W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Archiwum Ministerstwa Finansów

Archiwum zakładowe Ministerstwa Finansów

 

Zadania

 • przejmowanie, przechowywanie, brakowanie i przekazywanie do właściwego archiwum państwowego dokumentacji z komórek organizacyjnych Ministerstwa (elektronicznej i papierowej)
 • prowadzenie kwerend i udostępnianie dokumentacji pracownikom Ministerstwa, uprawnionym jednostkom organizacyjnym oraz osobom trzecim dla celów służbowych, dydaktycznych, naukowych.

Zasób

 • dokumentacja wytworzona w toku działalności Ministerstwa Finansów (do 1950 r. Ministerstwo Skarbu),
 • dokumentacja przejęta po zlikwidowanych organach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra:
  • Fundacja Rozwoju Systemu Finansowego,
  • Generalny Inspektorat Celny,
  • Główny Urząd Ceł,
  • Instytut Finansów,
  • Kino Skarb (dawniej „Niespodzianka”),
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki Finansowej,
  • Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów,
  • Państwowa Komisja Cen,
  • Urząd Cen,
  • Zakład Obsługi Ministerstwa Finansów,
 • dokumentacja przekazana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, w związku z przejęciem od 1 lipca 2020 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej poboru opłat drogowych.

Udostępnianie dokumentacji

Zasób archiwum zakładowego Ministerstwa Finansów służy przede wszystkim potrzebom własnym Ministerstwa Finansów, a także uprawnionym do tego jednostkom organizacyjnym (sądy, prokuratury, NIK itp.). Udostępnianie osobom trzecim odbywa się za zgodą Dyrektora Generalnego Ministerstwa. Wniosek o udostępnienie dokumentacji powinien zawierać:

 • datę,
 • personalia wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub email),
 • określenie dokumentacji będącej przedmiotem zainteresowania,
 • cel udostępnienia,
 • sposób udostępnienia (stacjonarnie - w lokalu Archiwum, przekazanie kopii/skanów, przekazanie informacji o zawartości dokumentacji).

 

Udostępnianie dokumentacji odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 164),
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022poz. 902,
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

Każdy wniosek o udostępnienie dokumentacji osobie trzeciej rozpatrujemy indywidualnie.

 

Skontaktuj się nami:

Ministerstwo Finansów

Biuro Zamówień Publicznych i Obiegu Dokumentów

Wydział Zarządzania Obiegiem Dokumentów i Archiwum

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

e-mail: archiwum.mf@mf.gov.pl

/bx1qpt265q/skrytka

/bx1qpt265q/skrytka/ESP

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.02.2019 09:40 Katarzyna Tomaszewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Katarzyna Tomaszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Archiwum Ministerstwa Finansów 7.0 12.06.2024 15:00 Jacek Dębski
Archiwum Ministerstwa Finansów 6.0 11.06.2024 16:00 Jacek Dębski
Archiwum Ministerstwa Finansów 5.0 11.06.2024 15:59 Jacek Dębski
Archiwum Ministerstwa Finansów 4.0 11.06.2024 11:43 Jacek Dębski
Archiwum Ministerstwa Finansów 3.0 11.06.2024 11:39 Jacek Dębski
Archiwum Ministerstwa Finansów 2.2 25.06.2019 13:08 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finansów 2.1 25.06.2019 13:00 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finansów 2.0 25.06.2019 11:24 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finansów 1.9 25.06.2019 11:19 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finansów 1.8 25.06.2019 11:15 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finansów 1.7 25.06.2019 11:14 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finansów 1.6 25.06.2019 11:11 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finansów 1.5 13.06.2019 13:10 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finansów 1.4 13.06.2019 13:06 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finanów 1.3 21.02.2019 12:54 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finanów 1.2 21.02.2019 12:53 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finanów 1.1 20.02.2019 14:22 Katarzyna Tomaszewska
Archiwum Ministerstwa Finanów 1.0 20.02.2019 09:40 Katarzyna Tomaszewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}