2020.pdf 1.79MB
Prezentacja w wersji skróconej
Skrot​_kierunkow​_dzialania​_i​_rozwoju​_MF​_2017-2020.PDF 1.53MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.04.2020 14:16 Barbara Gierek
Pierwsza publikacja:
31.05.2019 11:16 Barbara Gierek