W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wspieranie eksportu

Ministerstwo Finansów jest resortem właściwym w zakresie tworzenia i rozwijania systemu oficjalnego finansowego wspierania eksportu realizowanego w oparciu o kredyty rządowe, w tym w szczególności kredyty w ramach pomocy wiązanej. Zadania związane z tą tematyką wykonuje Departament Gwarancji i Poręczeń.

W Polsce oficjalne wsparcie finansowania eksportu jest realizowane w następujących formach:

  • kredytów rządowych, w tym udzielanych w oparciu o warunki pomocy wiązanej (tied aid),
  • ubezpieczeń eksportowych realizowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii),
  • dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • kredytów eksportowych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Oficjalne wsparcie kredytów eksportowych odbywa się w oparciu o zasady ujęte w dokumencie OECD pt. "Porozumienie w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych" (Arrangement on Officially Supported Export Credits, tzw. Konsensus OECD). Konsensus został pierwotnie inkorporowany do prawa wspólnotowego Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 1978 r.

Głównym celem Konsensusu jest stworzenie ram dla uporządkowanego, nie zakłócającego konkurencji kredytowania eksportu, tak aby eksporterzy konkurowali ceną i jakością produktów, a nie oferowanymi importerowi warunkami finansowania (a level playing field).

Konsensus OECD określa graniczne, czyli najbardziej korzystne parametry kredytów eksportowych dla importerów mogących korzystać z oficjalnego wsparcia. Zalicza się do nich w szczególności:

  • konieczność dokonania przez zagranicznego nabywcę płatności gotówkowej w wysokości co najmniej 15% wartości kontraktu,
  • okres spłaty kredytu eksportowego musi wynosić co najmniej 2 lata, ale nie może być dłuższy niż 8,5 roku (w przypadku eksportu kierowanego do krajów bogatych, należących do tzw. kategorii I – w zależności od dochodu narodowego brutto) albo 10 lat (w przypadku eksportu kierowanego do krajów biedniejszych z tzw. kategorii II).

Konsensus OECD w sposób szczególny traktuje oficjalnie wspierane kredyty na eksport m.in. statków morskich, elektrowni jądrowych, samolotów cywilnych, projektów z zakresu energii odnawialnej/łagodzenia zmian klimatycznych/projektów wodnych, transportu szynowego oraz elektrowni opalanych węglem. Odrębne zasady stosuje się również w przypadku kredytów udzielanych na zasadzie pomocy wiązanej.

Materiały

Strona OECD dotycząca kredytów eksportowych - w języku angielskim (link prowadzi do innego serwisu)
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.02.2021 10:54 Tomasz Górecki
Pierwsza publikacja:
28.06.2019 11:55 Tomasz Górecki