W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dług publiczny

 

Komunikaty   Zadłużenie

Aktualności i komunikaty, w tym miesięczne i kwartalne plany finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

 

Zadłużenie Skarbu Państwa
Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych
Szeregi czasowe

Bony i obligacje hurtowe    Obligacje detaliczne

Informacje na temat instrumentów emitowanych w drodze przetargów organizowanych przez Narodowy Bank Polski. W zakładce dostępne:
Kalendarze i wyniki przetargów; Baza transakcji;  Procedury przetargowe;  Akty prawne; Wyszukiwarka listów emisyjnych,  Kalkulatory, Współczynniki indeksacji, Kupony.

   

Obligacje detaliczne są sprzedawane za pośrednictwem agentów emisji (PKO Bank Polski S.A i Bank Pekao S.A.) w sieci ponad 1000 placówek w całym kraju, Internetu, aplikacji mobilnej PeoPay oraz telefonu. W zakładce dostępne:
Bieżąca oferta, jak kupić obligacje; Wyniki sprzedaży; Wyszukiwarka listów emisyjnych.

Obligacje zagraniczne   Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych
Emisje obligacji przeznaczonych na rynki zagraniczne organizowane są przez konsorcja zagranicznych instytucji finansowych, złożone z liczących się na rynku międzynarodowym banków inwestycyjnych. W zakładce dostepne nastepujące informacje: Procedury emisyjne, Baza transakcji, Akty prawne; Wyszukiwarka listów emisyjnych.
 
  Uczestnikami systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) są banki polskie i podmioty zagraniczne spełniające wymogi określone w Regulaminie pełnienia funkcji DSPW. W zakładce dostępne:
Lista DSPW; Ranking; Regulacje prawne, Lista emisji bazowych.
Rynek wtórny SPW i struktura  inwestorów   Publikacje

Informacja na temat wartości transakcji na rynku wtórnym Skarbowych Papierów Wartościowych (SPW) po rodzajach transakcji (outright, sell-buy-back, repo) i po poszczególnych rynkach w dziale Statystyka rynku wtórnego.
Zadłużenie w obligacjach i bonach skarbowych w ujęciu podmiotowym, w dziale Struktura inwestorów

  Dostępne są następujące publikacje:
  • Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych
  • Raporty roczne
  • Informacja miesięczna (podaż SPW i jej uwarunkowania)
  • Inne publikacje
Rating   Sprawozdania Rb-Z Rb-N
Bieżące i historyczne zmiany oceny wiarygodności kredytowej Polski.
 
  Informacje dotyczące rodzajów, form, terminów i sposobów sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych. Formularze i akty prawne.
Kontakt

sekretariat.dp@mf.gov.pl

tel. +48 22 694 50 00

{"register":{"columns":[]}}